ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นเกจิที่ถูกเลื่อมใสในลกธรรมคำสอนอันดับต้นๆของไทย

ประวัติหลวงปู่ขาว พระภิกษุนิกายธรรมยุต ท่านได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนในฐานะนักปฏิบัติกรรมฐาน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ปีชวด ณ บ้านบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

(ปัจจุบัน ขึ้นกับตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) บิดาชื่อ พั่ว โคธา มารดาชื่อ รอด โคธา มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน 7 คน เขาเป็นคนที่4 อาชีพหลักของครอบครัวคือทำนาและค้าขาย ต่อมาได้แต่งงานกับนางมี โคธา เมื่อ พ.ศ. 2452 เมื่ออายุได้ 20 ปี มีบุตรด้วยกัน 3 คน อยู่กินด้วยกัน 11 ปี จึงได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ประวัติเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพล

นอกจากหลวงปู่ขาวแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ธรรมะ หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2520 จากบ้านบ่อชะเนงและเป็นญาติกับหลวงปู่ขาวอีก 2 รูป คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และ พระเดชพระคุณพระราชญาณมุนี (พระมหาวิริโย ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง และเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (รูปปัจจุบัน) หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2509ราคา

 

ประวัติหลวงปู่ขาว ได้เริ่มต้นการอุปสมบทครั้งแรกที่

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 ที่วัดโพธิ์ศรี (ปัจจุบันคือวัดบ่อชะเนง) พระครูพุทธิศักดิ์อำนาจเจริญ หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2509ราคา จำพรรษาอยู่ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ อยู่จำพรรษาที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นเวลา 6 พรรษา หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2520

ต่อมาหลวงปู่ขาวได้เลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทตฺโต หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2520 จึงได้เป็นพระธรรมยุตติกนิกาย เมื่อ พ.ศ. 2468 ขณะอายุได้ 37 ปี ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) เป็นประธานในพิธี พระธรรมเจดีย์ (จูม บัณฑูโล) เป็นพระภิกษุที่เคยดำรงสมณศักดิ์ที่ พระชิโนวาทธำรง

 

ประวัติหลวงปู่ขาว

 

การเริ่มต้นเดินทางธรรมเพื่อแสวดงบุญครั้งแรกของท่าน

หลังจากได้ญัตติเข้าเป็นนิกายธรรมยุตติกะแล้ว ท่านได้พำนักจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา 8 พรรษา แล้วออกธุดงค์หลวงปู่มั่นภูริทตฺโต ได้ไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆ ท่านเดินทางทุกปีและเดินป่ามาเกือบทุกภาคของประเทศ หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2509ราคา นอกจากนี้ท่านยังเคยออกธุดงค์ร่วมกับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่เผือก อจลธัมโม หลวงปู่ชอบ ฐานสโม รวมระยะเวลาหนึ่ง ปีอีกด้วย

ท่านสร้างบารมีอยู่ในป่าเป็นเวลานาน มีประสบการณ์กับสัตว์ป่ามากมาย เช่น สิงโต ค่าง ช้าง เสือ คุณนึกถึงอะไร? สิ่งนั้นมักจะมาในรูปของความคิดเสมอ เช่น นึกถึงช้างที่มันหายไปนานแล้วไม่ได้ผ่านมาทางนี้เลย ประวัติหลวงปู่ขาว พอตกดึกช้างจะมาหาท่านเดินตรงไปยังกุฏิที่ท่านพักอยู่ พอท่านรู้ว่ามาช้างจะกลับเข้าป่า เมื่อนึกถึงเสือก็นึกถึงเวลากลางวันและกลางคืนที่เสือมาเดินเตร็ดเตร่ในวัดที่ท่านอยู่ หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2517

นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ เขียนไว้ในประวัติอาการป่วย หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2509ราคา อันเป็นภาคผนวกของหนังสืออานาปานสติที่ว่า เมื่อเจ้าประชวรในป่า ข้าพเจ้ามักไม่ใช้ยาอะไรเลย จะใช้แต่ยาธรรมก็ได้ผลทั้งกายและใจไปพร้อมกัน จนกว่าจะมั่นใจพิจารณาเมื่อเจ็บป่วย

พระอาจารย์หลวงตาบัว ได้เล่าถึงหลวงปู่ขาวไว้ในหนังสือ หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2520 “แนวทางปฏิบัติของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทตฺโต” ว่าหลวงปู่ขาวบรรลุธรรมขั้นสูงสุดประมาณปี ๑๖-๑๗ ปี ที่เรียกว่าโหล่งขอด ของอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เขียนไว้ว่า “เย็นวันหนึ่ง เมื่อกวาดเสร็จแล้ว หลวงปู่ขาว ออกจากที่พักไปสรงน้ำ เห็นข้าวในนาชาวเขากำลังสุกเหลืองอร่าม

