ขอหวยแม่ฮ่องสอน วัดสำหรับการขอพรขอหวยขอโชคลาภได้ที่นี่อันดับที่1 วัดหัวเวียง

ขอหวยแม่ฮ่องสอน วัดหัวเวียงทำขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2406 แล้วก็เป็นวัดข้างหลังลำดับที่สองของเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งคำว่า หัวเวียง ซึ่งก็คือหัวเมืองนั่นเอง พูดกันว่า วัดหัวเวียงข้างหลังแรกทำขึ้นมามีศาลาการเปรียญถึง 7 ข้างหลัง แต่ว่าเพียงพอถึง พุทธศักราช 2515 ศาลาอีกทั้ง 7 ข้างหลังนี้ ได้ถูกรื้อถอนทั้งสิ้น และก็ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ที่ใช้กันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแทน จุดสำคัญของสงฆ์หัวเวียงนั้น นับว่าเป็นศูนย์กลางของแม่ฮ่องสอน

รวมทั้งเป็นที่ใช้ประโยชน์สำหรับสาธารณะ เป็นต้นว่า เป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด ส.ส. ตลอดทั้งยังเป็นแหล่งชุมนุมของลูกเสือชาวบ้านทุกเดือน แม้กระทั้งการสัมมนาพระสังฆาธิการในอำเภอแล้วก็ต่างอำเภอ ในจังหวัดรวมทั้งชนบท ก็ยังจัดขึ้นที่วัดนี้บ่อยๆอยู่เป็นประจำ ไฮไลท์น่าชมเชย พุทธรูป 5 องค์ เป็นพุทธรูปโบราณ องค์ใหญ่อยู่กึ่งกลาง หันใบหน้าอยู่ทางทิศตะวันออก สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2406 องค์รองลงมาอยู่ข้างหน้าขององค์ใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ส่วนองค์เล็กอีก 3 องค์ สร้างเรียงไว้ทางทิศเหนือ โดยปริมาณ 2 องค์สร้างไว้ด้านทิศใต้ แล้วก็อีกองค์หนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือ วิหารพลาละแข่งขัน

สร้างขึ้นเพื่อติดตั้งพลาละแข่งที่เลียนแบบมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ โดยลุงจองโพหย่าแล้วก็ลุงจองหวุ่นนะ ได้เดินทางไปนิมนต์มาพระผู้เป็นเจ้าพลาละแข่งองค์นี้ รวมทั้งหล่อเป็นท่อนๆทั้งปวง 9 ท่อน บรรทุกเรือมาตามแม่น้ำขว้างย แล้วมาประกอบที่วัดพระนอน ก่อนเอามาตั้งที่วัดหัวเวียง ซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนนับว่าพระผู้เป็นเจ้าพลาละแข่งเป็นพุทธรูปประจำเมืองของแม่ฮ่องสอนอีกองค์หนึ่ง วิหารทรงวัง 2 องค์ โดยองค์ใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างรวมทั้งยาวเสมอกันเป็น1,850 เมตร 

สำหรับใครที่อยากกราบไหว้ ขอโชคลาภต่างๆ แนะนำเลยว่า ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ สำหรับคุณอย่างแน่นอน และยังไม่หมดเพียงแค่นั้น ยังมีการจำหน่ายในเรื่องของ ล็อตเตอรี่อีกด้วย หากใครที่กำลังอยากขอพร ต้องสถานที่แห่งนี้เท่านั้น ข้อมูลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ขอหวยแม่ฮ่องสอน

 

ขอหวยแม่ฮ่องสอน วัดสำหรับการขอพรขอหวยขอโชคลาภได้ที่นี่อันดับที่2 วัดหลวง

สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2346 เดิมเป็นวัดร้างมาก่อน มีพุทธรูปใหญ่ก่อด้วยก้อนอิฐถือปูนได้ย่ำแย่ไป ถัดมาเมื่อ พุทธศักราช 2442 พระยาดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดขว้างยได้ถึงแก่มรณกรรมไป ลูกของพระยาดำรงเป็นพระยาราช มาดูแลแทน แล้วได้นำประชาชนในอำเภอขว้างยสร้างเจดีย์วัดหลวงก่อน สร้างครอบองค์พุทธรูป ใช้เวลา 3 ปี ก็เลยเสร็จ พระยาราชใบเสมาใส่ยอดเมื่อ พุทธศักราช 2444 โดยมีพระออเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นทั้งยังหัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอดูแลคณะสงฆ์

