เจตนาของบทความ

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของคนเรา ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด มีสถานที่ที่มีชื่อเสียงและถูกนิยมไปใช้บริการกันอย่างหลากหลาย มีสถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพมากมาย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด สถานที่ขอพรที่มีชื่อเสียงและนิยมไปกัน  บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลให้กับผู้อ่านทุกท่านเข้าใจและสามารถขอพรได้อย่างถูกต้อง

เกี่ยวกับฉัน

ด้วยประสบการณ์ของฉันที่ได้ทำการศึกษาข้อมูลต่างๆ ไม่เพียงแค่ชำนาญและเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ฉันยังทำการรวบรวมและนำเสนอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ผู้คนนิยมไปขอพรเรื่องสุขภาพ ซึ่งในบทความนี้ จะทำการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆประวัติต่างๆขอสถานที่นั้นๆ จากประสบการณ์และการหาข้อมูลในการไปขอพรเรื่องสุขภาพให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ ศาลท้าวหิรัญพนาสูร โรงพยาบาลพระมงกุฎ กรุงเทพฯ

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ ศาลท้าวหิรัญพนาสูร  ตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูร ซึ่งเป็นเทวดาที่ชาวไทยนับถือกันว่าเป็นเทพแห่งการแพทย์และคุ้มครองรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

ตามตำนานเล่าว่า ท้าวหิรัญพนาสูร เป็นอสูรที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ มีนิสัยดุร้าย แต่มีจิตใจเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก วันหนึ่ง ท้าวหิรัญพนาสูรได้พบกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จประพาสป่าหิมพานต์ ท้าวหิรัญพนาสูรได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าและพระราชทานนามว่า “ท้าวหิรัญพนาสูร”

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลประดิษฐานรูปหล่อท้าวหิรัญพนาสูรไว้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ

การขอพรเรื่องสุขภาพที่ศาลท้าวหิรัญพนาสูร สามารถทำได้โดยนำดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสักการะต่างๆ เช่น ผลไม้ ขนมหวาน น้ำดื่ม มาสักการะ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตนเองหรือบุคคลที่ตนเองรักมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หากมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายจากโรคและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงดังเดิม

นอกจากการขอพรแล้ว การดูแลสุขภาพตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ อาศรมพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ชีวกโกมารภัจจ์ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ ชีวกโกมารภัจจ์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งเป็นบรมครูแห่งการแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชีวกโกมารภัจจ์ เกิดในตระกูลพราหมณ์ แคว้นมคธ เป็นศิษย์เอกของฤๅษีวาลมิกิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนโบราณเป็นอย่างดี เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ เช่น เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด ฯลฯ เป็นผู้วางรากฐานวิชาแพทย์แผนไทย และเป็นผู้รักษาโรคให้กับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก “ในวงการแพทย์ทุกวันนี้หมอชีวกได้รับการยกย่องว่าเป็น… “บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ” เป็นที่สักการบูชาของผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอ นวดแผนโบราณ ห้างร้านธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ ฯลฯ”[1]

อาศรมพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ชีวกโกมารภัจจ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยนายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของชีวกโกมารภัจจ์และเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

ภายในอาศรมมีรูปปั้นชีวกโกมารภัจจ์ 2 หลัง หลังหนึ่งเป็นสีทอง ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร หลังหนึ่งเป็นสีดำ ประดิษฐานอยู่ภายในศาลา ด้านหน้าอาศรมมีสวนสมุนไพรไทย ให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย

ไหว้พระขอเรื่องสุขภาพที่ไหน ฉันได้มาขอพรเรื่องสุขภาพที่อาศรมพระอาจารย์ แพทย์ใหญ่ชีวกโกมารภัจจ์ สามารถทำได้โดยนำดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสักการะต่างๆ เช่น ผลไม้ ขนมหวาน น้ำดื่ม มาสักการะ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตนเองหรือบุคคลที่ตนเองรักมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หากมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายจากโรคและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงดังเดิม

นอกจากการไปขอพรแล้ว การดูแลสุขภาพตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

3. ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า เยาวราช กรุงเทพ

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า  ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ปางประทานพรที่อันเชิญมาจากประเทศจีน ทำจากไม้จันทร์เนื้อหอมแกะสลัก องค์สีทองอร่ามสวยงามมาก โดยผู้คนมักมาขอพรเรื่องสุขภาพ ให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยฉันได้หาข้อมูล https://chillpainai.com/travels/526 เกี่ยวกับการเดินทางไปสักการะเจ้าแม่กวนอิม

การขอพรเรื่องสุขภาพที่ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า สามารถทำได้โดยนำดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสักการะต่างๆ เช่น ผลไม้ ขนมหวาน น้ำดื่ม มาสักการะ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตนเองหรือบุคคลที่ตนเองรักมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หากมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายจากโรคและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงดังเดิม

นอกจากการขอพรแล้ว การดูแลสุขภาพตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพที่ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ

ไหว้พระขอเรื่องสุขภาพที่ไหน ศาลเจ้าโจวซือกง ตลาดน้อย กรุงเทพ

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ ศาลเจ้าโจวซือกง ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงปู่โจวซือกง ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ชาวไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนนับถือหลวงปู่โจวซือกงเป็นอย่างมาก และมักมาขอพรเรื่องสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก ไหว้พระเสริมดวงที่ไหนดี

การขอพรเรื่องสุขภาพที่ศาลเจ้าโจวซือกง สามารถทำได้โดยนำดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสักการะต่างๆ เช่น ผลไม้ ขนมหวาน น้ำดื่ม มาสักการะ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตนเองหรือบุคคลที่ตนเองรักมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หากมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายจากโรคและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงดังเดิม

นอกจากการไปขอพรแล้ว การดูแลสุขภาพตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างคำอธิษฐานขอพรเรื่องสุขภาพที่ศาลเจ้าโจวซือกง

ทั้งนี้ เราสามารถปรับเปลี่ยนคำอธิษฐานได้ตามความต้องการและความเชื่อส่วนบุคคล

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ หลวงพ่อสด วัดจันทรังษี อ่างทอง

สถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพ วัดจันทรังษี ตั้งอยู่ที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อสด (หลวงพ่อสด จันทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ซึ่งมีขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

ไหว้พระเสริมดวงที่ไหนดี หลวงพ่อสด จันทสโร เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุครัตนโกสินทร์ ท่านมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด เป็นที่เลื่องลือในเรื่องการวิปัสสนากรรมฐาน และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยพุทธานุภาพ

จากความเชื่อดังกล่าว จึงมีผู้คนมากมายเดินทางมาขอพรเรื่องสุขภาพจากหลวงพ่อสดที่วัดจันทรังษี บ้างก็ขอพรให้ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ บ้างก็ขอพรให้หายป่วยจากโรคที่ตนกำลังเผชิญอยู่

จากประสบการณ์ในการขอพรเรื่องสุขภาพ ตอนนั้นฉันป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรง มีอาการจาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ปวดหัว อ่อนเพลีย กินยาก็ไม่หาย ไปหาหมอก็รักษาไม่หายไม่รู้ว่าจะต้อง ไหว้พระขอเรื่องสุขภาพที่ไหน เลยตัดสินใจไปขอพรเรื่องสุขภาพที่วัดจันทรังษี จังหวัดอ่างทอง

ฉันไปขอพรที่หลวงพ่อสด จันทสโร ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งยุครัตนโกสินทร์ เป็นที่เลื่องลือในเรื่องการวิปัสสนากรรมฐาน และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยพุทธานุภาพ และได้จุดธูป เทียน ถวายดอกไม้ และตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้หายจากโรคภูมิแพ้

และอธิษฐานว่าหากหายป่วยแล้ว จะตั้งใจทำบุญ รักษาศีล และดูแลสุขภาพตนเองให้ดี หลังจากนั้น ฉันก็กลับไปรักษาตัวตามแพทย์สั่ง และปฏิบัติตามคำอธิษฐาน ฉันพยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

