วัดเก่าแก่ กาฬสินธุ์ วัดดังเก่าแก่ที่อยากให้คุณแวะไปเที่ยวซักครั้งลำดับที่1 วัดวังคำ

วัดเก่าแก่ กาฬสินธุ์ ความเป็นมาวัดวังคำเจาะจงไว้ว่า เริ่มก่อสร้างวัดที่นี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. พุทธศักราช 2539 โดยภาควิชาราษฎรกองทัพเรือและก็หมู่บ้านใกล้เคียง เดิมที่สร้างวัดที่นี้ได้เริ่มจากการสร้างกุฎีเล็ก แล้วก็ศาลาเล็กๆหลัง

คามุงต้นหญ้าคาเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นด้วยแรงเชื่อถือ จากญาติโยมทำให้ทางวัด ได้ขยับขยายพื้นที่มากขึ้น และมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง สำคัญต่างๆของทางวัดเพิ่มอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตึกโบสถ์ ข้างหลังสวยงาม ที่จำลองแบบมาจากโบสถ์หรือสิมวัดเชียงทองคำ ประเทศลาว แล้วก็เนื่องจากว่าชาวภูไท จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ มิได้มีเฉพาะที่ประเทศไทยเพียงแค่นั้น แต่ยังมีที่ประเทศลาว วัดในจังหวัดกาฬสินธุ์

พระครูสังวรสมาธิความประพฤติ (จรัญ ความอดกลั้นขว้างโล) เจ้าอาวาสวัดและก็เป็นผู้จัดตั้งวัดวังคำก็เลยคิดได้เกิดแนวคิดที่จะนำศิลปะล้านช้างของลาวที่มีผลเป็นอย่างมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาผูกโยงกับเรื่องราววิถีชาวภูไทแล้วก็ความเชื่อถือโบราณของทางชุมชน จนถึงประสมประสาน เกิดเป็นโบสถ์ที่งดงามที่นี้ ซึ่งเหตุผลที่เลือกวัดเชียงทองคำ มาเป็นต้นแบบนั้น ก็เพราะเหตุว่าวัดเชียงทองคำ

ได้รับการชมเชยว่าเป็นยอดเยี่ยม ที่สถาปัตยกรรมล้านช้าง ที่งามที่สุดในดินแดนลาว วัดวังคำได้รับการประกาศตั้งเป็น วัดในพุทธศาสนามีนามว่า “วัดวังคำ” ขึ้นตรงต่อคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ช่วงวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2543 ถัดมาวันหลังพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเขตวิสุงคามสีมา แก่วัดวังคำช่วงวันที่ 7 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2545

สถาปัตยกรรมของสงฆ์วังคำนั้น สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าภูไท ได้อย่างดีเยี่ยม แล้วก็จำลองแบบของสงฆ์เชียงทองคำ พระมหากษัตริย์พระบางมา ได้อย่างใกล้เคียงที่สุด โดยมีลักษณะเป็นตึกโบสถ์ หลังคามุข 3 ชั้น และก็มีฉัตรกึ่งกลาง 9 ยอด ส่วนหลังคาที่โค้งยาวลงมา ก็มีความงดงามสวยงาม จนกระทั่งทำให้วัดที่นี้ ได้รับการยกให้เป็น “อันซีนที่จังหวัดกาฬสินธุ์”

เมื่อเดินเข้าไปด้านในวัดจะเจอกับ อุโบสถที่สะดุดตา ล้อมด้วยระเบียงทั้งยังสี่ด้าน ภายในตัวโบสถ์เป็น ที่ตั้งพุทธรูปปางตกใจมาร ส่วนรอบโบสถ์นั้นติดตั้ง พุทธรูปปางมารวิชิตหลายองค์ วัดวังคำ ยังมีงานพุทธศิลป์อิทธิพล ศิลปะล้านช้างปรากฏ ให้มองเห็นในหลายข้อเสียกัน อาทิเช่น องค์พระบรมธาตุสีทองคำ

ที่เที่ยวกาฬสินธุ์วัด แพรวพราวที่ได้รับอิทธิพล มาจากธาตุหลวง เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว แล้วก็ศาลาการเปรียญข้างหลัง ใหญ่ที่ด้านในตั้ง “หลวงปู่วังคำ” พระประธานศิลปะล้านช้างอันสวยงาม ซึ่งมีหน้ายิ้มน้อย เว้นแต่ความงามของศิลปะ แบบล้านช้างที่มีให้นักเดินทางได้ดูแล้ วก็เก็บภาพซาบซึ้งใจแล้ว ข้างในวัดวังคำยังมีสิ่งที่ น่าดึงดูดอีกหลายสิ่งหลายอย่าง รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวภูไทด้วย

 

วัดเก่าแก่ กาฬสินธุ์

 

วัดเก่าแก่ กาฬสินธุ์ วัดดังเก่าแก่ที่อยากให้คุณแวะไปเที่ยวซักครั้งลำดับที่2 วัดพุทธนิมิต