ในปัจจุบันนี้วัดเจริญมากมาย ถัดมาเมื่อ พุทธศักราช 2450 ถัดมาพระออได้ถึงแก่มรณะภาพไป มีพระหลู่หรือพระเชียงโคนงเป็นเจ้าอาวาสแทน ถัดมาไม่นานพระเชียงโคนงกเงินลับไปเมืองประเทศพม่า มีพระเกหล่ามาอยู่แทนชั่วครั้งคราว ถัดมาแผนกเชื่อถือไปนิมนต์พระภิกษุสงฆ์โยงจากวัดทุ่งโป่งมาเป็นเจ้าอาวาสแทน ถัดมา พุทธศักราช 2496 พระครูอนุลูกศิษย์ศาสนการได้มรณะภาพไป พระครูงามผลประโยชน์ เจ้าอาวาสวัดโป่งเวียงเหนือได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

แต่งให้เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์อำเภอขว้างย แทนพระครูอนุลูกศิษย์ศาสนการ วัดได้รับพระราชทานวิสุงติดอยู่มสีมาตอนวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2494 เจดีย์มีศิลปกรรมแบบไทใหญ่ที่นับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของเมืองขว้างย นอกเหนือจากนี้ยังมีพุทธรูปโบราณ 2 องค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าเพชรและก็พระพาราละอ่อง

วัดที่มีความหลากหลาย คุณสามารถสัมผัสกัว ความหลังของการสร้างเลือก และยังมีการกราบไหว้ พระพุทธรูปอีกด้วย เป็นสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยว ที่กำลังขอพร ขอหน้าที่การงาน ก็สามารถลองแวะไปกราบไหว้ได้นั้นเอง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

 

ขอหวยแม่ฮ่องสอนวัดสำหรับการขอพรขอหวยขอโชคลาภได้ที่นี่อันดับที่3 วัดพระธาตุแม่เย็น

อยู่ห่าง อำเภอปาย โดยประมาณ 2 กิโล เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน รอบๆวัดสงบเงียบ ร่มรื่น มีคุณลักษณะเด่นอยู่ที่พุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนเทือกเขาเห็นได้ชัดจากตัว อำเภอขว้างย โดยประวัติความเป็นมาของสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุแม่เย็นไม่มีปรากฏว่าทำขึ้นในยุคใด

ข้างหลังโบสถ์เป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าหรือที่เรียกว่า “เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุแม่เย็น” เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวฐานกลม สูงโดยประมาณ 3 เมตร สะดุดตาที่ยอดฉัตรแบบเจดีย์ประเทศพม่า นักเดินทางนิยมเดินทางขึ้นมาดูรวมทั้งเคารพบูชาพระนอน แล้วตรงนี้ยังสามารถดูทิวทัศน์ทิวภาพของเมืองปาย – แม่น้ำปายได้อีกด้วย โดยตอนที่คนนิยมจะเป็นตอนก่อนดวงอาทิตย์ตกดิน 

ในส่วนองการขอพรถือว่า เป็นแหล่งขอโชคลาภ ที่คุณจะได้สัมผัสกับ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่ไม่เหมือนใครนั้นเอง เป็นที่นับหน้าถือตา ของชาวไทยอย่างมาก และเป็นสถานที่สำคัญ สำหรับคนในพื้นที่อีกด้วย หากใครที่แวะมาที่นี่ ต้องมาสักการะซักครั้ง รับรองเลยว่าอาจขอโชคลาภ ได้รับอย่างแน่นอน และที่สำคัญ มีเลขเด็ดให้คุณอีกด้วย ห้วยปูลิง แม่ฮ่องสอน

