ความลับเรื่องหวย ที่มาของการสร้างหวยในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ความลับเรื่องหวย คนในสังคมไทยผูกพันกับหวยรัฐบาล และหวยใต้ดินมาช้านาน โดยเฉพาะหวยใต้ดินที่เกิดขึ้นครั้งแรก ในราวปี พ.ศ. 2360 โดยชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เริ่มซื้อขายหวยในหมู่ชาวจีนอพยพ ก่อนแพร่สู่คนไทย ที่มีชื่อเรียกว่า หวยอ.ต.ก. เมื่อก่อนจะมี ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง ส่งผลให้การจัดเก็บภาษี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ออกหวยให้ประชาชนเสี่ยงโชค กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน  จุดเริ่มต้นของการพนันหวย ในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน กับสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยและหวยใต้ดินได้ที่ อาศัยเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัวของรางวัลที่ 1 และเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรางวัล

ด้วยเหตุนี้ ทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ในการเล่นหวยไม่ว่าจะซื้อหวยรัฐบาล หรือหวยใต้ดินก็ตาม เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ในจำนวนมากเกี่ยวกับ การซื้อหวยบนดิน ความลับเรื่องหวยกับที่มาและความนิยมของไทย และหวยใต้ดินของคนไทย เป็นต้น ที่กล่าวมาส่วนใหญ่ ความน่าจะเป็นถูกหวยรางวัลที่1 มีการศึกษาเฉพาะหวยใต้ดิน หรือหวยรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกัน หวยใต้ดินหรือหวยรัฐบาล ก็จัดเป็นการพนันประเภทหนึ่ง

ดังที่ปรากฏอยู่หลายแห่งประเทศ ความลับเรื่องหวย ไม่ได้มองว่าหวยใต้ดิน หรือหวยรัฐบาลเป็นการพนัน แต่มองว่า เลขหวยออก สามารถตอบสนองความคาดหวัง ของผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้น คนถูกหวยบ่อยเพราะอะไร สรุปได้ว่าผู้บริโภคที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความสุขมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคนซื้อหวย หรือกล่าวได้ว่าการซื้อหวยใต้ดิน

หรือหวยรัฐบาลเกี่ยวข้องกับความรู้สึก หรือมุมมอง ความเพลิดเพลิน ยังสรุปของผู้ที่ซื้อหวย มักจะเป็นกลุ่มที่มีฐานะ ทางเศรษฐสังคมต่ำ และมักคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงหรือสังคมที่ ซื้อหวยเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม งานที่เหล่านี้มุ่งเน้น ที่ความเข้าใจเกี่ยวกับ การซื้อหวยที่คนไทยซื้อหวยใต้ดิน หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล ในปัจจุบันนั้นเอง

ความลับเรื่องหวย ความคาดหมายของความนิยมในการซื้อหวยในประเทศไทย และกลยุทธิ์การสร้างแรงจุงในดึงผู้คนซื้อหวย

ในปัจจุบันมากกว่าครึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.36 ซื้อหวยทุกงวด รองลงมาคือ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รายสัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 37.27 ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลเพียงร้อยละ 6.37 ระบุว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยภาคใต้ ประมาณหนึ่งครั้งในสามถึงหกเดือน ผู้นิยามว่าเป็น ผู้เสพติดการพล็อต” และกลุ่มที่มีการซื้อในบางสัปดาห์หรือไม่บ่อยนัก

ให้คำจำกัดความว่าเป็น “นักพนัน” โดยผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่พบมากที่สุด คือ ซื้อเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 100 ใบ คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมาซื้อทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดิน ร้อยละ 35.45 ซื้อเฉพาะหวยใต้ดิน ความน่าจะเป็นถูกหวยรางวัลที่1 เพียงอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 23.64 ด้วยเหตุนี้ข้อมูลจากการ ที่สามารถสะท้อนถึงลักษณะและพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินได้ดี ความลับเรื่องหวย เพราะมีสัดส่วนไม่ต่างกันมาก ความลับเรื่องหวยกับที่มาและความนิยมของไทย ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 81.82 ซื้อหวยน้อยกว่า500บาทต่อครั้ง ส่วนใหญ่ซื้อครั้งละ 100 – 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.27 ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าเจตนาซื้อหวยเพื่อความสนุก