ก็เกิดปัญหาขึ้นในคราวนั้นว่า ข้าวงอกเพราะสาเหตุอะไร ที่ทำให้มันงอกขึ้น ใจที่นำไปสู่ ความตายไม่หยุด เหมือนเมล็ดข้าว ต้องมีเชื้ออะไรอยู่ข้างใน ต้องนำไปสู่ความตายไม่หยุด แล้วเชื้อของใจคืออะไร ถ้าไม่ใช่ กิเลส คืออวิชชา ตัณหา ความยึดมั่นถือมั่น คิดไปๆ มาๆ โดยถือว่าอวิชชาเป็นประเด็นวิจารณ์ พิจารณาย้อนหลัง

เคารพด้วยความสนใจที่จะรู้ธรรมชาติแท้จริงของอวิชชาตั้งแต่หัวค่ำจนถึงดึกดื่น ประวัติเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพล โดยมิได้เพ่งพินิจระหว่างอวิชชาและใจสวน สว่างก็พากันประชุมด้วยปัญญา อวิชชาหมดไป ไม่เหลืออะไร การพิจารณาข้าวก็จบด้วยข้าวสุก

การพิจารณา จิตไม่งอกอีกต่อไปมาหยุดที่อวิชชา หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2509ราคา จิตก็สุกเหมือนข้าวสุก อย่างชัดเจน สิ่งที่หลงเหลือให้ชื่นชมคือความใสสะอาดของจิตใจในกระท่อมกลางขุนเขา

มีชาวป่าเป็นรัฐมนตรีดูแล ขณะที่จิตแล่นผ่านป่าทึบไปได้ก็เกิดอัศจรรย์อยู่ตามลำพัง หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2520 ท่ามกลางแสงตะวันเริ่มฉายแสงบนท้องฟ้า จิตเริ่มสว่างจากอวิชชาไปสู่ธรรมอันน่าอัศจรรย์สู่วิมุตติในทันใด พร้อมพระอาทิตย์ขึ้นช่างเป็นฤกษ์งามยามดีจริงๆ

ท่านได้จาริกไปในที่ต่าง ๆ ประวัติหลวงปู่ขาว จนในที่สุดมาจำพรรษาอยู่ วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2501 ถึงมรณภาพเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2526

 

หลักธรรมที่หลวงปู่ได้สร้างขึ้นเพื่อให้คำสอนนี้ช่วยเหลือเหล่าผู้ศรัทธา

พระอาจารย์หลวงตามหาบัวได้เล่าถึง ความเมตตาธรรมของหลวงปู่ขาว ไว้ในหนังสือแนวปฏิบัติกรรมฐาน หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2509ราคา พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีใจความตอนหนึ่งว่า

“ท่านอาจารย์ผู้นี้เด็ดขาดมาก การนั่งสมาธิในเวลากลางวันนั้นสบายมาก ถ้าไม่ใช่คนที่มีความกล้าที่จะกัดเหล็กเพชรจริง ๆ ประวัติเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพล มันคงเป็นไปไม่ได้ เพราะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ในพระองค์ว่าเป็นผู้สวรรคตอย่างชัดเจน ทั้งๆ ที่พระองค์ยังครองขันธ์อยู่”

ในภาคผนวกของหนังสือ นักวิเคราะห์เล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งว่า “วันหนึ่ง มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งอายุมาก เสด็จมาประทับ ณ พระวิหาร โปรดเสด็จมานมัสการพระอาจารย์ หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2520 พอพบก็ตรงเข้าไปกราบแทบพระบาท แล้วขอบคุณที่ช่วยให้พ้นโทษร้ายแรง และบอกว่าตนเป็นทหารไปรบที่ลาวนาน และเมื่อกลับถึงบ้านทราบว่าภรรยานอกใจจึงโกรธจัดและเตรียมปืนจะยิงทั้งคู่ ของพวกเขา หลวงปู่ขาว2517ราคา

แต่ยังไม่ได้ทำเพราะดื่มเหล้าแล้วฝันว่า ประวัติหลวงปู่ขาว มีพระแก่ๆมาขอบิณฑบาต และเทศนาเรื่องบาป ของการฆ่าคนจนเลิกอโหสิกรรม แก้บน ถามในฝันว่า พระชื่อ ขาว มาจากอุดรธานี พอตื่นขึ้น ก็ออกเดินทางไปตามหา จนได้มาเจอวัดแบบนี้”

