วัดเก่าแก่ นนทบุรี ที่เก่าแก่ที่ออกแบบประติมากรรมลายไทยที่สวยที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอันดับที่1 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเก่าแก่ นนทบุรี เป็นวัดหลวงชั้นโท จำพวกวรำไพหาร ข้างมหานิกาย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในกลุ่มที่ 3 บ้านท่าน้ำความสนุก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันนี้ พระธรรมคำเลื่องลือมุนี (สาย ฐานมงคโล) ครองตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดที่นี้ขึ้นตรงที่เป็นนิวาสสถานเดิมของพระยานนทบุรีศรีมหาสวน (บุญจัน) อดีตกาลเจ้าผู้ครองนครจังหวัดนนทบุรี กับคุณหญิงเพ็ง ผู้เป็นพระอัยกา (ตา) แล้วก็พระย่า (คุณยาย) ของท่านเพื่อสรรเสริญสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ผู้เป็นพระราชคุณแม่

สิ่งจำเป็นด้านในวัดเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารอบๆใกล้กับท่าน้ำของสงฆ์นอกเหนือจากนั้นยังมีกำแพงแก้วล้อมรอบโบสถ์ที่ทำเป็นกำแพงป้อมค่ายที่เดียวในประเทศไทย ก็เลยทำให้วัดที่นี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครแนวย้อนยุคหลายเรื่อง วัดศักดิ์สิทธิ์ นนทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2562 ทางจังหวัดนนทบุรีได้ปฏิบัติพิธีพลีกรรมตักน้ำรอบๆกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสรรเสริญเพื่อนำไปใช้เป็นน้ำอภิเษกเนื่องในพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงมือณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยเหตุว่านับว่าแม่น้ำเจ้าพระยารอบๆหน้าวัดสรรเสริญเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงแต่ที่เดียวของจังหวัด

 

วัดเก่าแก่ นนทบุรี

 

วัดเก่าแก่ นนทบุรี ที่เก่าแก่ที่ออกแบบประติมากรรมลายไทยที่สวยที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอันดับที่2 วัดสังฆทาน

คาดการณ์กันว่าวัดสังฆทานเดิมชื่อ วัดศาริโข ทำขึ้นในยุคอยุธยาส่วนปลายโดย ช่างผู้ชำนาญตามแบบลังกาวงศ์ ในยุคจังหวัดสุโขทัย โดยไตร่ตรองจากพุทธรูปแบบ ขององค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารชิ ศิลป์แบบอู่ทองคำ

กระเบื้องเชิงชายหรือกระเบื้องหน้า อุดของหลังคาโบสถ์ข้างหลังเก่า แล้วก็ก้อนอิฐที่สร้างองค์พระกับฐานโบสถ์ ถัดมาวัดขาดผู้ดูแลรักษากระทั่งแปลงเป็น วัดร้างกึ่งกลางสวนผลไม้ แม้กระนั้นราษฎรยังคงเข้ามาสักการหลวงพ่อโต และก็นิมนต์สงฆ์จากละแวกใกล้เคียง มาเพื่อมอบสังฆทานเสมอๆ จนถึงเรียกชื่อกันเคยปากว่า “วัดสังฆทาน” แล้วต่อจากนั้นหลวงพ่อตอบสนอง กตปุญโญ ได้เดินทางมาเจอวัดเมื่อ พุทธศักราช 2511 วัดเล็กๆ นนทบุรี

แล้วก็ร่วมกับพระสามเณร รวมทั้งประชาชนปฏิบัติงาน ซ่อมแซมปรับปรุงเมื่อ พุทธศักราช 2517 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เลื่อนฐานะจากวัดร้าง เป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษา ช่วงวันที่ 27 พ.ย. พุทธศักราช 2521 วัดได้รับพระราชทานวิสุงติด อยู่มสีมาตอนวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2522 เขตวิสุงติดอยู่มสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร รวมทั้งได้ผูกพัทธสีมาตอนวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2523

วัดสังฆทานมีลักษณะแบบสำนักป่า มีธรรมชาติรอบข้างร่มรื่น โบสถ์แก้วซึ่งติดตั้ง หลวงพ่อโต ใช้เวลาสร้างหนึ่งปีครึ่ง มีทรงแปดเหลี่ยม มีสองชั้น ข้างบนเป็นที่สำหรับบวชนาคภิกษุ สวดมนต์ไหว้พระ และก็นั่งสมาธิ ด้านล่างเป็นห้องรับบริจาคแล้วก็ห้องหนังสือ โบสถ์ทรงเจดีย์ตั้งพระบรมสารีริกธาตุ สองท่านที่เชิญมาจากประเทศศรีลังกา แล้วก็กุฎีของสงฆ์เป็นรูปเรือ

 

วัดเก่าแก่นนทบุรี ที่เก่าแก่ที่ออกแบบประติมากรรมลายไทยที่สวยที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอันดับที่3 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

