ขอหวยสุรินทร์ แหล่งขอหวยขอโชคลาภที่สุดของจังหวัดลำดับ1 ศาลหลักเมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

ขอหวยสุรินทร์ ต้องเป็นที่นี้เท่านั้น สำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าไปเที่ยว หรือคนในพื้นที่ ในช่วงวันที่1 และ 16 ต่างก็เดินทางไป เพื่อของหวย โชคลาภ หรือสิ่งต่างๆได้ ย้อนเปิดประวัติของศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองจังหวัดสุรินทร์เดิมเป็นศาลที่ยังไม่มีเสาหลักเมืองแม้กระนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเป็นที่เคารพสักการะของสามัญชนทั่วๆไปมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนับ 100 ปี พอ พุทธศักราช 2511 หวยบึ้งสุรินทร์ล่าสุด

จังหวัดสุรินทร์ได้ปฏิบัติงานขอให้กรมศิลปากรดีไซน์แบบแปลนก่อสร้างตัวศาลหลักเมืองเสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ มีความสูง 3 เมตรวัดรอบได้ 1 เมตรแกะตกแต่งด้วยข้าราชการของกรมศิลปากร ถัดมาวันที่ 21 ส.ค. พุทธศักราช 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเจิมเสาหลักเมืองในวังจิตรลดารโหฐาน พระราชสำนักดุสิต ถัดมาจังหวัดสุรินทร์ได้มีการซ่อมปรับแก้ต้นแบบศาลหลักเมืองโดยการประสมประสานระหว่างศิลป์แบบเขมร

รวมทั้งศิลป์แบบไทยเข้าด้วยกัน ทำให้ศาลหลักเมืองมีความสวยรวมทั้งใหญ่มหึมาตระการตา ดังนี้ในสมัยก่อนเคยมีสถานะการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นที่รอบๆศาลหลักเมืองเมื่อกำเนิดรอยแยกบนผิวถนนทำให้มีการขุดลงไปพบพุทธรูปนาคปรกรวมทั้งวัตถุโบราณ ตัวอย่างเช่น พระเครื่องลางดินเผาแล้วก็กำไลโบราณจำนวนหลายชิ้น รวมทั้งเครื่องปั้นเครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่แก่ราว 1,500 – 2,000 ปี ประชาชนก็เลยได้นำไปบูชาที่ศาลหลักเมือง

ขอหวยสุรินทร์ แหล่งขอหวยขอโชคลาภที่สุดของจังหวัดลำดับ2 อนุสาวรีย์ พระยาสุรินทรภักดี ศรีณรงค์จางวาง

สถานที่นี้เป็นสถานที่ พบเจอได้ตรงวงเวียน เป็นจุดเด่นของนักหวัด นักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่ ต่างต้องไปบนบานสารกล่าว หรือขอโลคลาภต่างๆ ก็บรรลุผลได้แน่นอน เปิดประวัติ พระยาจังหวัดสุรินทร์จงรักภักดี ฯ  เจ้าผู้ครองนครประทายสมันต์ (เมืองจังหวัดสุรินทร์) ท่านแรก เป็นผู้วางรากฐานการจัดตั้งเมืองจังหวัดสุรินทร์ ใน ยุคอยุธยา มีคนประเทศไทยพื้นบ้านกรุ๊ปหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าส่วยหรือกวชูรือกูย เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการจับช้างป่ามาเลี้ยงไว้ใช้งาน ได้แบ่งกลุ่มมาตั้งหลักแหล่งอยู่หกพวกร่วมกัน ในเขตจังหวัดสุรินทร์

ถัดมาในปี พุทธศักราช๒๓๐๒ มีช้างเผือกแตกโขงออกมาจากเมืองหลวงหนีเข้าป่า สมเด็จพระบรมราเชนทร์ที่ ๓ (สมเด็จ พระที่นั่งพระอาทิตย์มรินทร์) ที่กรุงศรีอยุธยากรุณาเกล้า ฯ ให้ติดตามช้างเผือก เชียงปุมซึ่งเป็นหัวหน้าชาวส่วยที่มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศชาติที่ได้ช่วย เหลือสำหรับเพื่อการติดตามช้างเผือก เชียงปุมก็เลยกรุณาเกล้า ฯ ให้เป็นหลวงสุรินทรซื่อสัตย์ภักดี ให้ดูแลหมู่บ้านเดิมขึ้นตรงต่อเมืองพิมาย

