วัดในลาว วัดที่สวยที่สุดของประเทศลาวที่ต้องแวะไปกราบไหว้อันดับที่1 พระธาตุหลวง

วัดในลาว พระธาตุหลวง นับเป็นสถานที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาอันสำคัญยิ่งที่เวียงจันทน์ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพลเมืองชาวลาวทั่วราชอาณาจักร ตามตำนานพูดว่าพระบรมสารีริกธาตุหลวงมีประวัติ การก่อสร้างนับพันปีเหมือนกัน พระบรมธาตุพนมในประเทศไทย แล้วก็ปรากฏความเชื่อมโยง กับประวัติศาสตร์ของดินแดน ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง อย่างแยกไม่ออก สถานที่นี้นับได้ว่าเป็นเครื่องหมาย สำคัญอย่างของประเทศลาว ดังปรากฏว่ายี่ห้อแผ่นดินของลาว ที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้มีรูปพระบรมธาตุหลวง เป็นภาพประธานในดวงตรา

ตามตำนานอุรังคนิทานได้กล่าวไว้ว่า พระบรมสารีริกธาตุหลวงสร้างขึ้น คราวเดียวกับการสร้างเมืองนครเวียงจันทน์ ภายหลังก่อสร้างพระบรมธาตุพนมแล้ว ผู้สร้างเป็น บุรีจันอ้วยล้วย หรือ เป็นเจ้าเมืองจันท์ประสิทธิศักดา เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทน์ท่านแรก พร้อมด้วยอรหันต์ 5 องค์

เพื่อใส่พระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเหน่า 27 ท่าน ซึ่งได้เชิญมาจากเมืองราชคฤห์ อินเดีย โดยก่อเป็นอุโมงค์หินคร่อมไว้ อุโมงค์นั้นกว้างด้านละ 5 วา ฝาผนังดก 2 วา แล้วก็สูงได้ 4 วา 3 ศอก เมื่อได้กระทำการใส่พระบรมสารีริกธาตุแล้ว เป็นเจ้าเมืองจันท์ ก็เลยได้มีพระราชกระแสรับสั่ง ให้เสนาอำมาตย์สร้างวิหารขึ้น ในเมืองเมืองจันท์หรือนครเวียงจันทน์ 5 หลัง เพื่อเป็นที่อยู่จำพรรษาของ อรหันต์อีกทั้ง 5 องค์นั้นด้วย ตามตำนานดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเจาะจงศักราชการสร้างว่าอยู่ในตอน พุทธศักราช 238

ในระยะถัดมาหากว่าชื่อของเวียงจันทน์ จะไม่ได้ปรากฏในหนังสือที่มี เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ใดเลย แม้กระนั้นอย่างไรก็ตาม นครเวียงจันทน์ก็ยังคงเป็นเมืองสำคัญอยู่เสมอมา ดังปรากฏการอ้างถึง ชื่อเมืองเวียงจันทน์ในหลักแผ่นจารึก ของบิดาขุนรามคำแหง แล้วก็ในดงศาวดาวลาวฉบับต่างๆ ก็กำหนดเพราะตั้งแต่ แมื่อเป็นเจ้าฟ้าโค้งเสวยราชย์ ที่เมืองหลวงพระบางแล้ว ก็ได้มีการส่งเชื้อพระวงศ์ และก็เจ้าขุนมูลนายสำคัญ มาดูแลเมืองนี้โดยตลอด วัดไทย ใน ประเทศลาว

จนถึงในปี พุทธศักราช 2109 ภายหลัง เป็นเจ้าไชยเชษฐาธิราช วีเกลื่อนกลาดษัตริย์ ผู้มีอิทธิพลของอาณาจักรล้านนา ได้ทรงย้ายราชบุรีเมืองเชียงทองหลวงพระบาง ลงมายังนครเวียงจันทน์ได้ 6 ปีแล้ว ท่านก็เลยได้มีพระบรมราช โองการให้สร้างองค์พระบรมสารีริกธาตุหลวงขึ้นมาใหม่ ในเขตพระราชสวนทางด้านทิศตะวันออก ของกรุงเวียงจันทน์ โดยสร้างครอบพระบรมธาตุองค์เก่า ที่มีมาแม้กระนั้นสมัยก่อน