ดบรมราชากาญจนาภิเษกที่ระลึกนึกถึง คณะสงฆ์จีนนิกายรังสฤษฏ์ เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก บนพื้นที่โดยประมาณ 2 ไร่ ถัดมาคณะสงฆ์จีนนิกายที่เมืองไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ได้มอบหมายให้พระคณะครูจีนธรรมสติปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยว)

เป็นประธานดำเนินงานจัดสร้างฝ่ายพระสงฆ์ รวมทั้งพระมหาคณะครูจีนธรรมสมาธิ ความประพฤติ (เย็นเต็ก) เป็นประธานที่ปรึกษาการ จัดสร้างฝ่ายพระสงฆ์ โดยเปิดให้พุทธบริษัทคนประเทศไทย-คนจีนได้ร่วมบุญ สำหรับในการจัดสร้าง เพื่อมอบให้เป็นพระราชบุญกุศล ในวโรกาสดัโลภล่าว

โดยมีนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้ดำเนินงานขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างวัดฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูเขาไม่พลอดุลยเดชะ ซึ่งในการนี้ ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกที่ระลึกนึกถึง คณะสงฆ์จีนนิกายรังสฤษฏ์ โดยเมื่อเวลา 15.00 น. วันเสาร์ที่ 30 พ.ย. พุทธศักราช 2539 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีการวางศิลาฤกษ์ วัดในนนทบุรี pantip

ปัจจุบันนี้ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกที่ระลึกนึกถึง คณะสงฆ์จีนนิกายรังสฤษฏ์ ได้จัดสร้างเสร็จสิ้น โดยใช้ช่วงเวลาจัดการกว่า 12 ปี (2539-2551) ในรอบๆวัดมีวิหารต่างๆที่มีต้นแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญารวมทั้งคติธรรมทางพุทธจีนนิกายข้างอาจริยวาท อันประกอบด้วย

วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์, วิหารหมื่นพุทธเจ้า, วิหารบูรพาจารย์ ห้องประพฤติตามธรรม ที่พำนักพักพิงพระสงฆ์ และก็สถานศึกษาพระปริยัติธรรม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดกรุณากรุณาให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประเทศไทยองค์รัชทายาท เสด็จฯ แทนท่าน และพระผู้เป็นเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีการสมโภชช่วงวันที่ 20 มี.ค. พุทธศักราช 2551 แล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประเทศไทยบรมราชกุมารี เดินทางไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ตอนวันที่ 30 ก.ย. พุทธศักราช 2552

 

วัดเก่าแก่ นนทบุรี

 

วัดเก่าแก่นนทบุรี ที่เก่าแก่ที่ออกแบบประติมากรรมลายไทยที่สวยที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอันดับที่4 วัดชลอ

วัดนี้มีประวัติที่ไปที่มาตั้งแต่ ครั้งยุคกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้เสด็จทางทางน้ำมาตามลำ น้ำเจ้าพระยาผ่านเมืองจังหวัดนนทบุรีเรื่อยๆ มาทางลำคลองลัด (ในตอนนี้เรียกว่าลำคลองบางกรวย) ท่านทรงมีความคิดเห็นว่า ที่ตรงนี้คงจะมีการสร้างวัดขึ้นมาสักวัดหนึ่ง

แม้กระนั้นเนื่องจากว่ารอบๆนั้น ในสมัยก่อนเคยมีสำเภา จากเมืองจีนล่มรวมทั้งจมลง มีลูกเรือตายมากมาย มีความเห็นว่าเป็นที่อาถรรพณ์ ในระหว่างการก่อสร้างก็มีปัญหามากมาย ก็เลยทรงเสี่ยงสัตยาธิษฐาน กับเทวดารวมทั้งมี พระสุบินนิมิตไปว่า ชายจีนเฒ่ามากมายราบทูลว่า จำเป็นต้องสร้างโบสถ์ เป็นรูปสำเภาเพื่อการแก้เคล็ดลับ ก็เลยทรงสร้างโบสถ์ เป็นรูปสำเภา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ได้พระราชทานนามวัดดัง ที่กล่าวมาแล้วว่า “วัดชลอ” วัดชลอถูกปลดปล่อย ให้รกร้างว่างเปล่าตลอดมา พึ่งจะมีพระสงฆ์มาจำพรรษา ในรัชกาลที่ 3 หรือรัชกาลที่ 4 วัดในนนทบุรีมีกี่วัด

สิ่งที่น่ายกย่องในวัดนี้เป็น โบสถ์เรือหงส์ใหญ่ที่สุดในโลก เริ่มก่อสร้างในปี พุทธศักราช 2526 โดยหลวงพ่อวัดชลอ หรือท่านพระครูนนทสติปัญญาใส ได้เล่าถึงนิมิตมองเห็นเรือหงส์ ลอยมาอยู่หน้าโบสถ์ข้างหลังเก่า (โบสถ์ที่มีลักษณะราวกับเรือสำเภา) ก็เลยได้เริ่มลงมือก่อสร้าง