และสร้างความตื่นเต้น ให้กับชีวิตและการผจญภัย เป็นกลุ่มที่พบได้บ่อยที่สุดในระดับเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ประการที่สองคือการสร้างรายได้ด้วยวิธีง่ายๆ คิดเป็นร้อยละ 24.55 และเพื่อให้มีโอกาสจินตนาการหรือ ความน่าจะเป็นถูกหวยรางวัลที่1 วาดฝันว่าจะได้รางวัล คิดเป็นร้อยละ 11.82 ตามลำดับ

มากกว่าครึ่งของผู้ให้ข้อมูล ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ หวยใต้ดิน ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เป็นกลุ่มที่พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.64 ที่เหลือซื้อหวย แบ่งส่วนราชการ หรือหวยใต้ดิน เพราะมีคนในครอบครัว ญาติหรือคนใกล้ชิดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยภาคใต้  ดังนั้นผู้แจ้งจึงเริ่มซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล คนถูกหวยบ่อยเพราะอะไร

หรือหวยใต้ดินคิดเป็น 63.63% รองลงมา Never Correct คิดเป็น 21.82% และได้รับรางวัลเด็กชายคิดเป็นร้อยละ 14.54 กลยุทธ์ที่ผู้ให้ข้อมูลใช้ในการ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดิน ผู้ให้ข้อมูลเชื่อมั่นในหลักการเป็นผู้นำมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.83 ตามด้วยความเชื่อโชคลาภ 37.27 ยึดมั่นในความมุ่งมั่น ที่จะถอนเงินหลังจากชนะ

หลายครั้งคิดเป็นร้อยละ 15.45 ตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดนี้ ผู้ให้ข้อมูลได้รับอิทธิพล จากปัจจัยทางจิตวิทยาการรู้คิด ที่มักเกิดก่อนซื้อหวยรัฐบาลหรือหวยใต้ดิน เพราะผู้บริโภคจะหากลยุทธ์ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยใต้ดินเพื่อลุ้นรางวัล ความน่าจะเป็นถูกหวยรางวัลที่1 หรืออีกนัยหนึ่งคือการหาทางสร้างความมั่นใจ ในตนเองด้วยการสัมภาษณ์ และสังเกตผู้ให้ข้อมูล พบว่าในช่วงก่อนการซื้อ

ผู้ให้ข้อมูลเชื่อว่าโอกาสถูกรางวัล มีมากกว่าหากมีรายการ หรือเหตุการณ์1 ข้างต้น ธรรมชาติเป็นทางไป ในแง่ ความเชื่อมั่นในหลักการ ภาวะผู้นำ เป็นการตีความของผู้ให้ข้อมูลเอง ว่าเลขที่ออกจะสัมพันธ์กันกับ สถิติงวดล่าสุด ที่ผ่านมาและมักจะเชื่อถือเลขนั้นๆ เกือบถูกรางวัล (เลขใกล้ตัว) ด้วยกลยุทธ์นี้ ผู้ให้ข้อมูลจะมีความมั่นใจ มากกว่า หวยรัฐบาลหรือใต้ดิน

ที่ซื้อมีโอกาสถูกรางวัลสูงกว่า และเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้แจ้งมีโอกาสซื้อหวยมากขึ้น กินหุ้นรัฐบาลหรือหวยใต้ดินมากขึ้น และมีแนวโน้มจะซื้อต่อ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความเชื่อแบบนี้ การตีความผิดๆ ของผู้ให้ข้อมูล

ซึ่งหากวิเคราะห์ตามหลักสถิติจริงๆ คนถูกหวยบ่อยเพราะอะไร จะเห็นว่า โอกาสในการถูกรางวัล ความลับเรื่องหวยกับที่มาและความนิยมของไทย มีน้อยมากเช่นรางวัล เลขท้ายสองตัวนำจะเป็น 1 ใน 100 หรือรางวัลเลขท้ายสามตัวจะมี 1 ใน 250 เป็นต้น แต่เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ให้ข้อมูลใช้ เพื่อจัดการกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น

 

ความลับเรื่องหวย

 

ความพิเศษของคนไทยที่สามารถฝันถึงสิ่งใดก็สามารถตีเป็นเลขต่างๆ และยังมีโอกาสถูกสูงกว่า 89%

