มูเตลู ที่ต่างประเทศ ทัวร์สถานที่ชื่อดังในต่างประเทศที่เป็นสถานอันศักดิ์ที่1 เจดีย์ชเวดากอง – พม่า

มูเตลู ที่ต่างประเทศ ตั้งอยู่บนเนินเขา หรือที่เรียกว่า “เลย์ซูโฟโต้ชเวดากอง” ว่ากันว่า “เจดีย์เริ่มจากเจดีย์ชเวดากอง” ก่อนที่ย่างกุ้งจะกลายเป็นที่รู้จักในนามอ็อกคาลปะ พระเจ้าอ็อกคาลปะก็ถูกปกครองโดยพระเจ้าอ็อกคาลปะ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของอ็อกคาลาปา

ต่อมาพี่น้องพ่อค้าบาลิกาและตาโฟตสะได้นำพระเกศาของพระพุทธเจ้ามาสร้างเจดีย์บนเนินเขาสิงกุตตระ จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Dagon และเมืองเดิมเปลี่ยนชื่อเป็น Dagon Division ดากองถูกเปลี่ยนชื่อเป็นย่างกุ้งหลังจากชัยชนะเหนือชาวมอญในรัชสมัยของพระเจ้าอลองพญา ผู้ทรงสถาปนาประเทศพม่าที่สาม ตั้งแต่นั้นมา เจดีย์ Tigon ก็ถูกเรียกว่า Shwedagon ไม่เพียงแต่ในพม่าแต่ทั่วโลก

พระพุทธศาสนาเริ่มรุ่งเรืองไปทั่วโลกในวันพุธ ที่ 103 วันเพ็ญเดือนกสน มากกว่า 2,600 ปีก่อนคริสตกาล (588 ปีก่อนคริสตกาล) 103 พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบและปฏิบัติวิปัสสนาในโลกเมื่อ 2,600 ปีก่อน ( ๕๘๘ ปีก่อนคริสตกาล) พระพุทธเจ้าอยู่ได้ ๔๕ ปี ค.ศ. ๑๔๘ ทรงบูชาพระเนมะในเวลากลางคืนเพื่อประโยชน์ของมนุษย์และมนุษย์ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เจ็ดวันในพระโพธิสัตว์เจ็ดวันแล้วสัปดาห์ละ 45 วัน . ไหว้พระสายมู กรุงเทพ

ในรัชสมัยของพระองค์ เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ในสมัยของพระพุทธเจ้า พระโคตมะตะโฟตสะชาวพม่าและพี่น้องพ่อค้าบัลลิกาของพม่าเป็นบุคคลแรกในโลกที่ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้า สาวกกลุ่มแรกในโลก และพุทธศาสนิกชนกลุ่มแรกใน โลก.

ในปี 588 ก่อนคริสตกาล มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อ Thuwanna ในอาณาจักรของ King Okkalapa ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ย่างกุ้ง ทางตอนล่างของพม่าในปัจจุบัน เศรษฐีมีบุตรชายสองคนคือทาฟตสะและบัลลิกา พวกเขาเป็นพ่อค้า พี่น้องพ่อค้าบรรทุกของขึ้นเรือและขายให้มิซซิมา

เมื่อมาถึงท่าเรือ Mizzima เรือก็จอดเทียบท่าและสินค้าถูกบรรทุกบนยานพาหนะ 500 คันและขายในพื้นที่ Mizzima พี่น้องพ่อค้ากลุ่มหนึ่งจากตาโฟตสบาลลิกามาใกล้ต้นโพธิ์ พวกพ่อค้าเข้ามาใกล้ต้นมหาโพธิ กลางวันหรือกลางคืน เทพรักขาก็ปรากฏแก่พี่น้องพ่อค้า พี่น้องพ่อค้าประหลาดใจเมื่อเห็นพระรักขา “คุณคือใคร?”

 

มูเตลู สถานที่ต่างประเทศ

 

มูเตลู ที่ต่างประเทศ ทัวร์สถานที่ชื่อดังในต่างประเทศที่เป็นสถานอันศักดิ์ที่2 พุกาม มัณฑะเลย์ – พม่า

พุกาม (หรือที่รู้จักในชื่อแทมปาดิปา) เป็นเมืองหลวงของพม่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรแห่งแรกของพม่า เนื่องจากมีเจดีย์โบราณจำนวนมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม แหล่งโบราณคดีพุกามทั้งหมดได้รับการกำหนดให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

ส่วนใหญ่มาจาก Pugama ถึง Pugama มักกล่าวกันว่าพุกามกลายเป็นพุกาม ตามพงศาวดารของราชวงศ์มอญ หลังจากการสวรรคตของทาเร เคตตรา เผ่าพยูจากท่าเคตทาราได้เข้ามาตั้งรกรากในตองโย หลังจากนั้นพื้นที่บรรเทาทุกข์พันตอง มูเตลู คือ