 

ขอหวยแม่ฮ่องสอน

 

ขอหวยแม่ฮ่องสอนวัดสำหรับการขอพรขอหวยขอโชคลาภได้ที่นี่อันดับที่4 วัดศรีดอนชัย

หรืออีกชื่อ วัดหลวงสะหรีบัวบาน ตั้งอยู่เลขที่ 18 กลุ่มที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลังกัดมหานิกาย มีพื้นที่ 11 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา โดยพะท่าหม่องซอนำ กองทัพประเทศพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่ที่นี้ แล้วสร้างวัดขึ้นเรียกว่า ”วัดบ้านดอน” หรือ “จองใหม่” แล้วมีพะก่ากั่นนะแล้วก็พะท่าหายกงผู้เป็นลูก เป็นผู้สืบทอดการเป็นหัวหน้าถัดมา

พุทธศักราช 2020 พระผู้เป็นเจ้าติเตียนโลกราช เจ้าผู้ครองเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีพระสั่งการให้เจ้ามหาชีวิตศรีไจยาหรือเจ้าศรีไจย์ ซึ่งเป็นพระราชลูกของพระผู้เป็นเจ้าเสนะฉันและก็เป็นเหลนของพระผู้เป็นเจ้าเม็งรายมหาราช ได้นำช้างตัวผู้ 2 เชือกซึ่งเป็นช้างเผือกทั้งสอง มาตีกองทัพประเทศพม่าสุดที่รักษาบ้านดอนอยู่จนตราบเท่ากองทัพเมียนมาร์แตกปราชัยไป ก่อนที่จะทหารประเทศพม่าจะถอนทัพกลับได้ทำเผาทำลายอาคารบ้านเรือนกระทั่งเสียหมด

ภายหลังการต่อสู้กันปรากฏว่า ช้างตัวผู้ทั้งยัง 2 เชือกได้หายไป ทหารได้ติดตามหาจนถึงพบว่า ช้างทั้งคู่ได้หนีไปเล่นนํ้าในแม่นํ้าไม่มีชื่อแห่งหนึ่ง เมื่อ ทหารได้นำช้างกลับมาแล้วก็ได้กล่าวเจ้ามหาชีวิตศรีไจยารู้ ท่านทรงเปรยว่าแม่นํ้านื้ต้องมีชื่อว่า “แม่น้ำปาย” อันมาแต่ว่าชื่อช้างที่เรียกช้างตัวผู้ว่า ”จางปาย” แล้วก็เมืองนี้ก็ให้มีซื่อว่า “เมีองปาย” จากการชนะสงครามในคราวนี้ พระผู้เป็นเจ้าว่ากล่าวโลกราชได้แต่งตั้งให้เจ้าศรีไจยเป็น ”เจ้าชัยการรบ” แล้วก็ให้ดูแลเมืองปายท้ายที่สุด

พุทธศักราช 2021 ได้มีการสร้างวัดขึ้นใหม่กับการขุดคูน้ำ ทำคะแนนเมืองทั้งยัง 4 ด้าน เชิญพระพุทธสิหิงค์ (พระราชสีห์) มาจากเมืองนพบุรีศรีนครอิงค์จังหวัดเชียงใหม่ มาสถิตเป็นพระประจำเมืองในวัดที่นี้ ได้นิมนต์นิมนต์พระวชิระ สติปัญญามหาเถระ จากวัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีกี่ตําบล

กับพระมหาเถระจากจังหวัดเชียงรายรวมทั้งเมืองจังหวัดพะเยาอีกรวม 5 รูป มาอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎร แล้วก็ตั้งซื่อวัดใหม่ว่า “วัดศรีดอนไชย’’ โดยใช้ชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านดอน มาวางไว้กึ่งกลางชื่อของเจ้าผู้ครองนคร ถัดมาก็เลยเขียนเป็นศรีดอนชัยตามสมัยนิยมใหม่ ในธรรมชาดกท้องถิ่นเรื่อง “แสงสว่างเมืองหลงถํ้า” ได้กล่าวไว้ว่า “วัดละหลีดอนไจย แก้วกว้าง เป๋นวัดเจ้าจ๊าง อยู่เมืองสูง”