ผ่านไปประมาณ 1 เดือน อาการภูมิแพ้ของฉันก็เริ่มดีขึ้น จามน้อยลง น้ำมูกไหลน้อยลง ปวดหัวน้อยลง อ่อนเพลียน้อยลง และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ฉันเชื่อว่าการไปขอพรที่หลวงพ่อสด จันทสโร มีส่วนช่วยให้อาการของฉันดีขึ้น แต่ฉันก็เชื่อว่าการดูแลสุขภาพตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

หากเราดูแลสุขภาพตนเองให้ดี ร่างกายก็จะแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ หากใครที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพ ก็ควรไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ และอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองให้ดีด้วย

การขอพรเรื่องสุขภาพที่วัดจันทรังษี สามารถทำได้โดยนำดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสักการะต่างๆ เช่น ผลไม้ ขนมหวาน น้ำดื่ม มาสักการะ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ตนเองหรือบุคคลที่ตนเองรักมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หากมีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายจากโรคและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงดังเดิม

นอกจากการขอพรแล้ว การดูแลสุขภาพตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

ไหว้พระขอเรื่องสุขภาพที่ไหน หลวงพ่อองค์ดำ วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา 

ไหว้พระขอเรื่องสุขภาพที่ไหน ต้องที่นี่เลยหลวงพ่อองค์ดำ เป็นองค์จำลองมาจาก หลวงพ่อองค์ดำ ที่ นาลันทา ประเทศอินเดีย ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงของพระเจ้าเทวาปาล ระหว่างปี พ.ศ.1353-1393 หลวงพ่อองค์ดำเป็นท่านพระอดุลยเดชที่ผู้คนในชุมชนนาลันทาเคารพสักการะอย่างยิ่ง เนื่องจากความเชื่อที่ว่าเมื่อมีคนป่วยเจ็บ พวกเขาจะนำน้ำมันมาลูบที่องค์พระของหลวงพ่อองค์ดำ

ไหว้พระขอเรื่องสุขภาพที่ไหน ฉันได้มาอธิษฐานขอให้พระองค์รักษาโรคต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อที่กลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อมาและยังคงอยู่ในปัจจุบันอีกเช่นกัน วัดสมานรัตนาราม มีบริเวณที่สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในสามัคคีวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระพรหมเทวีที่เป็นเจ้าอาวาสของวัด ภายในวัดมีองค์พระพรหมเทวีอีกหลายองค์ ที่นำมาประดับให้กับพระอาวาสและทำให้เกิดความบูชาและเคารพองค์พระพรหมเทวีอย่างสูงสุด

การ ขอพรให้หายป่วยที่ไหน วัดสมานรัตนารามยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนเข้ามาอธิษฐาน  ให้หายจากโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีคนป่วยเจ็บ ผู้คนจะเดินทางมาที่นี่เพื่ออธิษฐานขอพรจากหลวงพ่อองค์ดำ และเชื่อว่าจะได้รับพรหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นการหายจากโรคหรือกลับมาหายจากโรค โดยมีผู้คนที่เชื่อและเข้ามาอธิษฐานทุกวันนี้อีกมากมาย

การเดินทางไปวัดสมานรัตนารามนั้นไม่ใช่เพียงแค่การไปเที่ยวชมและเยี่ยมชมความงามของวัดเท่านั้น แต่ยังเป็นการมีส่วนร่วมในการอธิษฐานขอพรและเผยแพร่ความเชื่อที่ผ่านมาจากกาลเวลาโบราณอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้วัดสมานรัตนารามเป็นสถานที่ที่สำคัญและมีความสำคัญอย่างยิ่งในวงกว้างในหมู่ชุมชนและที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย คุณสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวัดสมานรัตนารามเพื่อสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของสถานที่นี้ได้ทุกเวลา

Ref

  1. Reference list: รัก-ยม (26 Nov 2017)หมอชีวกโกมารภัจจ์ โรงพยาบาลเด็ก พ่อแม่แก้บนลูกหายป่วยหายเจ็บ
    at : https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1135968 (Accessed 13 December 2023) [1] 
  2. https://https://chillpainai.com/travels/526

บทความอื่น >>> 5เจ้าแม่ใบ้หวย

ทางเข้าดูซีรีย์ >>> ดูซีรีย์ออนไลน์