จากที่นั่นสู่มินดอน หลังจากย้ายมาที่เกาะยนลัตหลายครั้ง ชาวบ้านทั้งสิบเก้าคนและราชาแห่งท้องทะเลได้พิสูจน์หลักฐานการมีอยู่ของกษัตริย์อาริมาทนะในพุกาม ชื่อปูกามามาจากการรวมตัวของหมู่บ้านที่สิบเก้าและเผ่าพยู ซึ่งมีต้นกำเนิดในภาคตะวันออกของเกาะโทริน

ในจารึกของชาวอิสลามโบราณ คำว่า “พุกาม” เขียนขึ้นและคำว่าพุกามมีน้อยมาก ไม่เพียงแต่ในจารึกของสมัยพุกามเท่านั้นแต่ยังอยู่ในพินยาด้วย ในจารึกอินวะมักเขียนคำว่า ‘ปะกัน’

ในจารึกภาษามอญที่เขียนโดยพระเจ้าตี่หล่าย ชิน คยันสิทธา (446-475) ได้เปลี่ยนชื่อพุกามเป็น “ปะอุมา” ในภาษาบาลี ในภาษามอญเรียกอีกอย่างว่า “โพกาม” ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิระวดีในตำบลยองอู กองมัณฑะเลย์ อยู่ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 90 ไมล์

หลังสิ้นสุดอารยธรรมพยู ชาวพม่าที่เข้ามาในพม่าตอนกลางเป็นกลุ่มผ่านตากอง เริ่มรับวรรณกรรมจากชนพื้นเมืองพยู มันสืบสานเกษตรกรรมและวัฒนธรรมและค่อยๆ แข็งแกร่งขึ้น เดิมเป็นประเทศที่รู้จักกันในด้านการทำสงคราม

บรรดาประชาชาติต่างรวมกันเป็นหนึ่งโดยความเห็นทางทหารว่าความสามัคคีเป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขา ดังนั้น หมู่บ้านต่างๆ ในใจกลางของการตั้งถิ่นฐานจึงสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยทางถนน และพุกามได้ก่อตั้งขึ้น

พุกามเป็นที่ตั้งของราชวงศ์พุกามที่สี่ ตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้าพินพยา (846-876) ถึงพระเจ้าซอ มนต์นิตย์ (ค.ศ. 1325-1368)

 

มูเตลู ที่ต่างประเทศทัวร์สถานที่ชื่อดังในต่างประเทศที่เป็นสถานอันศักดิ์ที่3 วัดหว่องไท่ซิน – ฮ่องกง

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2488 เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงในเกาลูน ฮ่องกง และเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด มันมีชื่อเสียงสูง ทุกคนรู้ และธูปก็รุ่งเรือง ทุกๆ ปีในวันแรกของวันตรุษจีน ในตำนานเล่าว่าหว่องไทซินที่ประดิษฐานอยู่ในวัดนั้น “ตอบสนองทุกคำขอ”

และมีประสิทธิภาพมาก วัดนี้เป็นวัดลัทธิเต๋าแห่งเดียว ในฮ่องกงที่สามารถจัดงานแต่งงาน ของลัทธิเต๋าได้ วัดหว่องไทซิน เดิมชื่อสิกสิกขยวน สร้างขึ้นในปี 2464 หลังจากการจัดการอย่างรอบคอบ มาหลายทศวรรษ วัดทั้งหลังก็รุ่งโรจน์และตระการตา

วัดทั้งหมดครอบคลุม พื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตร วัดหว่องไทซินหรือ ที่เรียกว่าซิกซิกหยวนสร้างขึ้นในปี 2488 เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ในเกาลูนฮ่องกง เป็นหนึ่ง ของวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด ในฮ่องกงและมีชื่อเสียงสูง ในฮ่องกงและต่างประเทศ เครื่องราง สายมู เต ลู

ตามตำนานเล่าขาน Wong Tai Sin หรือที่รู้จักในชื่อ Chisong Fairy เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในด้านการแพทย์ของเธอเพื่อช่วยโลก ตามตำนานเล่าว่า หว่องไท่ซินที่ประดิษฐานอยู่ในวัดนั้น “ตอบสนองทุกคำขอ”
ทุกปีตอนสิ้นปฏิทิน จันทรคติและตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 ของเดือนจันทรคติแรก มีสาวกจำนวน มากมาที่วัดและสาวกของหว่องไทซิน ทั้งหมดจะรวมตัวกันที่ ห้องโถงใหญ่ของวัดที่ เที่ยงร่วมตักบาตร