ตั้งอยู่บนยอดดอยภูเขาค่าว รอบๆยอดดอยด้านทิศตะวันตกมี “พระพุทธไสยาสน์” สลักบนแผ่นเขาหินอายุนับพันปี ลักษณะเอียงซ้าย พระเศียรหนุนทับต้นแขน โดยท่อนแขนที่หนุนพระเศียรมิได้ตั้งและก็พระหัตถ์ไม่ได้รองรับพระเศียรไม่มีเกตุมาลา ความยาวตลอดองค์พระ 2 เมตร สูง 0.5 เมตร มีทองคำเปลวปิดอยู่ทั่วองค์ คาดคะเนว่าเป็นพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เที่ยวกาฬสินธุ์ pantip ทางวัดจัดให้มีงานรดน้ำพระพระพุทธรูปนอนหลับในวันที่ 19 เดือนเมษายน ของทุกปี ตำนานแคว้นเล่าว่า พระพุทธนอนหลับที่สลักบนแผ่นหน้าผานี้ ทำขึ้นข้างหลังการสมโภชองค์พระบรมธาตุพนมบางส่วน ราวปี พุทธศักราช 8 โดยฝูงคนที่จะเดินทางไปร่วมสร้างพระบรมสารีริกธาตุพนม แต่ว่าไปไม่ทัน องค์พระบรมธาตุพนมสร้างเสร็จก่อน ก็เลยด้วยกันสร้างพระพุทธนอนหลับองค์นี้ เมื่อปี พุทธศักราช 2484 

บุญคุณเจ้าสมเด็จพระมหาวีระสกุลได้ขึ้นไปตรวจสังฆบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็แวะจำวัดในเมืองสหัสขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากภูค่าวไปทางด้านตะวันตกราว 8 กิโล ในคราวนั้นท่านได้ไปนมัสการพระพุทธนอนหลับที่เพิงเขาหินนี้ด้วย เมื่อเสร็จสังฆธุระเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ก็เลยสั่งการให้อธิบดีกรมศิลปากรขึ้นบัญชีเป็นวัตถุบูชาโบราณที่แรกในจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านในวัดยังมี “โบสถ์ไม้” เป็นอุโบสถแบบเปิด 

สร้างจากไม้ใต้เขื่อนลำปาว เป็นตึกไม้ทรงไทย ตั้งบนฐานลวดบัวปูนปั้น หลังคาจั่วทับกันสามชั้น มีชายคาปีกนกทั้งยังสี่ด้าน รอบอุโบสถแกะลวดลายสวยงามเป็นภาพโฮโลแกรมแล้วก็ภาพนูนต่ำเกิดเรื่องราวพุทธประวัติ สิบชาติชาดก รวมทั้งพระเวสสันดรชาดก ข้างในโบสถ์ไม้ตั้ง “พระมงคลชัยสิทธิ์รุ่งเรืองนฤทธิประสิทธิพร” เป็นพระประธานปางรู้แจ้งหรือปางสมาธิสีทองคำสุกงาม โดมเพดานเหนือองค์พระตกแต่งด้วยประติมากรรมไม้แกะนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ 

ลงสีทองคำ นอกเหนือจากนี้ยังมี “วิหารสังฆนิมิต” ซึ่งเป็นที่เก็บพุทธรูปรวมทั้งพระเครื่องลางรุ่นต่างๆที่หายาก สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสงฆ์นี้เป็น “พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต” เป็นเจดีย์ยอดทองหนัก 30 กิโล 

ข้างในตั้งพระบรมสารีริกธาตุจาก 5 ประเทศ เช่น ไทย ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล และก็ประเทศพม่า แล้วก็พระผู้วิเศษตธาตุ พระพุทธนิมิตเหล็กไหล แล้วก็พุทธรูปหินทรายอีกเยอะมากๆ ที่ตั้ง : บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวอำเภอสหัสขันธ์ราว 7 กิโล ห่างจากภูสิงห์โดยประมาณ 4 กิโล

 

วัดเก่าแก่กาฬสินธุ์ วัดดังเก่าแก่ที่อยากให้คุณแวะไปเที่ยวซักครั้งลำดับที่3 พุทธสถานภูสิงห์

ที่เที่ยวกาฬสินธุ์ 2021 เป็นพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 10.50เมตร สูง 17.80เมตร ตั้งบนยอดดอยภูเขาราชสีห์ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว 346 เมตร ถือกันว่าเป็นพุทธรูปองค์ใหญ่มีพระลักษณะ ได้ส่วนแล้วก็งดงามที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย มีพระวรกายสง่างาม หน้าปลาบปลื้ม พระเนตรทั้งคู่แจ่มใสเปี่ยมล้น ด้วยเมตตาธรรมยังความสุขใจ ให้กำเนิดแก่คนเห็น และก็เป็นมงคลแก่ คนที่ได้เคารพบูชา พระพรมภูมิปาโลสร้างช่วงวันที่ 14 เดือน ม.ย. พ.ศ. 2511 นายช่างที่ก่อสร้างพุทธรูปองค์นี้ เป็นช่างจากบ้านสีถาน อำเภอกมลาไสยซึ่งเป็น กรุ๊ปช่างที่ตกทอดวิชา ช่างมาจากกรุ๊ปสกุล ช่างล้านนานับหลายร้อยปี