ในปี พุทธศักราช๒๓๐๖ หลวงสุรินทรจงรักภักดี (เชียงปุม) ได้ย้ายจากหมู่บ้านเมืองที่ไปอยู่ที่บ้านคูประทายหรือบ้านประทายสมันต์ ถัดมาหลวงสุรินทรซื่อสัตย์ภักดี (เชียงชุม) ได้เป็นพระสุรินทรจงรักภักดีศรีรณรงค์จางวาง และก็ชูบ้านคูประทายขึ้นเป็นเมืองประทายสมันต์
พุทธศักราช๒๓๒๔ เมืองเขมรกำเนิดความปั่นป่วน เมืองประทายสมันต์ได้สมทบกับกองทัพหลวงไปช่วยปราบ ก็เลยมีชาวเขมรย้ายถิ่นครอบครัวมาตั้งอยู่ในเขตเมืองประทายสมันต์ไม่น้อยเลยทีเดียว พุทธศักราช๒๓๒๙ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขอความปรานีเกล้า ฯ ให้แปลงชื่อเมืองประทายสมันต์เป็นเมืองจังหวัดสุรินทร์ ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าผู้ครองนคร
พุทธศักราช๒๓๓๗ พระยาสุรินทรซื่อสัตย์ภักดี ฯ

เจ้าผู้ครองนครจังหวัดสุรินทร์มรณะ สิ่งที่น่าดึงดูดศึกษาเล่าเรียนและก็ทำความเข้าใจผลิตขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2527 เพื่อเป็นของที่ระลึกถึงผู้ผลิตเมืองคนแรก ซึ่งเป็น บุคคลสำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์ของเมืองจังหวัดสุรินทร์ อนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ที่ดินเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์0ทางทางใต้ตรงหลักกิโลเมตรที่ 0 ถนนหนทาง จังหวัดสุรินทร์-วัง เป็นรอบๆที่เคยเป็นกำแพงเมืองชั้นในของเมืองจังหวัดสุรินทร์ อนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อทองบรอนซ์รมดำ

สูง 2.2 เมตร มือ ขวา ถือของ้าว อันเป็นการแสดงถึงความกล้าสามารถ ของท่านสำหรับในการบังคับช้างศึกและก็เป็นเครื่องหมายความว่าจังหวัดสุรินทร์ เป็นเมืองช้างมาแต่ว่ามืดค่ำดำ ตะวันออกรูปปั้นตะพายกระบี่คู่ อยู่บนข้างหลังอันคือความเป็นทหารความกล้าหาญชาญชัย อันเป็นคุณลักษณะที่สืบทอดเป็นมรดกของคนจังหวัดสุรินทร์ใน ตอนนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ที่นี้ตอนวันที่ 13 ม.ย. 2528 เลขบึ้งสุรินทร์

ขอหวยสุรินทร์

ขอหวยสุรินทร์แหล่งขอหวยขอโชคลาภที่สุดของจังหวัดลำดับ3 เต่ามีเอว

เต่าแปลกขนาดเล็กตัวหนึ่ง มีนิสัยเชื่อง ไม่กลัวคน ขนาดความยาวกระดองวัดได้ราว 7 เซลเซียสมัธยม ทรวงอกมีสีขาวสลับน้ำตาล แถวๆหัวสีดำมีลายเส้นสีขาวพิงสลับหัว กระดองสีน้ำตาลอมดำ แล้วก็ที่แปลกไม่เหมือนกับเต่าทั่วๆไป ก็คือ ที่รอบๆรอบกระดองมีสีขาว กลางลำตัวมีร่องลึกเว้าเข้าทั้งสองข้าง เหมือนเอวคน ซึ่งเต่าดังกล่าวข้างต้นเป็นเต่าของนางมั่งมีญรัตน์ เผดิม อายุ 48 ปี ที่บ้านเลขที่ 68/4 ชุมชนเทศบาลอนุสรฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดสุรินทร์

ก่อนจะนำเต่าตัวนี้มาเลี้ยง เพราะสองเดือนที่ผ่านมาเป็นวันที่ฝนตกปรอยๆตนไปธุระด้านนอกบ้านโกรธเคืองหว่างขี่รถยนต์เข้าบ้าน ได้มองเห็นสัตว์อะไรเล็กๆเวลานี้คลุมเครือคลานตามถนนหนทาง เสมือนเต่า ก็เลยหยุดรถยนต์ลงไปดู พบว่าเป็นเต่าที่มีลักษณะแปลกมีเอว เลยเก็บเข้าไปในบ้านและก็เลี้ยงมาจนถึงทุกวันนี้ พอใช้ได้เต่ามาได้เรียกให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงในซอกซอยมาดู ใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพแชร์ให้เพื่อนพ้องในเฟชบุ๊กมอง หวยพญาบึ้งล่าสุดสุรินทร์