เมื่อสร้างพระบรมสารีริกธาตุหลวงเสร็จแล้ว ก็เลยทรงเรียกพระบรมสารีริกธาตุนี้ว่า “พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี” หรือ “พระบรมสารีริกธาตุใหญ่” (แม้กระนั้นคนไม่ใช่น้อยมักเรียกว่า “พระธาตุหลวง”) และก็มีพระราชวโรงการให้อุทิศเราพระบรมสารีริกธาตุปริมาณ 35 ครอบครัว อยู่เฝ้ารักษาพระบรมธาตุนี้ และที่ดินสำหรับให้ครอบครัวของเราพระบรมสารีริกธาตุทำรับประทาน

 

วัดในลาว

 

วัดในลาว วัดที่สวยที่สุดของประเทศลาวที่ต้องแวะไปกราบไหว้อันดับที่2 หอพระแก้ว

หอพระแก้วถูกทำขึ้นใน พุทธศักราช 2108–2109 ตามพระราชกระแสรับสั่งของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชหลังย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปยังเวียงจันทน์ วัดนี้สร้างบนรอบๆพระราชสำนัก เพื่อใช้เป็นที่ตั้งพระแก้วมรกตที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้เชิญมาจากนครจังหวัดเชียงใหม่

เมืองหลวงอาณาจักรล้านนา ในช่วงเวลานั้น มาที่หลวงพระบาง เพราะเหตุว่าวัดนี้ เป็นสถานที่ส่วนพระองค์ ทำให้ไม่มีพระมาจำวัดตรงนี้ พระแก้วมรกตยังคง ตั้งตรงนี้ตรงเวลากว่า 200 ปี จนกระทั่งกระทั่ว พุทธศักราช 2322 นครเวียงจันทน์ถูกกองทัพ ประเทศไทยที่นำโดย เจ้าพระยาจักรี (ผู้จัดตั้งวงศ์สกุลจักรีที่เมืองไทย) ตีแตก กองทัพไทยได้เชิญพระแก้วมรกต ไปที่จังหวัดธนบุรี รวมทั้งวัดถูกทำลาย เดี๋ยวนี้ พุทธรูปนี้ตั้งที่วัดพระแก้ว กรุงเทพฯ และก็นับว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันป้องกันของเมืองไทย

เจ้าอนุวงศ์ทรงสร้างวัดใหม่ใน พุทธศักราช 2359 พร้อมด้วยปั้นพุทธรูปใหม่ แทนที่พระแก้วมรกตที่หายสูญ อย่างไรก็ดี วัดนี้ถูกทำลายอีกรอบใน พุทธศักราช 2371 เมื่อเจ้าอนุพงศ์ก่อกบฏต่อไทย เพื่อแยกตัวเป็นเอกราช และก็เวียงจันทน์ถูกกองทัพ ประเทศไทยพังทลายทำลาย วัดพระธาตุหลวง

ชาวฝรั่งเศสสร้างวัดนี้อีกรอบใน พุทธศักราช 2479 ถึง 2485 ในยุคอาณานิคมประเทศ ฝรั่งเศส แม้มันจะมีแบบตามวัดเก่า แม้กระนั้นวัดแบบใหม่มีโบสถ์ หรือซิมแบบกรุงเทพ ตอนคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในคริสต์ทศวรรษ 1970 วัดนี้ถูกกลายเป็นพิพิธภัณฑสถาน แล้วฟื้นฟูอีกทีใน พุทธศักราช 2536 วัด พญานาค ประเทศลาว

 

วัดในลาววัดที่สวยที่สุดของประเทศลาวที่ต้องแวะไปกราบไหว้อันดับที่3 วัดสีสะเกด

เดิมเป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเวียงจันทน์ ประเทศลาว ใกล้กับหอคำ วังหลวงของกษัตริย์ลาวสมัยเก่า สร้างขึ้นในปี พุทธศักราช 2361 โดยเจ้าอนุวงศ์ จากการบูรณะวัดเก่าแห่งหนึ่งรวมทั้งจัดสร้างโบสถ์หลังใหม่ ชื่อใหม่ของสงฆ์เป็นการนำเอาคำว่า “สี” หรือ “ศรี” ไปใช้เป็นปัญหา (Prefix) นำหน้าชื่อของสงฆ์ สระเกศราชวรมหาวิหาร ที่กรุงรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปที่สําคัญของลาว ได้แก่พระพุทธรูปองค์ใด