พุทธสถานภูสิงห์ เป็นศูนย์เผยแผ่ศาสนาพุทธ ศูนย์ศึกษานิเวศวัฒนธรรม และก็ศูนย์เกื้อหนุนวัฒนธรรมชุมชน และก็เป็นที่พักผ่อนจิตใจดูธรรมชาติ รอบๆร่มรื่นสามารถ ดูเป็นทัศนียภาพได้รอบด้าน เป็นทางทิศใต้จะแลเห็นภูมิภาพ อันสวยของทะเลสาบเหนือ เขื่อนชลลำปาว แล้วก็ภาวะบ้านเรือนของเทศบาล ตำบลโนนบุรี ด้านทิศตะวันออกจะมองดู เป็นทัศนียภาพอันงามของ ภูปอ ภูค่าว ภูเป้งแล้วก็ภูกุ้มข้าว เหมือนหนึ่งสวนต้นไม้ธรรมชาติ ที่สร้างไว้อย่างงดงาม ด้านทิศตะวันตกจะมองดู เป็นทิวเขาคันโทในเขต อำเภอท่าคันโทที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้า และก็เป็นจุดดู พระอาทิตย์ลับฟ้า ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง

ในทุกๆปีจะมีชาวพุทธนับหมื่นคน ร่วมทำบุญทำกุศลใส่บาตรเทโวโรหะณะ ในวันออกพรรษา พื้นที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วก็วัดพุทธาวาสที่ตั้ง อยู่บนยอดดอยภูเขาราชสีห์ ได้จัดขึ้นเป็นอย่างมากใหญ่ โดยพระสงฆ์กว่า 400 รูป ได้เดินลงมาจากเทือกเขาภูเขาราชสีห์ เพื่อมารับบิณฑบาตร ที่รอบๆตีนเขาเพื่อสืบต่อจารีตประเพณี อันดีเลิศในวันออกพรรษา

 

วัดเก่าแก่ กาฬสินธุ์

 

วัดเก่าแก่กาฬสินธุ์ วัดดังเก่าแก่ที่อยากให้คุณแวะไปเที่ยวซักครั้งลำดับที่4 วัดกลาง

ทำขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2387 ได้รับพระราชทานวิสุงค้างมสีมา ตอนวันที่ 4 ส.ค. พุทธศักราช 2480 และก็ได้รับการตั้งขึ้นเป็นวัดหลวงชั้นตรี ประเภทสามัญเมื่อ วันที่ 31 พ.ค. พุทธศักราช 2521 เป็นวัดขึ้นตรงต่อคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา เป็นวัดที่มีเฉพาะพื้นที่ตั้งวัดแค่นั้น ไม่มีที่ดินวัด หรือ กัลปนา โดยติดตั้งพระพุทธทองสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ดำ

ตามทะเบียนวัดของคณะกรรมการพระสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บันทึกไว้ว่า ที่เที่ยวกาฬสินธุ์ 2564 วัดกึ่งกลางสร้างเมื่อ พุทธศักราช 2389 แม้กระนั้นไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับผู้ผลิตแล้วก็เจ้าอาวาสรูปแรก วัดกึ่งกลางมีความรุ่งโรจน์บ้าง ต่ำบ้างหมุนเวียนกันตามสมัยตามสมัยนิยม ครั้งถึงในยุค พระครูกาฬสินธวาจารย์ทิสังฆปาโมกข์ (อ้ม) แล้วก็พระครูกาฬสินธวาจารย์ (ติ่ง) เป็นเจ้าอาวาส ก็เจริญมาตามลำดับ

จนกระทั่งยุคพระธรรมตระกูลจารย์ (สุข สุขโณ) เจ้าอาวาสรูปก่อน ได้จัดแจงปรับปรุงวัดทั้งยังด้านวัตถุ การเรียนรู้ รวมทั้งการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าตลอดมา มีเสนาสนะสิ่งก่อสร้างถาวรมาตรฐานรวมทั้งถูกตามแบบศิลป์ของไทย ที่สวยมากมาย ด้านในวัดสะอาดร่มรื่น เหมาะสมแก่การกระทำศาสนกิจ เป็นวัดแบบอย่างของบรรดาวัดทั้งหลายแหล่ที่มีในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเรียนรู้ทั้งยังคดีโลกแล้วก็คดีธรรมเหมาะสมกับความนิยม ได้รับการเชิดชูจากประชาชนตลอดมาตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งยุคพระเทพปัญญาเมธี

บทความหวยอื่น>>> วัดเก่าแก่ ขอนแก่น

ดูหนังออนไลน์ได้ที่นี่>>> หนังออนไลน์ล่าสุด

แทงบอลออนไลน์ที่นี่>>> แทงบอล