สหายประทับใจต่างถามคำถามว่าคนไหนกันแน่ไปทำอะไรเต่าถึงเป็นแบบงี้ ซึ่งตนก็ไม่รู้ ทุกวันจะให้อาหารเต่าเป็นผักบุ้งสดรวมทั้งนำไม้แผ่นลอยน้ำให้เต่าขึ้นมาเดินเที่ยว ทีแรกๆรู้สึกว่าจะนำไปปลดปล่อยก็เห็นใจกลัวเขาทุกข์ยากลำบากเนื่องจากว่าตัวยังเล็กอยู่ ตั้งแต่เลี้ยงมากมายว่า 2 เดือน มีความคิดว่าเต่าตัวนี้จะนำแต่ว่าสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ตัวเองรวมทั้งครอบครัวเสมอ ธุรกิจงานการก็ไปได้สวย ลูกชายอีกทั้ง 2 คนจบมาก็ได้งานทำโดยทันที ส่วนผัวรับราชการอยู่กรุงเทพมหานครก็กำลังทำเรื่องย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ได้อีก

ระหว่างที่ใกล้วันหวยออกประชาชนต่างได้ขอผู้ครอบครองเต่า เพื่อประกอบพิธีขอเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงดวง โดยการชูขันอาจารย์5 ดอกไม้ ธูปเทียนมาบูชา ขณะที่กำลังทำพิธีการเต่า โผล่หัว แขน ขา หางยืดออกมา กระทั่งหมดตัว ออกมาเดินรอบถาดพลาสติกที่ใส่เครื่องเซ่น เจ้าพิธีการทดลองวางมือให้เต่าเดินขึ้นพร้อมบอกอธิฐานขอพรเต่าศักดาว่า “ ขอให้ร่ำขอให้มั่งมี ขอให้โชคให้โชค ก็ขอให้เดินขึ้นมืออย่างเร็ว”

อยู่ๆเต่าตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็เดินขึ้นมืออย่างเร็ว สร้างความตะลึงงันให้กับผู้เข้าร่วมพิธีการอย่างยิ่ง เต่าตัวนี้แปลกมากมาย มีพลังอำนาจเป็นถึงพญาเต่า ที่สำคัญคนที่เก็บเอามาเลี้ยงเป็นคนที่มีบารมีบุญสูง มั่นใจว่ากุศลกรรมที่ทำมาจะนำพาแต่ว่าความสบาย ความรุ่งเรือง ลาภตำแหน่ง ยกย่องมาให้

ขอหวยสุรินทร์แหล่งขอหวยขอโชคลาภที่สุดของจังหวัดลำดับ4 พญาบึ้ง

ประชาชนตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มหนึ่งไปประกอบพิธีขอเลขเด็ดเสี่ยงทายกับรูบึ้ง รวมทั้งถูกรางวัลมาแล้วทั้งยัง 3 ตัวตรง รวมทั้ง 2 ตัวตรงในงวดก่อนหน้าที่ผ่านมา จนกระทั่งเป็นข่าวดังไปแล้วทั้งประเทศ ทำให้มีอาการชาวบ้านนักพนันในหลายพื้นที่ ก็เริ่มเสาะหารูบึ้งเพื่อประกอบพิธีขอเลขเด็ดด้วยเหมือนกัน หวย บึ้ง สุรินทร์ งวดนี้

ที่รอบๆข้างบ้านของ นายลี เมียะแก้ว ในพื้นที่ มัธยม7 บ้านศาลา ตำบลเทวดารักษา อำเภอสังขะ มีราษฎรแล้วก็เซียนสลากกินแบ่งปริมาณหนึ่ง เตรียมดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมของเส้นไหว้ หรือ ขัน 5 เพื่อประกอบพิธีขอสลากกินแบ่งที่ไม่ธรรมดา ตามความศรัทธาโบราณ จาก “พญาบึ้ง” ด้วยเหมือนกัน คราวนี้เป็นการขอเลขเด็ดครั้งที่ 2 ภายหลังงวดที่แล้ว พญาบึ้งคาบจำนวนขึ้นมาให้ 2 ตัวตรงๆสิ่งเดียวกัน แม้กระนั้นปรากฏว่า คราวนี้คาบขึ้นมา 6 ตัว หวังนำเลขเด็ด 6 ตัวไปเสี่ยงดวงรางวัลที่ 1