สิมแล้วก็หอพักตรี ได้รับอิทธิพลมาจาก ศิลป์รัตนโกสินทร์เป็นอย่างมาก เป็นวัดที่ไม่ได้ถูกทำลาย จากการบุกรุกของไทย บางทีอาจเป็นต้นเหตุหนึ่ง ที่ทำให้วัดสีสะเกด รอดพ้นจากการเผาทำลาย จากประเทศไทย สิมแบบเวียงจันทน์ที่มี หลังคาข้างๆยกสูง ไม่เหมือนกันกับหลังคา ที่เตี้ยเลาะพื้นตามแบบหลวง พระบางแล้วก็เชียงขวาง

รอบๆปรากฏพาไล ซึ่งคล้ายเป็นอย่างมาก กับโบสถ์ในศิลป์ รัตนโกสินทร์หลายที่ ซุ้มประตูและก็หน้าต่าง เป็นทรงมณฑปซึ่งคล้าย กับโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในกรุงเทพ แม้กระนั้น หลังคาตามแบบล้านช้าง กระเบื้องที่ไม่ฉาบสี มีช่อฟ้าหรือวังยอด ที่ตรงกลางสันหลังคา ตามแบบล้านช้าง ระเบียงคด หรือ “กมมะเลียน” รอบๆ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพุทธรูป ที่มีพุทธลักษณ์เช่นเดียวกัน รุ่นเดียวกัน มีขนาดเท่าคนจริง ปริมาณ 120 องค์ ภาพลายเส้นฝาบ้าน ในโบสถ์ได้รับการบูรณะ ที่ปรับปรุงเมื่อ พุทธศักราช 2557

 

วัดในลาว

 

วัดในลาววัดที่สวยที่สุดของประเทศลาวที่ต้องแวะไปกราบไหว้อันดับที่4 วัดสีเมือง

เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่บนถนนหนทางเชษฐาธิราช ในเมืองหลวงเวียงจันทน์ นับว่าเป็น 1 ใน ศรี 5 มี ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม ในโบราณกาล เกี่ยวเนื่องกับแนวทางการทำพิธีสำคัญของกษัตริย์โบราณ ดังเช่น การราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ จำเป็นจะต้องนำน้ำพุทธมนต์จาก วัด 5 ศรี ทั้งปวงมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก

วัดสีเมืองผลิตขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2106 ในยุคของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช วัดนี้เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมือง มีคำพูดดั้งเดิมว่าเกี่ยวเนื่องกับสาวชื่อ สี เป็นหญิงครรภ์แก่ ยอมสละชีวิตพร้อมทารกในท้องกับม้าอีกหนึ่งตัว เป็นผีดูแลเสาหลักเมืองเวียงจันทน์ ก็เลยนำเอาชื่อสาวสีมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า “วัดสีเมือง” ชาวเวียงจันทน์ได้เรียกสาวสีว่า คุณย่าแม่สีเมือง ทุกปีก่อนที่จะมีบุญนมัสการที่พระบรมสารีริกธาตุหลวงต้องมีการจัดพิธีการทำบุญสุนทานอยู่ที่วัดสีเมืองก่อน

ธาตุวัดสีเมือง เป็นธาตุที่สร้างด้วยหินแลงซึ่งไม่เหมือนกันกับธาตุที่สร้างด้วยก้อนอิฐในระยะร่วมยุค เท่าที่หลงเหลืออยู่ปรากฏเป็นฐานบัวที่มีบัวคว่ำแล้วก็ท้องไม้ขนาดใหญ่ที่คาดด้วยลูกแก้วอกไก่ ด้านในวัดมีพุทธรูปติดตั้งอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แม้กระนั้นมีพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่ชำรุดทรุดโทรมไปแล้วเล็กน้อยตั้งประดิษฐานอยู่ ซึ่งพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เช้าใจกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมายไม่ว่าใครมาขอพรก็จะสมดังใจ สถาน ที่ ท่องเที่ยว ประเทศลาว เวียง จันทร์

 

