วัดขอโชคลาภอยุธยา วัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่1 วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดขอโชคลาภอยุธยา วัดศักดิ์สิทธิ์อยุธยา ที่ที่แรกนี้ เป็นวัดประจำวงศ์สกุลของกรุงศรีอยุธยา เปรียบเหมือนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นวัดพุทธาวาสที่ไม่มีสงฆ์จำพรรษาสร้างขึ้นเพื่อประกอบพิธีสำคัญ และก็เก็บอัฐิของพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันนี้เหลือแค่ซากก้อนอิฐปูน เจดีย์สามพระองค์ที่ตั้งตะหง่านเป็นจุดแข็ง วัดที่นี้เคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา 

เวียนเทียน มอบราชบุญกุศลทักษิณานุประทาน รวมทั้งพิธีหลวง ตลอดเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สำหรับการขอโชคขอพร หรือในส่วนต่างๆนั้น มีการกล่าวได้ว่า เป็นวัดที่สามารถขอโชคลาภ ขอรอดพ้นโรคภัย ไข้เจ็บต่างๆให้หายไปได้ ถือเป็นสถานที่สำคัญ ของจังหวัดเลยก็ว่าได้ สามารถไปเที่ยวชมได้ โดยมีการเปิดทำการตลอดช่วย 8.30ไปจนถึง 16.30 ของทุกวันซึ่งหากใคร ที่อยากได้สิริมงคล ก็สามารถลองเดินทาง เพื่อไปขอพรกันได้เลย

 

วัดขอโชคลาภอยุธยา

 

วัดขอโชคลาภอยุธยา วัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่2 วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวพระอาทิตย์หาร เป็นวัดโบราณสำคัญอีกวัดหนึ่งของอยุธยา เป็นที่รู้จักมากมายในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อโต หรือเจ้าพ่อซำปอกง เมื่อไปถึงจะต้องไม่ลืมไปห่มผ้าหลวงพ่อนับว่าเป็นไฮไลต์ของสงฆ์ที่นี้ ข้างในวัดเจอตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก คนจีนเรียกว่า “จูแซเนี๊ย” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารหลวงพ่อโตใกล้กับริมน้ำป่าสัก เป็นที่ชื่นชมของคนจีนอย่างยิ่ง

แน่นอนเลยว่ากล่าวขาน ถึงตำนานหลวงพ่อโต และเจ้าแม่สร้อย ที่มีการให้โชคลาภขนาดใหญ่ และใครที่ขอพรจากที่ได้ มักได้ผลพรที่รวดเร็วอีกด้วย สำหรับที่นี้เป็นที่ชื่นชอบ สำหรับคนจีนที่เดินทาง เข้ามายังประเทศไทย เป็นแหล่งที่มีการ กราบไหว้เรื่องของจีนอย่างมาก ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ต้องเข้าไปซักครั้ง เพื่อกราบไหว้ขอพร ให้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอีกด้วย ถือว่าเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับขอโชคลาภ และจุดเด่นยังมี พระประทานองค์ใหญ่ให้คุณ ได้มากราบไหว้กันอีกด้วย วัดที่คนไม่ค่อยรู้จัก อยุธยา

วัดขอโชคลาภอยุธยาวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่3 วัดใหญ่ชัยมงคล

เดิมวัดที่นี้ ชื่อ วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าไท ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก จุดแข็งของวัดเป็น เจดีย์องค์ใหญ่ที่เช้าใจกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในยุคสมเด็จพระกษัตริย์มหาราช พึ่งถูกตั้งให้เป็นวัดที่มีภิกษุอยู่จำพรรษา ด้านในอุโบสถ เป็นที่ตั้งพระพุทธชัยมงคล พระประธานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เชื่อถือของคนเยอะแยะ ตรงนี้ก็เลยนับว่าเป็น วัดศักดิ์สิทธิ์อยุธยา

อีกแห่งหนึ่งที่มีผู้คนแวะเวียนมาจำนวนมาก โดยแน่นอนเลยว่า จุดเด่นของตัววัด จะประกอบไปด้วยพระประทานขนาดใหญ่ ที่เป็นที่นับหน้า ถือตาของจังหวัดเลยก็ว่าได้ และคนในพื้นที่ยัง มีการเล้าข่านเรื่องเล่าต่างๆ ที่มีการพบเจอในบริเวณวัด จึงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณควรเข้าไป กราบไหว้เพื่อเป็น สิริมงคลให้กับตัวเอง พร้อมทั้งขอโชคขอพรต่างๆ ให้เกิดดลบัลดาล ให้สมดั่งที่ปราถณา ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ถือเป็นสถานที่ของจังหวัด ที่คุณไม่ควร จะพลาดในการ กราบไหว้เพื่อของพรต่างๆ 

วัดขอโชคลาภอยุธยาวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่4 วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมก่อสร้างแตกต่างจากวัดอื่นในอยุธยา สะดุดตาเรื่องความสวยสดงดงามของปรางค์ประธานรวมทั้งเจดีย์ล้อมรอบ มีใบเสมาทำด้วยหินสีเขียว คล้ายกับหินดินดำ แกะเป็นลวดลายประจำยาม 4 แฉกเสมือนดอกไม้ เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ลูกชายในกษัตริย์บรมโกศ วัดอยุธยา ขอพรความรัก

กวีเอกยุคอยุธยาช่วงปลาย และก็เจ้าฟ้าสังวาลย์ ผู้ถูกพระราชอาญาเฆี่ยนกระทั่งสวรรคตในยุคสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สำหรับสถานที่แห่งนี้ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์มาก บางก็มีคนเจอดี ในการเข้าไปลบลู่ที่มี การเจอทหารยุคกลาง มากมายออกมาปรากฎกลาย ให้เราได้เห็นกัน ถือเป็นสถานที่มีตำนาน เล่าขานอย่างยาวนาน และยังเป็นสถานให้โชค สำหรับคนที่ติดดี ทำดีต่อบิดามารดาอีกด้วย โดยแน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้ มีการเปิดทำการตั้งแต่ 8.30–16.30 น.

 

วัดขอโชคลาภอยุธยา

 

วัดขอโชคลาภอยุธยาวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่5 วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาติ เป็นวัดศูนย์กลางทางศาสนาของกรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุว่าเป็นที่ตั้งพระบรมสารีริกธาตุกลางเมือง แล้วก็เป็นที่พำนักพักพิงของสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสี นับว่าเป็นวัด สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศียรพุทธรูปหินทรายที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้อันโด่งดัง มีชื่อเสียงของนักท่องเที่ยวด้วยมีความสวยผิดตา ด้านในมีพระปรางค์ ได้รับอิทธิพลมาจากปรางค์เขมร กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์เจอของเก่าที่สำคัญเป็น ผอบศิลา ข้างในมีเจดีย์ทับกัน 7 ชั้น ชั้นในใส่พระบรมสารีริกธาตุ

ถือเป็นวัดที่สวยงาม และน่าเดินทางไป กราบไหว้ซักครั้งอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่เดียว ที่มีพระประทานล้อมรอบเจดีย์ เป็นสถานที่สวยงาม มีการกราบไหว้ขอพร กันอย่างแพร่หลาย และเป็นสถานที่ถูกการ แก้บนมากที่สุดอีกด้วย ไ่ว่าคุณจะขอการงาน การเงิน ความรัก และโชคลาภต่างๆ ก็สัมฤทธิ์ผลทั้งปวง แต่หากคุณสิ่งที่ต้องการ แต่กลับไม่มาแก้ไขในสิ่งที่บน สิ่งที่คุณไม่คิด ก็จะกลับมาหาตัวคุณเอง

วัดขอโชคลาภอยุธยาวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่6 วัดราชบูรณะ

วัดโบราณที่ดังมาก จากการขุดเจอเครื่องทองหยองด้านในกรุพระปรางค์ใหญ่ ด้านในสามารถลงไปดูภาพจิตรกรรมฝาฝนังยุคอยุธยาช่วงต้นเขียนด้วยสีแดงชาดปิดทองรูปพุทธรูปปางลีลา ปางสมาธิ รูปเทวดา รูปดอกไม้ ส่วนข้างหน้าบนพระปรางค์มีรูปปูนปั้นครุฑจับนาคงามผิดตา ส่วนพระวิหารหลวงตอนนี้เหลือเพียงแค่เศษซากให้ดูความกว้างใหญ่ในสมัยก่อน มีปริมาณยาว 63 เมตร กว้าง 20 เมตร สำหรับสถานที่แห่นี้ ถือว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวชั้นนำ ในการเดินทางมาเที่ยวชม ศิลปะสมัยยุคเก่า ที่มีการแกะลวดลายที่สวยงาม เป็นสถานที่เดียวที่มี พระปรางแปลกตากว่าที่อื่น และยังเป็นสถานที่สำคัญ ในการกราบไหว้ขอพร ขอสิ่งต่างๆให้สัมฤทธิ์ผล ออกมาได้ดีอีกด้วย ถือว่าเป็นสถานที่ ให้คนกราบไหว้จริงๆ หากใครมีเวลาก็สามารถ ลองแวะเที่ยวชมความสวยงาม ซักครั้ในชีวิต วัดไทยอยุธยา

วัดขอโชคลาภอยุธยาวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่7 วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร 