 

วัดเก่าแก่นนทบุรี ที่เก่าแก่ที่ออกแบบประติมากรรมลายไทยที่สวยที่สุดในจังหวัดนนทบุรีอันดับที่5 วัดชมภูเวก

คาดการณ์ชาวมอญ ที่ลี้ภัยจากประเทศพม่าในยุคกรุงศรีอยุธยา ตอนท้ายโดยประมาณ พุทธศักราช 2300 โบราณสถานที่แรกเป็น พระมุเตา (เจดีย์แบบมอญ) สร้างราว พุทธศักราช 2225 ต่อมาใน พุทธศักราช 2460 ได้ทำซ่อมสร้างพระมุเตา ให้สูงใหญ่กว่าเดิมรวมทั้งสร้างเจดีย์ รายที่มุมพระมุเตาทั้งยังสี่ของฐาน ถัดมาได้มีการสร้างวัดขึ้นในชื่อ วัดดูภูเขาเวก อันคือ ขอสรเสริญเนินสูงที่มีความวิเวก (สงบเงียบ) วัดที่นี้ได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติช่วงวันที่ 14 พ.ค. พุทธศักราช 2517

โบสถ์ข้างหลังเดิมทรงมหาอุด จัดเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบวิลันดา อยู่ข้างหลังเจดีย์ที่มี ต้นแบบเดียวกับเจดีย์ที่เมืองหงสาวดี ปลายฝาผนังสอบเข้าเพื่อรับ น้ำหนักแทนเสา ข้างหน้ามีพะไลหน้าบันเสริมแต่งปูนปั้น ลายดอกพุดตานกลางดอก เป็นเครื่องถ้วยลายครามและก็เบญจรงค์

ซุ้มประตูและก็หน้าต่าง เป็นปูนปั้นลายต้นไม้บน ฝาผนังทั้งยังสี่ด้านมีภาพจิตรกรรม สีฝุ่นผสมกาว ตามแบบอยุธยาใจกลาง ความสามารถช่างสกุลจังหวัดนนทบุรี ในสมัยนั้นแสดงเรื่องราวสิบชาติชาดกรวม ทั้งพุทธประวัติโดยมีรูปพระแม่ธรณี บีบมวยผมในกิริยาอาการ ที่งอนงามสวยอยู่ใน ซุ้มเรือนแก้วยอดแหลม กรมศิลปากรเชิดชูและก็ยืนยันว่าเป็นตัวอย่าง รูปภาพแม่พระพื้นดินที่งามที่สุดในโลก วัดที่มีพระประธานอายุเกิน 100 ปี นนทบุรี

 

วัดเก่าแก่ นนทบุรี

 

โบสถ์ข้างหลังใหม่ ลักษณะเป็นทรงไทย สร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2520 เป็นลักษณะทรงไทยใต้ถุนสูง 2 ชั้น หลังคาลดหลั่น 3 ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา และก็หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มหน้าต่าง รวมทั้งประตูประดับโดยการใช้กระจก จิตรกรรมด้านข้างฝาผนังข้างใน โบสถ์ข้างหลังใหม่นี้ เป็นรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องราวพุทธประวัติ ตามบานประตู หน้าต่างเขียนลายเทวดาพนม เป็นที่ติดตั้งพระประธานศิลป์จังหวัดสุโขทัยและก็พุทธรูปยืนอีก 2 องค์

พระมุเตา หรือ เจดีย์ทรงมอญ มีเจดีย์รายที่มุมพระมุเตาอีกทั้งสี่ของฐาน นอกเหนือจากนี้ได้สร้างเจดีย์อีกสององค์ข้างหลังพระมุเตาเพื่อใส่อัฐธาตุสมัยก่อนเจ้าอาวาส ส่วนพระมุเตาคาดคะเนว่าสร้างเพื่อใส่พระบรมสารีริกธาตุ

วิหาร ตั้งอยู่ข้างหลังโบสถ์เก่า มีลักษณะเหมือนโบสถ์ข้างหลัง เก่ามีขนาดไล่เลี่ยกัน แต่ว่าฝาผนังวิหารเป็นแถวตั้งชัน หลังคาไม่มีกันสาด ไม่มีพาไล มีประตูทางข้างหน้าและก็ข้างหลัง หน้าบันแล้วก็ซุ้มประตู หน้าต่างประดับโดยการ ใช้ลวดลายปูนปั้นพันธ์พฤกษ์ แบบลายฝรั่ง ลายดอกพุดตานหรือดอกโบตั๋น

วัดมีเสาหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ของสงฆ์มอญ

บทความหวยอื่น>>> วัดเก่าแก่ กาฬสินธุ์

อ่านบทความการ์ตูน>>> มังงะ

แทงบอลออนไลน์ที่นี่>>> แทงบอล