ไสยศาสตร์ ความเชื่อทางไสยศาสตร์เป็นความเชื่อ ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยหลักการของ เหตุผลหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่อง ของสิ่งเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับวัตถุ การกระทำหรือสถานการณ์ ที่เกี่ยวกับการกระตุ้น ความน่าจะเป็นถูกหวยรางวัลที่1 ให้เกิดผลจากพฤติกรรม ความลับเรื่องหวย หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง และไสยศาสตร์นี้มี มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรม การซื้อหวยของผู้บริโภคชาวไทยตั้งแต่ โจทย์ความน่าจะเป็นลอตเตอรี่

จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยพึ่งไสยศาสตร์เป็นกุศโลบายในการจัดการ คนถูกหวยบ่อยเพราะอะไร กับความไม่แน่นอน ที่เกิดจากการซื้อหวย พบว่ากว่าร้อยละ 80 พึ่งไสยศาสตร์ในการซื้อหวย เช่น ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การบูชา วัตถุมงคล ที่เชื่อว่าจะทำให้มีโชคลาภ บูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบ้าน หวยขูดเลขจากต้นไม้ นางไม้โบราณที่เชื่อกันว่าสิงสถิต

โชคลาภและโชคดวง เช่น ต้นตะเคียน เป็นต้น ผู้ให้ข้อมูลบางท่านจะดูที่ เลขจากเทียนในบาตร1หลังทำบุญตักบาตร1หรือตรวจดวงชะตา เองจากคำทำนาย1 ในนิตยสาร หรือสื่อต่างๆ ก่อนซื้อหวย ฝันเห็นเลข ผู้บริโภคชาวไทยตีความตัวเลขจากสิ่งมีชีวิต

เช่น ผลไม้และต้นไม้ สัตว์ต่างๆ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน หรืออาศัยตัวเลขจากความฝัน อย่างไรก็ตาม ความลับเรื่องหวยกับที่มาและความนิยมของไทย ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่ การศึกษาเฉพาะบทบาทของไสยศาสตร์ต่อพฤติกรรม การซื้อหวยจึงทำไม่ได้ อภิปรายการตีความตัวเลข จากวัตถุหรือความฝัน

 

ระหว่าง ผู้เสี่ยงดวง กับ ผู้เสพหวย มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างไร

 

ความลับเรื่องหวย

 

บทสรุปในเรื่องของความเชื่อเรื่องหวยที่จะเป็นความรู้เพิ่มกับความลับของหวยในไทย

ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด นักการตลาด ความเชื่อโชคลาภสามารถนำมาเป็นแนวทางสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งจากความเชื่อและศรัทธา นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ลดการพนันในรูปแบบต่างๆ ความลับเรื่องหวยกับที่มาและความนิยมของไทย สามารถพัฒนาแคมเปญเพื่อลดการพนัน รณรงค์โดยสื่อสารให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจถึงบทบาทของ ความเชื่อเรื่องโชคลาภ

ที่ผู้บริโภคไม่สามารถควบคุมหรือบงการได้ เชื่อโชคลาภได้ จากผลวิจัยพบว่า คนถูกหวยบ่อยเพราะอะไร ผู้บริโภคที่มีความเชื่อนี้ มีแนวโน้มที่จะซื้อหวยใต้ดินหรือหวย รัฐบาลในปริมาณเล็กน้อย ความเชื่อมีส่วนสำคัญต่อการบริโภคของผู้บริโภคชาวไทย ความน่าจะเป็นหวย3ตัว

ดังจะเห็นได้จาก ซึ่งผู้บริโภคใช้ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เพื่อขจัดความไม่แน่นอนจากการซื้อ เมื่อผู้บริโภคได้ รับวัตถุมงคล ผู้บริโภคจะมีความมั่นใจมากขึ้น ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงสามารถ ความน่าจะเป็นถูกหวยรางวัลที่1 แนวทางนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแบรนด์ธุรกิจได้โดยใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

การเกิดขึ้นของความเชื่อ ความลับเรื่องหวยกับที่มาและความนิยมของไทย ไม่ว่าจะเป็นการได้ยิน พูดคุย หรือแลกเปลี่ยนของผู้บริโภครายอื่น คนถูกหวยบ่อยเพราะอะไร หรือบอกต่อๆ กันในหมู่ผู้บริโภคทั้งใน เป็นการสร้างความศรัทธาในตราสินค้าหรือมองว่าตราสินค้าเป็นเครื่องหมายที่จะทำให้ผู้บริโภค เชื่อมั่นและไว้วางใจในแบรนด์

บทความอื่น>>> คนไทยอยากจะซื้อหวยต่างประเทศได้หรือไม่

ทางเข้า>>> ดูซีรี่ย์