ขอหวยน่าน วัดที่มีนักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปเยี่ยมชมขอพรขอหวยอันดับที่1 วัดภูมินทร์

ขอหวยน่าน สถานที่แห่งแรก ที่ทุกคนต้องเดินทาง ไปกราบไหว้ซักครั้ง ตัววัดตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นวัดสำคัญรวมทั้งสถานที่เที่ยวที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดน่าน วัดมีลักษณะที่สำคัญเป็นโบสถ์และก็วิหารถูกทำเป็นตึกเดียวกัน วัดภูเขาไม่นทร์ผลิตขึ้นเมื่อราวปี พุทธศักราช 2139 โดยเจ้าเจตลูกพระพรหมไม่นทร์ เดิมชื่อ วัดพระพรหมไม่นทร์ ซึ่งเป็นนามของเจ้าเจตลูกฯ ผู้ผลิตวัด คาดการณ์ว่าในวันหลังได้เรียกชื่อกันฟั่นเฟือนมาเป็นชื่อวัดภูเขาไม่นทร์ในขณะนี้2 ภาพของสงฆ์เคยปรากฏบนแบงค์ไทยรุ่นที่ 2 ราคา 1 บาท

โบสถ์จตุรมุข (โบสถ์ที่มีมุขสี่ด้าน) ของสงฆ์ที่นี้กรมศิลปากรได้คาดคะเนว่า เป็นโบสถ์จตุรมุขข้างหลังแรกของเมืองไทย ข้างในโบสถ์ตั้งพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันใบหน้าออกไปทางด้านประตูอีกทั้งสี่ด้าน หันเบื้องพระปฤษฏางค์ (หัวไหล่) ชนกันประทับนั่งบนฐานจุกชี ปางมารชิ นักโบราณคดีนิดหน่อยคาดคะเนว่าแสดงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่างๆเป็น

พระกกุสันธพระพุทธเจ้า พระโกนาคมนพระพุทธ พระกัสสปพระพุทธ และก็พระวัวโคลนพระพุทธ (พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดี๋ยวนี้) ในขณะเล็กน้อยคาดคะเนว่าทำขึ้นเอาอย่างรูปแบบของพรหมสี่ใบหน้า ซึ่งปรากฏในชื่อของผู้ผลิตวัด เป็นเจ้าเจตลูกฯ แล้วก็กรุ๊ปท้ายที่สุดเห็นว่าสื่อถึงพรหมวิหาร 43

วัดภูเขาไม่นทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในยุคเจ้าอนันตวรฤทธิอำนาจ เมื่อ พุทธศักราช2410 ใช้ช่วงเวลารวมแทบ 7 ปี ซึ่งคาดคะเนว่าสำหรับเพื่อการซ่อมแซมคราวนี้ได้ทรงมีกล่าวให้วาดรูปจิตรกรรมข้างฝาผนัง (คำเมือง: องค์การอนามัยโลกบแต้ม) ข้างในอุโบสถจตุรมุข ซึ่งแล้วก็ภาพที่โด่งดังอาทิเช่น ปู่ม่านย่าม่าน หรือ กระซิบบอกรักบันลือโลก4ของ หนานบัวผัน เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่ศรัทธาในส่วนของการขอโชคลาภ แนะนำเลยว่าต้องเดินทางเข้ามาแน่นอน หวยโค้งสุดท้าย ไทยรัฐ

 

ขอหวยน่าน

 

ขอหวยน่าน วัดที่มีนักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปเยี่ยมชมขอพรขอหวยอันดับที่2 วัดพระธาตุเขาน้อย

ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดราษฎร์ องค์พระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่บน ยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเมืองน่าน สร้างในยุคปู่เจ้าแข็ง เมื่อปี พุทธศักราช 2030 องค์พระบรมธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งยังองค์ เป็นศิลป์เมียนมาร์ผสมล้านนา ด้านในใส่พระเกศธาตุขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ได้รับการบูรที่แก้ไขฟื้นฟูครั้งใหญ่ในยุคพระผู้เป็นเจ้าสุริยพงศ์พันธุ์ผริตอำนาจฯ ระหว่างปี พุทธศักราช 2449-2454 โดยช่างชาวประเทศพม่า รวมทั้งวิหารสร้างในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน

จากวัดพระบรมธาตุเขาน้อย สามารถเห็นทัศนียภาพรอบๆ ของเมืองน่าน ปัจจุบันนี้รอบๆลานดูทัศนียภาพ ตั้งพระพุทธมหาอุดมมงคล นันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระผมทำมาจาก ทองคำหนัก 27 บาท ผลิตขึ้นเนื่องในมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญพระอายุ 6 รอบ ช่วงวันที่ 5 ธ.ค. พุทธศักราช 25421

สำหรับใครที่กำลัง อยากเที่ยวัดแบบสบายๆ ขอพร ขอโชคต่างๆ ต้องแวะเวียนมายัง สถานที่แห่งนี้ได้เลย และยังไม่หมดเพียงแค่นั้น ยังสามารถขอหวย ขอเลขเด็ดได้อีกด้วย ซึ่งหากใครที่มาบนยังสถานที่แห่งนี้ ต่างต้องจบเจอกับคามสมหวัง ในการขอพรนั้นเอง หวยไทยรัฐ 1/9/63

 

ขอหวยน่านวัดที่มีนักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปเยี่ยมชมขอพรขอหวยอันดับที่3 วัดมิ่งเมือง

ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็น เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติความเป็นมาของสงฆ์มิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นไม้ซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ เจอที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดโช เจ้าครอบครองนครน่านแต่งตั้งวัดใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง

ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ถัดมาปี 2527 พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองกระทำการรื้อถอนโบสถ์ข้างหลังเดิมทั้งยังข้างหลัง ด้วยเหตุว่าทรุดโทรมมากมาย โดยวางแบบให้เป็นโบสถ์แบบล้านนาร่วมยุค การก่อสร้างตัวตึกเป็นฝืมือของช่างท้องถิ่นเมืองน่าน งานลวดลายปูนปั้นเป็นฝีมือช่างจากเชียงแสน โดยมีนายเสาร์แก้ว เลาดี เป็นช่างใหญ่ที่ทำงานปั้นรวมทั้งดีไซน์ลวดลายปูนปั้นทั้งผอง

ด้านในโบสถ์ได้กระทำเขียนภาพจิตรกรรมข้างฝาผนัง โดยคุณสุรเดชะ กาละเสน (ช่างวาดภาพความสามารถพิเศษท้องถิ่นเมืองน่าน) โดยวาดแบบอนุรักษณ์ภาพโบราณ เกิดเรื่องราวประวัติศาสตร์ภูมิหลังของเมืองน่าน เริ่มตั้งแต่ยุคพญาภูเขาค้างเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ปฐมตั้งอยู่เมืองในเมืองปิ้ง (ปัจจุบันนี้อยู่ในเขตอำเภอปัว) มาจนกระทั่งยุคเจ้ามหาพรหมสุรผู้รังสฤษฎ์ เจ้าเมืองน่านองค์ท้ายที่สุด

วัดมิ่งเมือง ยังเป็นที่ตั้งเสาพระหลักเมืองน่าน คนเมืองน่านในสมัยก่อนเรียกชื่อว่า “เสามิ่งเมือง” หรือ “เสามิ่ง” โดยสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถะวรปัญโญ กษัตริย์น่านองค์ที่ 57 โปรดให้ฝังเสาประหลักเมืองน่านลงในจุดนี้ เมื่อปีพ.ศ. 2331 ภายหลังที่ท่านได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชการที่ 1ในจังหวัดกรุงเทพ รวมทั้งร่วมพระราชทานพิธี ฝังเสาพระหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อปีพ.ศ. 2129 ท่านก็เลยได้คตินั้นมา ฝังเสาพระหลักเมืองน่านขึ้น หวยไทยรัฐ