ขอหวยแม่ฮ่องสอนวัดสำหรับการขอพรขอหวยขอโชคลาภได้ที่นี่อันดับที่5 พระธาตุดอยกองมู

เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ เมืองแม่ฮ่องสอนเพียงแต่ 3 กฎหมายเดินทางโดยแยกจากถนนหลวงสาย 108 ตรงรอบๆ อนุสาวรีย์พระยาสีหนาทราชาขึ้นไปทางด้านซ้ายมือ เป็นทางลาดยางขึ้นเทือกเขาไปอีกโดยประมาณ 1.5 กม. ก็กำลังจะถึงรอบๆวัดพระธาตุดอยกองมูเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอยประกอบ ด้วยพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ที่สวยสดงดงาม 2 องค์

พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พุทธศักราช 2403 เป็นที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งเอามา จากประเทศพม่า ส่วนพระบรมธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พุทธศักราช 2417 โดย พระยาสีหนาทราชา เจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระบรมสารีริกธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถแลเห็นพื้นที่รวมทั้งภาวะเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างเห็นได้ชัด แล้วก็สวยมากมายวัดนี้มี งานเทศกาลประจำปีหลายงาน ได้แก่ ในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันออกพรรษาจะมีการใส่บาตรดาวดึงส์ หรือ

ของสงฆ์พระบรมธาตุดองกองมูสร้างโดยพ่อค้าคนไทยใหญ่ชื่อ “จองต่องสู่” เมื่อ พุทธศักราช 2403 ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับประดาลวดลายปูนปั้น มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น รอบๆฐานข้างล่างประดับโดยการใช้ซุ้มพระตาม ด้านทั้งยังแปด

ของสงฆ์พระธาตุดอยกองมูสร้างเมื่อ พุทธศักราช 2417 โดย “พญาสีหนาทราชา” เจ้าผู้ครอบครอง แม่ฮ่องสอนคนแรกเพื่อ เป็นของที่ระลึกสำหรับในการ ขึ้นครอบครองแม่ฮ่องสอน เป็นที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งเอามาจากประเทศพม่าลักษณะ เป็น เจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนสามชั้น ตรงมุมอีกทั้งสี่ของฐานมีปูนปั้นรูปราชสีห์ประดับประดาอยู่ รอบๆฐานข้างล่างประดับโดยการใช้ซุ้มพระแบบศิลป์มอญ

ซุ้มประธานมีหลังคาแต่งแต้มเรือนยอดสามยอด แต่ละยอด เป็นทรงประสาทซ้อนสามชั้น แต่งแต้มลวดลายปูนปั้นงดงามวิหาร อยู่ติด กับพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ ทำขึ้นพร้อม มีลกษณะเป็นตึกทรงโรงเปิดเตียน แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาซ้อนสามชั้น มุงด้วย กระเบื้องไม้และก็ตกแต่งโลหะ ปรุลวดลายตามแบบศิลป์ไทใหญ่ 

อยู่ใกล้กับพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นพร้อม มีลักษณะเป็นตึกทรงโรงเปิดเตียนโล่ง แผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคา ซ้อนสามชั้นมุง ด้วยกระเบื้องไม้รวมทั้งตกแต่งโลหะปรุลวดลายตามแบบศิลป์ไทใหญ่ตั้งอยู่ข้างหน้าองค์พระเจดีย์ จากจุดนี้ของสงฆ์พระธาตุดอยกองมูเป็นสถานที่ดูทิวทัศน์เมืองแม่ฮ่องสอนที่งดงาม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 

ขอหวยแม่ฮ่องสอน

บทความหวยอื่นๆ>>>ขอหวยพะเยา

อ่านบทความการ์ตูน>>>มังงะ

สมัครแทงบอลได้ที่นี่>>>แทงบอลยูโร