วัดในลาววัดที่สวยที่สุดของประเทศลาวที่ต้องแวะไปกราบไหว้อันดับที่5 วัดเชียงทอง

เป็นวัดหลวงประจำวงศ์สกุลล้านช้าง วงศ์สกุลหลวงพระบาง รวมทั้งวงศ์สกุลลาว ตั้งอยู่ในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ทำขึ้นราว พุทธศักราช 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ดูแลแว่นแคว้นล้านช้าง ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างภาคเหนือที่สวยงามมากมาย จนได้รับการตั้งชื่อว่าเป็น “เพชรนิลจินดาของศิลป์ล้านช้าง”‘

ปีพุทธศักราช 2042 วงศ์สกุลมังรายที่อาณาจักรล้านนาเกิดว่างกษัตริย์ พระนางจิระประพลังหาเทวีผู้เป็นพระอัครมเหสีในพระเมืองเกษเกล้า ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์หญิงเพียงแค่1ปี ประเทศก็เกิดระส่ำระแกว่ง ถูกอาณาจักรรอบกายรุกราน รวมทั้งในสมัยที่บุเรงท่วมเป็นผู้ชนะ10ด้าน พระนางจิระประภาก็เลยเชื่อมสมาคมกับอาณาจักรอยุธยา และก็อาณาจักรล้านช้างให้มั่นคง แต่ว่าท่านครองบัลลังก์ได้เพียงแต่1ปีก็เลยสละราชบัลลังก์ วัดในเวียงจันทน์

และก็ทูลชักชวนพระไชยเชษฐาจากเมืองหลวง พระบางที่อาณาจักรล้านนา ลงมาดูแลแทน เหตุเพราะพระนางยอดคำทิพย์พระอัครมเหสีในเป็นเจ้าโพธิสารราชที่อาณาจักรล้านช้าง หรือผู้เป็นแม่ของพระไชยเชษฐา พระราชธิดาของพระนางจิระประภา ก็เลยมีความคิดเห็นว่าหลานชายของตัวเองมีเชื้อสายล้านนา

ก็เลยให้มาดูแลจังหวัดเชียงใหม่ แต่ว่าพระไชยเชษฐาดูแลได้เพียงแต่1ปี พระราชบิดาเกิดสิ้นพระชนม์เฉียบพลัน พระไชยเชษฐาก็เลยจำต้องกลับไปขึ้นครองราชสมบัติเสวยราชสมบัติล้านนา ท่านก็เลยเชิญพระแก้วมรกตกับพระพุทธสิหิงค์จากจังหวัดเชียงใหม่กลับไปหลวงพระบางด้วย ต่อไปท่านก็เริ่มสร้างวัดเชียงทองคำขึ้นในใจกลางเมืองหลวงพระบาง

ต่อไปเพียงแค่ไม่นาน ทั้งยังอาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง และก็อาณาจักรอยุธยา ต่างก็กลายเป็นประเทศราชของหงสาวดี พระไชยเชษฐาทรงย้ายเมืองหลวงหนีลงไปสร้างเมืองหลวงเวียงจันทน์เป็นราชเมืองที่ใหม่ เมืองหลวงพระบางก็เลยไม่ให้ความสนใจร้างและก็หมดหน้าที่ลง พระแก้วมรกตถูกเชิญลงมาเมืองหลวงเวียงจันทน์ด้วย ส่วนพระพุทธสิหิงค์ทรงคืนให้กลับจังหวัดเชียงใหม่

 

วัดในลาว

 

ในปี พุทธศักราช 2250 อาณาจักรล้านช้างแตกเป็น 3 ข้างหมายถึงอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง, อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์, และก็อาณาจักรล้านช้างจำปาอำนาจ เมืองหลวงพระบางก็เลยกลับมามีอำนาจอีกที ไม่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรลาวเวียงจันทน์รวมทั้งจำปาศักดา และก็ได้มีการซ่อมวัดเชียงทองคำบ่อยมาทุกรัชกาล ก็เลยเกิดลวดลายที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากนครเวียงจันทน์แล้วก็จำปาอำนาจ วัดเชียงทองคำก็เลยถึงนับว่าเป็นวัดประจำวงศ์สกุลลาวหลวงพระบาง รวมทั้งเป็นยอดเยี่ยมที่สถาปัตยกรรมลาวล้านช้าง มีลวดลายที่ตระการตา

บทความหวยอื่น>>> วัดในฟิลิปปินส์

อ่านบทความการ์ตูน>>> มังงะ

แทงบอลออนไลน์ที่นี่>>> คาสิโนออนไลน์