เลข 7 อาถรรพ์ ของแต่ละเชื้อชาติที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันของ ประเทศไทย

เลข 7 อาถรรพ์ พุทธศาสนาเกิดในอินเดีย ก่อนแผ่อิทธิพลไปทั่ว อนุทวีปอินเดีย รวมทั้งประเทศไทย ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่ได้นำเอาความเชื่อ ทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ รวมทั้งพระพุทธศาสนา

กลายเป็นศาสนา ประจำชาติ ของประเทศไทย สำหรับเลข 7 ในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ให้ความหมายโดยตรง แต่เลข 7 เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เช่น เกิดมี 7 ขั้น เดินบนดอกบัว แทนการตรัสรู้ และโปรดสัตว์ดิน 7 ประการ แดนหรือในชาติ ที่ใช้ชีวิตเป็นพระภิกษุ ก่อนไปปฏิบัติอยู่ในป่า ได้บริจาค 700 บิณฑบาต เจ็ดพิธี คือ ช้าง ม้า โคนม ทาสหญิง ทาสชาย รถรบ

และนางสนม 700 แต่ละคนแม้ว่า จะไม่มีเหตุผล ที่ชัดเจนสำหรับ ความหมาย ของหมายเลข 7 ในพระไตรปิฎก แต่การปรากฏตัว ของหมายเลข 7 หลายครั้งเกี่ยวข้องกับ ความเชื่อในการมี อยู่ของพระพุทธเจ้า ทำให้ชาวพุทธ ใช้หมายเลข 7 เป็นหมายเลขพิเศษ และนำไปใช้ในเรื่อง ที่มีความหมายมงคล แถมในเรื่องความรัก ในประเทศไทยยงมีบทบาท พลังเลข 7

อีกอย่างมาก เลข 7 ไม่ใช่ตัวกำหนด แต่อยู่ที่คนสองคน จะปรับตัวเข้าหากัน ใช้ความเข้าใจร่วมกัน ยอมรับในอัตลักษณ์ ของแต่ละคน เข้าใจธรรมชาติ ของความเป็นชาย และความเป็นผู้หญิง เพราะการปรับตัว เข้าหากันไม่ได้ เป็นเพียงช่วงเวลา แห่งความสัมพันธ์ แต่หลังจากแต่งงาน แล้วก็ต้องปรับตัวมากขึ้น 

“ถ้าคนจะเลิกกัน ก็ไม่ต้องรอถึง 7 ปี หนึ่งปีก็เลิกได้ คนที่เข้าใจกันมาตลอด 7 ปี 10 ปี ไม่เคยเลิกกัน ยังรักกันเหมือนเดิม บางคนบางคน รักกันมากกว่า ตอนเป็นแฟนกัน นั่นก็เพราะว่าห่วงใยกัน ยอมรับตัวตนที่แท้จริง เพราะเมื่ออยู่ด้วยกันนานๆ มักบอกว่าเธอเปลี่ยนไป ต่างฝ่ายต่างต้อง ย้อนเวลากลับไปเมื่อ พวกเขาเป็น

เลขอาถรรพ์ แฟนกันที่เราเปลี่ยนกลับ ไปเป็นพฤติกรรมเดิมๆ และแฟน ๆ ก็จะดีกับเราเช่นเดิม” สุดท้ายคุณหมอ ก็ร่ายคาถาง่ายๆ ผ่านมา 7 ปี กับความรัก ลึกลับ บอกว่า อารมณ์แจ่มใส อารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี และหัวเราะ ในอาถรรพ์ ของเลข 7 ไม่สามารถทำลายความรักของคุณได้

 

เลข 7 อาถรรพ์

 

เลข 7 อาถรรพ์ ของแต่ละเชื้อชาติที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันของ ศาสนาคริสต์

ศาสนาคริสต์เข้ามา ในประเทศไทยตั้งแต่สมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทำให้ประเทศไทยได้รับ ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ รวมทั้งตำนาน ความเชื่อต่างๆ โดยเลข 7 ในศาสนาคริสต์ มีความหมายพิเศษมาก กล่าวถึงการสร้างโลก ที่พระเจ้าใช้เวลาเพียง 6 วันและพัก 1 วัน และนั่นคือที่มาของสัปดาห์ ที่มี 7 วัน 1 วันเป็นวันหยุดจาก การทำงาน เบอร์ 7 นี่เด็ดมาก

พระเจ้าต้องการให้เรา อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ ของความรักของ พระองค์ชั่วนิรันดร์ แต่เราต้องนำกิจกรรม ของเราไปสู่ความคิดนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้น อยู่กับเราแต่เพียงผู้เดียว เรามีอิสระที่จะ ทำอะไรก็ได้ตามต้องการ และเห็นได้ชัดเจนในข้อ 7 (วันที่เราต้องทุ่มเท และวิเคราะห์สิ่งที่ เราทำจนถึงวันนั้น) เลข 7 ความหมาย