ปีพ.ศ. 2506 ได้เกิดน้ำหลากใหญ่ น้ำในแม่น้ำน่านได้ล้นเข้าท่วมเมืองน่านอย่างหนัก สายน้ำได้เซาะรากโคนเสาพระหลักเมืองซึ่งสึกกร่อนมากมาย เนื่องจากว่าฝังดินมา เป็นเวลายาวนานกว่า 170 ปี จนถึงถอนล้มลง เจ้าอาวาสก็เลยได้นำเสาไป ผูกมัดไว้ใต้ถุนหอกทดลองข้างหลังวัด ขอหวยลำพูน

เมื่อน้ำลดปกติแล้ว เจ้าอาวาสก็เลยได้กับแผนก เชื่อถือวัดมิ่งเมืองที่นี้ ด้วยกันสร้างเสาพระหลักเมือง เลียนแบบขึ้นในที่เดิม โดย การทำเป็นเสาก่อ ด้วยก้อนอิฐถือปูน ก่อฐาน 4 เหลี่ยมลดหลั่นเป็นชั้น ตัวเสาสูงราวๆ 1 เมตรครึ่ง ฐานสูงราวๆ 1 เมตรเศษ ทาด้วยปูน เสาพระหลักเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุข ข้างหน้าโบสถ์ เสาหลักเมืองสูงราว 3 เมตร ฐานประดับโดยการใช้ไม้แกะลายลงรักปิดทอง ยอดเสาสลัก เป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา ขอความกรุณา มุทิตา อุเบกขา

นักเดินทางที่มาเยี่ยมเยือนเมืองน่าน ควรจะมีจังหวะได้สักการะเสาพระหลัก เมื่องน่าน สำหรับในการสักการะบูชา เสาพระหลักเมืองน่านนั้น ให้กระทำการสักการ ให้ครบทั้งยังสี่ด้าน เพราะว่าในแต่ละด้านนั้น จะมีความมงคลตาม ความหมายของด้านนั้น โดยเริ่มจาก ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ แล้วก็ทิศตะวันตกต่อ จากนั้นแล้วจึงเดินดูความสวยงาม โบสถ์ล้านนาของสงฆ์มิ่งเมือง ที่ทำให้คนน่านได้ ภูมิใจว่า ช่างสล่าน่าน เก่งไม่แพ้คนไหนกันแน่ในล้านนา

 

ขอหวยน่าน

 

ขอหวยน่านวัดที่มีนักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปเยี่ยมชมขอพรขอหวยอันดับที่4 วัดศรีมงคล-ก๋ง

เป็นวัดดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานวิสุงค้างมสีมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2395 พระภิกษุที่มีชื่อที่สุดของสงฆ์นี้เป็น หลวงปู่ตา พิพิธภัณฑสถานหอพักธรรมหลวง(ไม้สักทองคำ) งามเด่นมีคุณค่า ล้านนาไทย ศูนย์รวมของโบราณโบราณอันมีค่าทางความคิดแล้วก็จิตวิญญาน แหล่งชื่นชมศิลป์ล้านนาสถลาปัตอัตลักษณ์ที่นครน่าน สร้างขึ้น

เพื่อเป็นการรักษา รักษา ของโบราณโบราณที่หายาก ไว้ให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกได้ทราบ ได้มอง ได้มองเห็น เพื่อสามัญสำนึกรักบ้านรักเมือง รักชุมชน รู้ที่มาที่ไป ทราบหลักฐานที่ไปที่มาในสมัยก่อนสามารถเชื่อมโยงสู่รุ่นปัจจุบันนี้ได้ พิพิธภัณฑสถานข้างหลังนี้ มีการเก็บรวบรวม สิ่งน่าศึกษาวิจัย อยู่หลายประเภท ดังเช่นว่า พุทธรูปโบราณ,พระธรรมตำราใบลาน,ปั๊บสาเก่า ที่มีตำราศาสตร์ความคิดทางล้านนาหมายถึงประวัติศาสตร์,ตำราเรียนยาสมุนไพร,ตำราเรียนโหราศาสตร์,รวมทั้งอื่นๆ,เครื่องใช้ไม้สอยในสมัยก่อน,เครื่องเงินเครื่องเขินโบราณ