หลวงปู่ขาวกล่าวอนุโมทนา และอบรมต่อไปให้เข้าใจหลักธรรม หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2509ราคา ตลอดจนผลของการเว้น จากการฆ่าทำให้ชายผู้นั้นซาบซึ้ง ในรสพระธรรมจนตัดสินใจบวชต่อไปนี่คือบทพิสูจน์ ว่าพระเมตตาของพระองค์มีมากล้นและอาณาบริเวณกว้างไกลเพียงใด

ปูชนียวัตถุที่สำคัญของหลวงปู่ขาว คือ วัดถ้ำกลองเพล ซึ่งเป็นสถานที่จำพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 จนกระทั่งมรณภาพในปี พ.ศ. 2526 ท่านได้ดูแลพื้นที่วัดซึ่งมีเนื้อที่กว่าพันไร่ให้เป็นป่าร่มรื่นบนสันเขา หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพล2520 มีโขดหินขนาดใหญ่มากมาย เป็นเพิงผาธรรมชาติที่สวยงาม

ด้านหลังเป็น อ่างเก็บน้ำอ่างอร่าม ซึ่งเป็นโครงการชลประทานในพระราชดำริ ไฮไลท์ของวัดถ้ำกลองเพลคือ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาวอนาลโย สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นอาคารที่สวยงามควรค่า ประวัติเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพล แก่การศึกษาและสักการะ นิยานัม เอทัมงะละมุตตะมัง”

 

ประวัติหลวงปู่ขาว

 

การขึ้นเทศธรรมโอวาทครั้งแรกที่ผู้ฟังครั้งแรกต่างเลื่อมใส

“คนเราไม่ได้เกิดมาเหมือนกัน เพราะมีนิสัยต่างกัน คนที่เขาประพฤติดี รักษาศีล มีทาน ฟังธรรม เขาจึงฉลาด มีการศึกษาดี การแยกแยะคนดีกับคนชั่วก็เพราะกรรม ถ้ายังทำกรรมอยู่ ต้องได้รับทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ต้องได้รับผลกรรมนั้น จึงควรทำบุญ รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์

นั่งสมาธิแล้วจะสงบ จิตรวมง่าย เพราะเย็นจะเรียบไม่มี ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่มีขึ้นๆ ลงๆ ทำกันไป จะนั่ง นอน ยืน เดิน ประวัติเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพล ก็แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ใจ อันไหนสบาย หายใจดี ไม่อึดอัด อันนั้นควรถือเอาเป็นสรณะ อารมณ์ของหัวใจ

พุทโธ พุทโธ หมายถึง ปล่อยให้ จิตยึดพุทโธเป็นอารมณ์ เพื่อป้องกันมิให้จิตออกไปสู่อารมณ์ภายนอก เพราะอารมณ์ภายนอกมักจะไปจดจ่ออยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และความถูกต้องทางกาย ถ้าทุกอย่างมุ่งไปตรงนั้น จิตจะไม่บรรจบกัน นี้เรียกว่ามารคือไม่มีสติ.

อย่าให้จิตเป็นสมาธิอย่างนั้น การมาอยู่กับผู้รู้เพื่อน้อมบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยประการใดๆ. ให้มีความเพียร ผู้นั่งสมาธิ สงบหู ลิ้นงูแลบลิ้น ไก่ดื่มน้ำ นี้เป็นอานิสงส์ที่ตั้งใจทำ

เมื่อจิตมีสมาธิ บางครั้งมีสมาธิ ๓ ระดับ คือ ขณิกสมาธิ อุปาระสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ทำใจให้สบายและผ่อนคลายสักหน่อย มันถอนคนเซ่อ คิดถึงความรู้สึกเก่าๆที่นี่ ประวัติเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพล ส่วนถ้าจะรวมเป็นอุปจารสมาธิก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะจึงจะปลีกตัวกลับมาเจริญภาวนาได้ อย่าหยุด อย่าหย่อน ค่อยเป็นค่อยไป อย่าหวังอะไร อย่ามีความปรารถนาเพราะเป็นตัณหาเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตรวม หลวงปู่ขาวราคา

ไม่ต้องกำกับว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ ประวัติหลวงปู่ขาว ปรารถนาให้จิตเป็นสมาธิ พวกนี้เป็นตัวร้าย บำเพ็ญเพียรไม่หยุดหย่อน เอาเลือดเนื้อ เอาชีวิตบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราจะเอาชีวิตบูชาพระรัตนตรัยตราบจนวันมรณภาพนี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้ว ประวัติเกจิอาจารย์ดังหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพล จิตจะรวมกันอย่างไร เมื่อไร จะเกิดขึ้นเอง เมื่อใจเป็นกลาง ปล่อยวาง สงบ ถูกต้อง”

บทความอื่น>>> สมเด็จพระพุฒาจารย์

ทางเข้าเว็บ>>> หนังออนไลน์