คาถาของขลัง คาถาปลุกของขลังจากอาจารย์ดังคาถาที่1 พระคาถาปลุกของ

คาถาของขลัง ถือเป็นการปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นขึ้น เพื่อกราบไหว้ครูที่เราเคารพ มีหลายเหตุผลในการทำสิ่งต่าง ๆ และข้อกำหนดของครูที่ท่านกำหนด คุณต้องมีสมาธิจึงจะได้ผล บางครั้งก็เป็นสัญญาณของความสุขเช่นกัน 

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง คาถาปลุกของ ดังนี้ โอม ปลุก ปลุก ลุกเถิด พระอักขระ กะระมะทะ กิริมิทิ กุรุมุทุ เกเรเมเท อิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรชินัง ปิตุทวารัง พุทโธ มะ อะ อะวิสสุนุสสานุสติ พุทธังมาเรโส เอหิมะ มะ ธัมมัง มาเรโส เอหิมะ มะ สังฆัง มาเรโส เอหิมะ มะ มะอะอุ พุทธัง จะโต คือหนัง กรีเพชชะคงคงทนทน ชากรีชะคงคงทนทน ธัมมัง มังสัง คือเนื้อ กรีเพชชะคงคงทนทน ชากรีชะคงคงทนทน สังฆัง อัฏฐิ คือกระดูกกรีเพชชะคงคงทนทน ชากรีชะคงคงทนทน

พระพุทธธังรักษา พระธัมมังรักษา พระสังฆังรักษา พระบิดารักษา พระมารดารักษา อิระชาคะตะระสา นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อะสังวิสุโลปุสะภุภะ สังวิทาปุกะยะปะ อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ ปาสุอุชา สะทะวิปิปะสุอุ ตะมัตถังปะกาเสนโต สัตถาอาหะ กันหะเนหะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ มะอะอุ คาถาปลุกของขลัง

นะพุชาลิ นะชาลีติ พุทธะเมตตา ธัมมะเมตตา อุเมตตาจะมหาราชา สัพเพชะนา พหูชนะ สัพพะสเน่หาจะปูชิโต พระฉิมพลีเทวะรักษา อานุภาเวนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม นะเมตตาจะมหาราชา อะเมตตาจะมหาเสนา อุเมตตาจะมหาชะนา สัพสเน่หาจะปูชิโต สัพพสุขังจะมหาลาภัง สัพโกทังวินาศสันติ นะ เมตตา โมกรุณา พุทธะปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู พระพุทธโธ อะระหัง จังงัง เมตตา สัพโกทังวินาศสันติ นะชาลีติ มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตังมานิมานะ

 

คาถาของขลัง

 

คาถาของขลัง คาถาปลุกของขลังจากอาจารย์ดังคาถาที่2 พระคาถาสมเด็จเจ้าเกาะยอ ณ กุฏิ พ่อท่านสิน

สมเด็จเจ้าเกาะยอ หรือ พระเจ้ามุนีเขากุด เป็นชาวบ้านหนองน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า “เขา” เพราะตอนเกิด ฝ่ามือขวาเป็นรูปดอกบัวขาว เมื่ออายุได้ 20 ปี บิดาจึงนำมาฝากไว้ที่วัดต้นปาบ ตำบลบ้าน หนองน้ำเพื่อบวชจนจำคำขอร้องได้ทั้งหมด จึงได้อุปสมบทที่วัดต้นปาบ

เมื่อศึกษาธรรมะและวินัยจนอำลาสมภาขณะไปจาริกแสวงบุญและพักอยู่ที่วัดสุวรรณคีรี ต.หัวขาว อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นเวลา 6 ปี ต่อจากนั้นได้ไปแสวงบุญที่วัดบาง นด (บ้านบางลึก ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) (อ.สทิงพระ จ.สงขลา) ที่นี่เขาได้พบกับสมเด็จเจ้าผาโก และได้สนทนาธรรมกันจนเป็นที่พอใจระหว่างสนทนาธรรม สมเด็จเจ้าเกาะยอได้อธิษฐานว่าหากพระองค์และสมเด็จเจ้าผาโกสร้างบารมีร่วมกันในชาติก่อน ขอให้ท่านเห็นสมเด็จเจ้าผาโกนั่งบนพรมแดง ปรากฏว่าเห็นสมเด็จเจ้าผาโกนั่งบนพรมแดงจริงๆ คาถาปลุกตัวเองให้ขลัง

หลังจากนั้น สมเด็จเจ้าโกยอ และ สมเด็จเจ้าผาโก ได้เดินทางไปจาริกแสวงบุญร่วมกันจนพบเกาะสมเด็จเจ้าใหญ่ ได้สนทนาธรรมจนเป็นที่พอใจ สมเด็จเจ้าโกยอ ได้ภาวนาว่า หากสมเด็จเจ้าใหญ่ได้สร้างบารมีร่วมกันในชาติที่แล้ว ขอให้ท่านเห็นเกาะใหญ่ยืนอยู่บนพรมเหลือง ปรากฏว่าเห็นสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ยืนบนพรมสีเหลืองจริงๆ เมื่อแยกทาง

สมเด็จเจ้าเกาะยอ เสด็จขึ้นบกที่บ้านแหลมโพธิ์ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เขาอยู่ที่นี่เป็นเวลาเจ็ดปี เดือนจึงไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านพรู โดยรำลึกถึงวันเข้าพรรษาที่วัดต้นปาบ ในช่วงเข้าพรรษา ทรงเดินตามรอยพระพุทธบาท ต่อมาชาวบ้านเรียกวัดต้นทับว่า “วัดพระบาทบ้านพรุ” สมเด็จเจ้าเกาะยอกลับมาเกาะยออีกครั้ง คราวนี้เขาขึ้นไปนั่งบนภูเขา คืนหนึ่งขณะกำลังนั่งสมาธิอยู่นั้น ทรงเห็นพระพุทธเจ้าขณะเสด็จขึ้นไปบนยอดภูเขาและทรงพยากรณ์ว่า