พร้อมวัสดุอุปกรณ์ผู้คุมเครื่องเงิน,อาวุธต่างๆในสมัยก่อน , ภาพเก่าเล่าอดีตกาล , แบงค์ , เหรียญที่ใช้ในอดีตกาล , หีบธรรม , วัตถุบูชาเก่ารุ่นต่างๆ , มุมหนังสือเก่า , เครื่องใช้ไม้สอยย้อนยุค , เครื่องเพชรพลอยคนสมัยเก่า , ถ้วยจานหม้อไหที่ขุดได้ในพื้นที่ , เครื่องไม้เครื่องมือหาเลี้ยงชีพ ของผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ , เครื่องเบญจรงค์ , ใบเกิดทองบัตรสมัยเก่า , หมวดเครื่องรางของขลัง , ไม้ยาสมุนไพรพร้อมเครื่องยารักษา คนและก็อื่นอีกเยอะแยะ ที่เก็บไว้ในพิพิธภัณ ฑสถานหอพักธรรมหลวงที่นี้ โดยหากใครเป็นสายบุญ หรือสายขอพร ต้องเดินทางยังสถานที่แห่งนี้ สามารถขอพร ขอหวยได้อีกด้วย ใครอยากได้เลขเด็ด ต้องมาซักครั้ง ดู ไทยรัฐ ให้ หวย

 

ขอหวยน่านวัดที่มีนักท่องเที่ยวต้องเดินทางไปเยี่ยมชมขอพรขอหวยอันดับที่5 วัดปรางค์

มีพระธาตุบุญนาค ไม่ปรากฎหลักฐานปีที่เริ่มสร้างแน่ชัด มีความเชื่อว่ามีพระธาตุบรรจุอยู่ในพระเจดีย์ เจดีย์สร้างเป็นลักษณะทรงระฆังแบบพิเศษ ส่วนฐานเป็นชั้นหน้ากระดานใหญ่รองรับชั้นหน้ากระดานเล็กๆ เรียงซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น ถัดไปเป็นฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จรับองค์ระฆัง

ซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปพุ่ม ตอนบนสุดทำเป็นปล้องไฉนและปลียอด (เข้าใจว่าคงซ่อมใหม่ในชั้นหลัง) สัดส่วนของฐานและรูปทรงอาจได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์ธาตุหมากโม วัดวิชุนราช เมืองหลวงพระบาง ของศิลปะลาว อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 แต่ได้ดัดแปลงรูปแบบโดยเพิ่มชั้นหน้ากระดานสี่เหลี่ยมเตี้ยๆ

ซ้อนกันสามชั้นแทนบัวถลา ย่อเก็จบนฐานลูกแก้วตามแบบเจดีย์ศิลปะล้านนา และเพิ่มปล้องไฉนกับปลียอดขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง แสดงถึงพัฒนาการทางรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะหลัง พระธาตุบุญนาคนี้ กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตเป็นโบราณสถานไว้แล้ว

สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ ต้นดิกเดียม ต้นไม้หายาก และเป็นต้นไม้มหัศจรรย์ผิดธรรมชาติ มีความแปลกอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกหันหลังให้แดด (ต้นไม้ปกติจะมีกิ่งยืดเข้าหาแดด) อย่างที่สองเมื่อมีคนลูบเบาๆ ที่ลำต้น ใบไม้จะไหวสั่นคล้ายกับมีลมพัดใบ สำหรับที่แห่งนี้ ถ้าใครที่กำลัง อยากมีสิ่งดีๆ ขอบอกเลยว่า ต้องมากรบไหว้แน่นอน สถานที่แห่งนี้ เป็นเหมือนแลนมาร์กของจริง ของจังหวัดก็ว่าได้ เลข ตะเคียนทอง

 

ขอหวยน่าน

อ่านบทความการ์ตูน>>>มังงะ

สมัครเป็นสมาชิกได้ที่นี่>>>UFABET