วัดเก่าแก่ น่าน วัดเก่าที่อยากแนะนำในจังหวัดน่านที่ต้องไปเที่ยวอันดับที่1 วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดเก่าแก่ น่าน อยู่ตรงกันข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมชื่อ วัดหลวงกลางเวียง เจ้าเมืองน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช 1949 พระวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ ทรง สร้างตามสถาปัตยกรรม ทางภาคเหนือ ลักษณะด้านในภูมิฐาน ข้างหน้ามีราชสีห์คู่ ยืนตรงตีนบันได ด้านละตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกึ่งกลาง ทำเป็นประตูใหญ่ และก็ประตูเล็ก อยู่ทางซ้ายและก็ทางด้านขวา

มีทางขึ้นเป็นประตูเล็กๆ ตรงกันข้ามพระประธาน ด้านทิศตะวันออก แล้วก็ตะวันตกอีก 2 ข้าง ทำหลังคาทับกัน 2 ชั้น มุขลดข้างหน้า และก็ข้างหลัง หน้าบัน ตีด้วยแผ่นบอร์ดเรียงต่อกัน แล้วประดับประดาที่ขอบเสา ข้างหน้าทุกต้น ตามลักษณะ สถาปัตยกรรมล้านนาไทย

ด้านในพระวิหารกว้างใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาดใหญ่ ขนาด 2 คนโอบรอบ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงไว้ เหนือจากระดับพื้นพระวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลาย กนกระย้าย้อย ราวกับลวดลาย ที่เสาในวิหารวัดภูเขาไม่นทร์ วัดดังเมืองน่าน

ด้านในวัดตั้ง เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปยุคจังหวัดสุโขทัย อายุโดยประมาณพุทธศักราชที่ 20 รอบเจดีย์ มีรูปปั้นช้างปูนปั้น เพียงแค่ครึ่งท่อนประดับ ประดาอยู่รอบๆ ยิ่งไปกว่านี้ยังมีพุทธรูปทองปางท่าทางหมายถึง พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทอง 65 % สูง 145 ซม.

ยอดพระโมฬีทำเสริมเมื่อ พุทธศักราช 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารเขาหินสุม เจ้าเมืองน่าน องค์ที่ 14 ที่ราชวงค์ภูเขาค้าง เป็นผู้ผลิต เมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พุทธศักราช 1969 เป็นศิลป์จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ที่หอพักพระไตรปิฎก ใหญ่ที่สุดในประเทศ

พระบรมธาตุเจดีย์ ช้างค้ำวรพีหาร เป็นที่ตั้งพระบรมสารีลิกธาตุ เอาไว้ภายใน นับเป็น สถานที่ควรค่า แก่การเคารพบูชา สำคัญ เป็นเจดีย์ ที่ได้รับอิทธิพล ทางด้านศิลป์จังหวัดสุโขทัย จากเจดีย์ทรงลังกา เป็นเจดีย์วัดช้างล้อมนั่นเอง พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ สร้างด้วยก้อนอิฐถือปูน มีโครงร่างเป็นรูปสี่เหลื่ยม สี่เหลี่ยมด้านเท่า ทับกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกมากถึงชั้นสอง มีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ วัด ชื่อ ดัง จังหวัดน่าน

ราวกับฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมยอด 24 เชือก ช้างแต่ละตัว โผล่ท่อนหัว ลอยออกมาครึ่งท่อน ขาหน้าทั้งสอง ยื่นพ้นออกมาจาก เหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ทับกัน 3 ชัน และก็เป็นองค์ระฆัง แบบลังกา ต่อจากองค์ระฆัง ทำเป็นฐานเขียง รองรับพวงมาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไป เป็นส่วนยอด ตอนนี้พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ช้างค้ำ ได้รับการบูรณะซ่อม แล้วก็หุ้นด้วยแผ่นทองบรอนซ์ อีกทั้งองค์ มีความงามมากมาย

 

วัดเก่าแก่ น่าน

 

วัดเก่าแก่ น่าน วัดเก่าที่อยากแนะนำในจังหวัดน่านที่ต้องไปเที่ยวอันดับที่2 วัดพระธาตุแช่แห้ง

ตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนินปูด้วยอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอดเนิน กว้างราว 20 วา มีบันไดนาคประชิดทั้งสองข้าง องค์พระเจดีย์เป็นแบบล้านนา ฐานเป็นสี่เหลี่ยมทับกันขึ้นไปจนถึงสูง ใช้แผ่นทองสัมฤทธิ์บุรอบฐาน แล้วลงรักปิดทอง

จากเหตุการณ์ในอดีตเมืองน่านบอกว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้เชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก กรุงสุโขทัย (กระดูกข้อมือข้างซ้าย) มาติดตั้งไว้ที่ดอยภูเพียงแต่แช่แห้ง รวมทั้งตามตำนานพูดว่า

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมา ประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และก็รับประทาน ผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชเอามามอบให้ แม้กระนั้นผลสมอนั้นแห้งมากมาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงนำ

ผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนกิน แล้วก็ทรงทำนายว่า ถัดไปตรงนี้จะมี หัวหน้าพระบรมสารีริกธาตุมาตั้ง ก็เลยเรียกพระเจดีย์ที่ตั้งพระบรมสารีริกธาตุที่นี้ว่า พระบรมธาตุแช่แห้ง พุทธศักราช 2373 วัด น่าน ปัว

เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้ขุดรอบๆ ลอมเชียงของ พบว่ามีพลอยมีสีน้ำผึ้ง ขุดลึก 4 เมตร มีน้ำพุขึ้นในบ่อ น้ำก็ขึ้นมาเต็มปากบ่อ พลเมืองวางใจว่าน้ำในบ่อนี้เป็น น้ำดีเลิศ เรียกว่า น้ำบ่อแก้ว ศาสนสถานสำคัญ ประจำจังหวัดน่าน พระธาตุแช่แห้ง ใช้เป็นสถานที่ประกอบ พิธีน้ำอภิเษกน้ำบ่อแก้ว จังหวัดน่าน ใช้ทำน้ำอภิเษก พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระบรมสารีริกธาตุรายปีเกิด ของผู้ที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย)

 

วัดเก่าแก่น่าน วัดเก่าที่อยากแนะนำในจังหวัดน่านที่ต้องไปเที่ยวอันดับที่3 วัดพระธาตุเขาน้อย

องค์พระบรมธาตุตั้ง อยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองน่าน สร้างในยุคปู่เจ้าแข็ง เมื่อปี พุทธศักราช 2030 องค์พระบรมธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐ ถือปูนทั้งยังองค์ เป็นศิลป์ประเทศพม่าผสมล้านนา

ข้างในใส่พระเกศาธาตุขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ได้รับการบูรที่ซ่อมแซมครั้งใหญ่ ในยุคพระผู้เป็น เจ้าสุริยโคตรผริตบารมีฯ ระหว่างปี พุทธศักราช 2449-2454 โดยช่างชาวเมียนมาร์ รวมทั้งวิหารสร้างในสมัยปัจจุบันด้วยเหมือนกัน

จากวัดพระบรมธาตุเขาน้อย สามารถเห็นทัศนียภาพรอบๆ ของเมืองน่าน เดี๋ยวนี้รอบๆลานดูทัศนียภาพ ตั้งพระพุทธมหาอุดมมงคล นันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพุทธรูปปาง ประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศา ทำมาจากทองคำหนัก 27 บาท ทำขึ้นเนื่องในมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ทรงเจริญพระอายุ 6 รอบ ตอนวันที่ 5 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2542 11 วัดเมืองน่าน

 

วัดเก่าแก่ น่าน

 

วัดเก่าแก่น่าน วัดเก่าที่อยากแนะนำในจังหวัดน่านที่ต้องไปเที่ยวอันดับที่4 วัดสวนตาล

วัดโบราณที่อยู่ประจำเมืองน่าน มาร่วม 600 ปีสร้างขึ้นในยุค พระนางปทุมมาวดีมเหสี ของพญาภูเข็ง เจ้าเมืองน่านเมื่อราวปี พุทธศักราช1955 โดยทำขึ้นที่รอบๆข้างนอก ของกำแพงเมืองน่านด้านทิศเหนือ ซึ่งในอดีตกาลเคยเป็น

สวนตาลหลวงมาก่อน และก็เมื่อสร้างวัดที่นี้ ขึ้นมาชื่อวัดก็เลยถูกเรียก ตามชื่อของสวนตาล หลวงนั่น เอง ยิ่งไปกว่านี้วัดสวนตาล ยังเป็นที่ตั้งของ “พระเจ้าทองทิพย์” ทิพย์ที่ทองคำพุทธรูป สำริดองค์ใหญ่ด้วย

ซึ่ง“พระเจ้าทองทิพย์” นี้จะติดตั้งเป็นพระประธาน อยู่ในวิหารข้างหลังใหญ่ วัดสวนตาลมีลักษณะ เป็นพุทธรูปสำริด ปางมารชิองค์ใหญ่ที่มี ขนาดหน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้วรวมทั้งถูกสร้างขึ้น เมื่อปี พุทธศักราช1993 โดยพระเจ้าตำหนิโลกราช วัดในจังหวัดน่าน มีกี่วัด

ที่นครจังหวัดเชียงใหม่ โปรดเกล้าฯดังนี้เพื่อแสดงถึงชัย ที่ท่านสามารถยึดเมืองน่าน ไว้ภายในพระราชอำนาจ ได้นั่นเอง และก็ในทุกๆปี เมื่อถึงตอนเทศกาล วันมหาสงกรานต์ ชาวน่านจะจัดให้มีงาน นมัสการและก็สรงน้ำ“พระผู้เป็นเจ้าทองคำทิพย์” พุทธรูปองค์สำคัญที่ชาวน่าน ให้ความนับถือ รวมทั้งเป็นพระประจำเมือง มาแต่ว่าอดีตกาลเสมอๆ

และก็ในรอบๆใกล้ๆวิหารข้างหลังใหญ่ ยังมีวิหารข้างหลังเล็ก อีกหนึ่งข้างหลัง ซึ่งข้างในเป็นที่ติดตั้ง พระศรีอริยเมตสามยปางพับเพียบ องค์แรกที่เจอใน ภาคเหนือ ซึ่งหาดูได้ไม่ง่าย นักพร้อมทั้งมี พระผู้เป็นเจ้า 5 ที่ติดตั้งอยู่ที่เดียวกัน ทำให้มีพลเมืองเดินทาง มาสักการะบูชากันเยอะมากๆ เพื่อเป็นมงคลกับตนเอง

บทความหวยอื่น>>> ศาลเจ้าประเทศญี่ปุ่น

อ่านบทความการ์ตูน>>> มังงะ

แทงบอลออนไลน์ที่นี่>>> UFABET