ต่อไปบนยอดเขานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตถาคตขอให้ท่านอยู่ที่นี่ และเพื่อสร้างรูปจำลองพระตถาคตบนยอดเขาแห่งนี้ด้วย และเพื่อประกอบพิธีบูชาในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน 6 ​​ของทุกปี ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่า “เขากุด” คาถาปลุกเสกตะกรุด

 

คาถาของขลังคาถาปลุกของขลังจากอาจารย์ดังคาถาที่3 พระคาถาพระปัจเจกะโพธิ์โปรดสัตว์

คาถาพระครูวิหารกิจจานุการ (หลวงพ่อปาน) สำนักวัดบางนมโก ต.บางนมโก อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ที่เคยศึกษาจากอาจารย์ผึ้ง ขณะนั้นครูผึ้งเป็น อายุ 99 ปี. ในปี พ.ศ. 2472 เขาได้ศึกษาและเห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม นำไปสู่ผลลัพธ์มากมาย

ผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามคาถานี้ จะต้องเป็นผู้ที่ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุอยู่เสมอแม้พระสงฆ์องค์เดียวหรือหลายองค์ทุกวันไม่ขาดการรักษาศีล 5 หรือศีล 8 ให้ภาวนา และว่าคาถานี้ 3-5 -7-9 เสร็จตอนให้บิณฑบาตจำสามเพชรก่อนแล้วเสร็จชามข้าวบอกว่าคาถา 3-5-7-9 จบ เมื่อชามเสร็จจำสามรัตนากร คือ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

และพระปัจเจกโพธิ์ ครูผึ้ง อาจารย์เนียง รวมทั้งพระครูวิหารกิจจานาการ (หลวงพ่อปาน) วัดบางนมโก ดีที่สุด . โปรดมาโปรดฉัน (หมายถึงผู้ที่กำลังทำ) แล้วหากรวดน้ำสะอาด เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับคุณตา-ปู่-ย่า-พ่อ-แม่และเพื่อนและญาติที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งผู้มีพระคุณ

หรือถ้าคุณสามารถถามคาถานี้เป็นการเดา การถามควรทีละคำถาม อย่าถามหลายเรื่องพร้อมกัน มันจะไม่ทำงาน ถามทีละอย่างจะได้ผล ใครจะคิดจะทำอะไรดีหรือไม่ดี? แล้วบูชาพระเครื่องนี้ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และหักไม้วัดให้เท่ากับความยาวของมันเอง และให้คาถานี้อธิษฐานว่าสิ่งที่ตนมีอยู่ในใจ ณ เวลานี้ พระองค์จะทรงบันดาลให้เกิดผลดีอยู่แล้ว ขอให้ไม้เรียวยาวกว่าคืบ ถ้าไม่เกิดผลไม่ดีก็ดูไม่ดี ขอให้ต้นไม้ต้นนี้สั้นและไม่ถึงคืบคลาน มีช่างหลายคนที่เห็นผลจริง

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(ว่า 3 จบ) พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระยะโย (ว่า1จบ) วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานี มานะ พุทธัสสะ สวาโหม วิธีปลุกเสกของขลังด้วยตัวเอง

 

 

คาถาของขลังคาถาปลุกของขลังจากอาจารย์ดังคาถาที่4 พระคาถาบูชาพระปิดตามหาลาภ หลวงปู่เอี่ยม

หลังจากแจกจ่ายพระเครื่องนี้ไปแล้ว ก็มีคนนำมาทดลองยิง กระสุนข้างปรากฎบ้างยิงไม่ได้ นอกจากนี้เมื่อเจอความเข้าใจผิดที่เคยมีข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อหลายปีก่อน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเครื่องนี้ดีอย่างไร ทั้งด้านโศกนาฏกรรม เมตตา มหาอุตตมะ และความคงกระพัน มีสูตรครบถ้วน และประสบการณ์โชคยังตามมาด้วย เลยต้องบอกว่าของเขาดีจริงๆ เท่าที่ทราบตอนนี้พระเริ่มหมุนเวียนในทุ่งน้อยลงเรื่อยๆ และราคาก็ขยับขึ้นตามข่าวล่าสุด อีกหน่อยราคาแบบนี้ (หลักร้อย) หายากครับ

 

คาถาของขลัง

 

ผู้ที่เข้าร่วมพิธีต้องนุ่งห่มขาวรวมทั้งผู้ที่จะดรอปพระเครื่องด้วย แล้วจะไม่ให้เก็บเครื่องรางนี้ได้อย่างไรในเมื่อราคายังซุปเปอร์เซฟอยู่? เสร็จพิธีแล้ว หลวงปู่โต๊ะบอกลูกศิษย์ว่า หลังจากเสร็จพิธี ท่านบอกให้ลูกศิษย์รีบไปเช่าพระเครื่องในพิธีนี้เพื่อเก็บไว้เพราะท่าน เห็นเจ้าของ(หลวงปู่เอี่ยม)นั่งปลุกเสก

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) ภะคะวัมปะติ เถรัง เอหิ สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม คาถาปลุกคาถา

บทความหวยอื่น>>> 5 คาถาอาจารย์ดัง

แทงบอลออนไลน์ที่นี่>>> UFABET