โดยราษฎรและก็เซียนลอตเตอรี่ ได้ช่วยเหลือกันนำกระดาษ ปากกา มาเขียนจำนวนเรียงลำดับจาก 0-9 ขึ้นมาทั้งสิ้น 1 ชุดร่วมกัน รวมทั้งได้ตัดกระดาษแยกตัวเลข พร้อมทำม้วนกระดาษให้เป็นระเบียบ หลังจากนั้น ก็ประกอบพิธีขอสลากกินแบ่ง บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทาง ตามความเลื่อมใสโบราณ และนำม้วนกระดาษที่เขียนจำนวน เบาๆหย่อนยานลงไปปากรู

เนื่องจากว่ามีความคิดว่า พญาบึ้ง เป็นสัตว์นำโชค รวมทั้งที่สำคัญรูของพญาบึ้ง ต้องสร้างรังหันปากรูไปทางทิศตะวันออกเพียงแค่นั้น เหมือนกันกับพญาบึ้งรังนี้ ที่เข้าตามแบบเรียนโบราณทุกสิ่ง ก็เลยสามารถประกอบพิธีขอลอตเตอรี่ได้ แล้วหลังจากนั้น ราษฎรรวมทั้งเซียนสลากกินแบ่งทั้งปวง ก็ได้นั่งรอคอยตราบจนกระทั่ง พญาบึ้ง จะกระทำการคาบกระดาษที่ระบุตัวเลขไว้ขึ้นมาวางให้ตรงปากรู โดยภายหลังนั่งคอยราว 20 นาที พบว่าตัวบึ้ง เบาๆคาบม้วนกระดาษนำขึ้นมาวางให้บนปากรู

ขอหวยสุรินทร์

ขอหวยสุรินทร์แหล่งขอหวยขอโชคลาภที่สุดของจังหวัดลำดับ5 จอมปลวกกุมารทอง 

รังปลวกที่เจอนั้นขึ้นกับบนเนินรังปลวกที่มีต้นไม้อยู่หลายต้น ลักษณะรูปร่างเหมือนกุมารทองคำอย่างน่าประหลาดใจ บริเวณใบหน้ามีหูสองข้าง มีตา มีปากครบ สูงราวๆ 60 ซม. เป็นดินทั้งสิ้น รอบรอบๆมีร่องรอยของปลวกที่กำลังสร้างขยายรังเพิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่อนหัวขึ้นมาคล้ายกับผมจุก รอบๆบ่าทางด้านขวาถูกประชาชนใช้แป้งทาเช็ด จากการไต่ถามราษฎรพูดว่า รู้ข่าวสารจากโลกโซเชียลที่มีการแชร์กันก็ต้องการมาเห็นมากับตา

รู้สึกประหลาดมากมาย เกิดขึ้นมาพึ่งเคยได้เห็น มองจากลักษณะแล้วคงจะผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติและก็มองเหมือนพุทธรูปด้วย แม้กระนั้นดูๆไปหน้าจะคล้ายกับหลวงพ่อเมย เจ้าอาวาสวัดลำดวนที่ตายไปแล้วเมื่อ 15 ปีที่ล่วงเลยไป ประชาชนบอกตนเข้ามาหาฟืนเก็บเห็ดมากมายว่า 30 ปี รวมทั้งไม่เคยมองเห็น พึ่งจะมองเห็นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา แม้กระนั้นสมาคมสตรีได้เข้ามาหาเห็ดในป่ามองเห็นตั้งแต่เป็นรังปลวกเล็กๆแล้ว วัดขอโชคลาภอยุธยา

ตอนที่เจอเมื่อ 2-3 วันก่อนรังปลวกมีก้านไม้ ต้นหญ้าปกคลุมอยู่ทั่วรอบๆ เลยนำเรื่องไปบอกราษฎร ก็เลยพากันมาตัดก้านไม้ใบต้นหญ้าออกให้โล่งเตียนอย่างที่มองเห็นรวมทั้งบางบุคคลนำแป้งมาทาเช็ดเพื่อขอโชคลาภ ซึ่งตนมั่นใจว่ารังปลวกเกิดขึ้นตามธรรมชาติ รวมทั้งเป็นความแปลกประหลาดที่ธรรมชาติทำขึ้น บึ้งให้หวย

อ่านบทความการ์ตูน>>>มังงะ