วัดประจำวงศ์สกุลจักรี เดิมชื่อว่า “วัดทองคำ” ด้านในอุโบสถ มีพระแก้วมรกตเลียนแบบตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 1แล้วก็มีภาพจิตรกรรมที่ฝาผนัง เป็นภาพจิตรกรรมสีน้ำมันฝีมือของมหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตร เป็นภาพเรื่องประวัติ สมเด็จพระกษัตริย์มหาราช มีความสมจริงสมจัง อีกทั้งบริเวณใบหน้า และก็กล้ามเนื้อตามสรีระของบุคคลจริง มั่นใจว่าเป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนฝาผนังปูนที่แรกในประเทศไทย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคน ที่ชื่นชอบความสวยงาม ทางด้านภาพวาดที่เป็น ที่แห่งของประเทศไทย ในการวาดสีน้ำมันของไทย เป็นสถานที่คุณจะสามารถ รู้ถึงประวัติของราชกาลที่ 1 ผ่านภาพวาดฝาผนัง เป็นสถานให้คุณได้เที่ยวชม พร้อมกับแวะเวียนกราบไหว้ ขอโชคลาภเป็นสิริมงคล ให้กับตัวเองได้อีก 

 

วัดขอโชคลาภอยุธยา

 

วัดขอโชคลาภอยุธยาวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่8 วัดนิเวศธรรมประวัติ 

เป็นวัดหลวงชั้นเอก ประเภทราชวรวิหาร ทำขึ้นในยุครัชกาลที่ 5 ตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป เด่นด้วยตัวโบสถ์ยอดแหลมสูงฝาผนังโบสถ์ประดับโดยการใช้กระจกสี ด้านในโบสถ์ตั้งพระพุทธนฤมลธรรโมภาส บนฐานชุกชี สร้างเอาอย่างที่ตั้งไม้กางเขนศาสนาคริสต์ ด้านในยังมีสิ่งที่น่าดึงดูด เป็นต้นว่า หอประดิษฐานพระพุทธศิลาโบราณปางนาคปรก พุทธรูปยุคลพบุรี ฝีมือช่างเขมรอายุดั้งเดิมกว่าพันปี

สำหรับสถานที่แห่งนี้ถือเป็น สถานที่สำหรับการเที่ยวชม ศิลปะแบบผสมที่ถือว่า ออกแบบมาให้เหมือน กับการเข้ายุคสมัยใหม่ ที่มีการออกแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมาก หากคุณได้เห็นแล้ว คุณจะได้รู้ถึงความงามที่แท้จริง สำหรับสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เดินเข้ามาแวะเวียน เยี่ยมชมกันอย่างแพร่หลาย และยังมีชาวไทยหลายๆคน ที่แวะเวียนเข้ามาขอพรในเรื่องของการ ค้าขายต่างๆให้เป็นสิริมงคลอีกด้วย หากใครที่อยากขายดีๆ แนะนำของไปขอพรดูเลย ไหว้พระเสริมดวงอยุธยา

วัดขอโชคลาภอยุธยาวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่9 วัดโลกยสุธาราม

วัดที่นี้อยู่ใกล้กับเขตวังโบราณ รวมทั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีพระพุทธไสยาสน์ หันหน้าไปทางทิศเหนือ ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นับว่าเป็นพุทธรูปปางนอนหลับใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา โดยมากมีความเห็นกันว่าการได้มานมัสการพระพุทธไสยาสน์ ที่มีหน้าเปี่ยมด้วยเมตตา จะช่วยสนับสนุนมงคลในชีวิต รวมทั้งให้ท่านค่าด้านเมตตามหานิยมแก่คนที่เชื่อถือ เป็นพระปรางนอนขนาดใหญ๋ ที่เป็นสถานที่มงคลอย่างมาก ใครที่ขอพรมักจะได้ สิ่งที่ขอได้อีกด้วย พร้อมทั้งยังเป็นสถานที่ เหมาะสำหรับคนที่กำลังคิด อยากมีธุรกิจ หรือกำลังจะเจรจา งานใหญ่สำคัญแนะนำเลยว่า ควรเดินทางมากราบไหว้ เพื่อขอโชคก่อนทำ จะส่งผลสำเร็จแน่นอน

วัดขอโชคลาภอยุธยาวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีการเดินทางทั่วสารทิศเพื่อกราบไหว้ขอโชคขอพรอันดับที่10 วัดนางกุย

วัดตั้งอยู่นอกเกาะเมืองในชุมชนตำบลสำเภาล่ม ข้างใต้ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านในโบสถ์มีพระประธาน “พุทธรูปศิลาปางสมาธิ” ด้านในมีวิหารหลวงพ่อยิ้ม สลักจากไม้สักทองคำลงรักปิดทองอย่างงดงาม ตามตำนานมั่นใจว่า หลวงพ่อยิ้ม ลอยมาตามแม่น้ำ มาติดอยู่รอบๆหน้าวัด ก็เลยเชิญมาติดตั้งที่วัดที่นี้ ส่วนข้างหน้าโบสถ์มีศาลแม่ตะเคียนทอง อายุกว่า 400 ปียืนต้นตาย ทางวัดก็เลยนำไม้มาแกะเป็นรูปแม่ตะเคียนทอง ผู้คนนิยมมากมายราบไหว้ขอโชคลาภ วัดศักดิ์สิทธิ์ อยุธยา pantip

 

วัดขอโชคลาภอยุธยา

ดูหนังออนไลน์ได้ที่นี่>>>หนังออนไลน์ล่าสุด