 

มูเตลู สถานที่ต่างประเทศ

 

มูเตลู ที่ต่างประเทศทัวร์สถานที่ชื่อดังในต่างประเทศที่เป็นสถานอันศักดิ์ที่4 วัดพระถังซำจั๊ง – ไต้หวัน

วัดซวนกวางอยู่ห่างจาก วัดซวนซ่างประมาณ 2.5 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2498 ประดิษฐานพระธาตุ ของพระซวนจางอยู่ที่นี่ Xuanzang เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา สมัยราชวงศ์ถังที่มีชื่อเสียง ตามคำสั่งของจักรพรรดิถัง เขาถูกส่งไปยังอินเดีย เพื่อแสวงหาคัมภีร์ทางพุทธศาสนา

หลังจากผ่านไปกว่า 10 ปี เขาก็กลับมาที่ประเทศจีน นำพระสูตรกลับมามากกว่า 650 บท และร่วมกับเหล่าสาวก เขาได้แปล 75 บทเหล่านี้ นอกจากนี้เขายังได้รับ 1,335 ม้วน ความพยายามของเขามีส่วนสนับสนุน อย่างมากในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในประเทศจีน

ระหว่างสงครามระหว่างจีนและญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นสามารถหาเศษกระดูก ของอาจารย์ซวนจาง จากหนานจิงได้ มันถูกนำไปที่วัด Ci’en ในจังหวัดไซตามะ ของญี่ปุ่นที่ประดิษฐานอยู่ ในปี 1952 กระดูกชิ้นนี้ ถูกนำเข้ามาที่ไต้หวัน และหลังจากวัด Xuanguang ถูกสร้างขึ้นที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา ในปี 1958 กระดูกของอาจารย์ซวนจาง ก็ถูกวางไว้ที่นั่นและประดิษฐานอยู่

วัดนี้ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสุริยัน และทะเลสาบมูน ข้างในเป็นเทวรูปสีทอง ของปรมาจารย์ซวนจาง ด้านบนเขียนว่า “นักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่” มีการสร้างท่าเทียบเรือริมน้ำ โดยหันหลังให้ภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือไป ที่ท่าเรือแห่งนี้ แล้วเดินขึ้นบันได เพื่อเยี่ยมชมวัดได้ สายมูเตลู pantip

 

มูเตลู ที่ต่างประเทศทัวร์สถานที่ชื่อดังในต่างประเทศที่เป็นสถานอันศักดิ์ที่5 วัดทักซัง – ประเทศภูฏาน

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธวัชรยานที่ตั้งอยู่บนหน้าผาของหุบเขา Paro ตอนบนในภูฏาน เป็นหนึ่งในถ้ำรังเสือสิบสามถ้ำในทิเบตประวัติศาสตร์ที่ปัทมัสสัมภวะฝึกฝนและสอนวัชรยาน

อารามภายหลังถูกสร้างขึ้นในปี 1692 รอบ ๆ ถ้ำ Taktsang Senge Samdup ซึ่ง Guru Padmasambhava ทำสมาธิและฝึกฝนกับนักเรียนรวมถึง Yeshe Tsogyal ก่อนออกจากอาณาจักรทิเบตในต้นศตวรรษที่ 9 Padmasambhava

ได้รับการยกย่องในการแนะนำพระพุทธศาสนาวัชรยานให้กับภูฏานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิเบตและเป็นเทพผู้ปกครองของประเทศ วันนี้ Paro Taktsang เป็นที่รู้จักกันดีในถ้ำสิบสาม Taktsang หรือ “ถ้ำเสือ” ซึ่งเขาและลูกศิษย์นั่งสมาธิ

 

มูเตลู สถานที่ต่างประเทศ

 

ศาลเจ้าที่อุทิศให้กับ Padmasambhava หรือที่เรียกว่า Gu-ru mTshan-brgyad Lhakhang หรือ “ศาลเจ้าของ Guru with Eight Names” หมายถึงการสำแดงแปดประการของ Padmasambhava มูเตลู คือ pantip

และเป็นโครงสร้างที่สง่างามที่สร้างขึ้นรอบ ๆ ถ้ำในปี 1692 โดย Gyalse Tenzin Rabgye ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภูฏาน เทศกาลยอดนิยมที่เรียกว่า Tsechu ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Padmasambhava มีการเฉลิมฉลองในหุบเขา Paro ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน

บทความหวยอื่น>>> มูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

อ่านการ์ตูนออนไลน์ที่นี่>>> อนิเมะ

แทงบอลออนไลน์ที่นี่>>> แทงบอลออนไลน์