ดำเนินต่อไปในความรัก ของพระเจ้า ความหวังสำหรับชีวิตนิรันดร์ (ยูดาส 21) คำว่า ความอดทน บ่งชี้ว่าเราจำเป็น ต้องพยายามบ้าง เพื่อให้อยู่ภายใต้ การคุ้มครอง ของความรักของพระเจ้า

เราจำเป็นต้องฟื้นฟู ความรักของพระองค์ อย่างเป็นรูปธรรม และในแง่นี้ คำถามสำคัญที่เรา ต้องพิจารณาคือ ฉันจะแสดงให้พระเจ้าเห็น ว่าฉันรักพระองค์ ได้อย่างไร คำตอบอยู่ในคำพูด ของอัครสาวกยอห์น ความรักของพระผู้เป็นเจ้า หมายถึงการรักษา พระบัญญัติที่ให้ไว้ และพระบัญญัติของพระองค์ ไม่ยากที่จะทำตาม 

เราควรคิดให้รอบคอบ เกี่ยวกับความหมาย ของคำเหล่านี้ เพราะเราต้องการแสดง ให้พระเจ้าเห็นว่า เรารักพระองค์มากแค่ไหน

 

เลข 7 อาถรรพ์ของแต่ละเชื้อชาติที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันของ โหราศาสตร์

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ แห่งการดูดาว ประเทศไทยให้ความสำคัญ กับนักโหราศาสตร์ เป็นอย่างมาก และได้ขึ้นดำรง ตำแหน่งในราชสำนัก ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เลข ๗ จึงเป็นความเชื่อ ดั้งเดิมของคนไทย

และมีความรู้สืบเนื่อง มาจนถึงปัจจุบัน เลข 7 เป็นตัวเลขแทนดาวเสาร์ ในทางโหราศาสตร์ หมายถึง ความทุกข์ ปัญหา และอุปสรรค ทำให้เลข 7 เป็นตัวเลขที่แย่มาก

เลข 7 เป็นวิชาเลข-โหราศาสตร์แบบไทยโบราณ โดยนำศาสตร์แห่ง ตัวเลขมารวมกันแล้ว ตีความให้เป็นคำทำนาย ต่างๆ ซึ่งมักใช้ร่วมกับ วิชาดูเส้นลายมือหรือโหงวเฮ้ง เพื่อดูรายละเอียด ดวงชะตาได้อย่างแม่นยำ

หลักการของหลักสูตรนี้ คือการลบดวงจาก วันเดือนปีเกิดของเรา ข้อดีคือไม่จำเป็น ต้องรู้เวลาเกิด ที่แน่นอน แต่มีหลักการคือ เราจะให้เวลา 6 โมง เปลี่ยนวัน ดังนั้นผู้ที่เกิด ระหว่างเที่ยงคืนถึง 6 โมง เช้าจึงนับเป็นวันเกิด 1 วัน เลข 7 คู่กับเลขอะไร

การคำนวณเดือนเกิด ต้องใช้ปฏิทิน 100 ปี เนื่องจากต้องใช้เดือน และปีของไทยในการคำนวณ ไม่สามารถใช้ เดือนสากลได้โดยตรง เนื่องจากบางครั้ง ไม่ตรงกัน

 

เลข 7 อาถรรพ์

 

เลข 7 อาถรรพ์ของแต่ละเชื้อชาติที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันของ ประเทศแถบเอเชีย

ประเทศในเอเชีย ที่ไม่ใช่เพื่อนบ้าน ก็มีความเชื่อในหมายเลข 7 ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุด คือจีนและญี่ปุ่น ในญี่ปุ่น เชื่อว่าเลข 7 เป็นเลขมงคลมาก เพราะเลข 7 ใช้แทนเทพเจ้า แห่งโชคลาภทั้ง 7 ตาม ความเชื่อของญี่ปุ่น ในขณะที่จีนถือว่า 7 เป็นตัวเลขที่ไม่ดี เชื่อกันว่าเป็นเดือนที่ ผีถูกปล่อยสู่โลกมนุษย์

จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อที่ดี และไม่ดีเกี่ยวกับเลข 7 ในแต่ละวัฒนธรรม จนหลายคนบอกว่าเลข 7 เป็นเลขอาถรรพ์และมีความลึกลับที่คาดเดายาก

เชื่อกันว่าลูกชายคนที่เจ็ดมีพลังลึกลับ ที่มีมาแต่กำเนิด โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ให้กำเนิดลูกชายทุกคน นับลูกชายคนที่เจ็ดแต่งงานกับภรรยาและบังเอิญให้กำเนิดลูกชายทุกคนด้วย ลูกชายคนที่เจ็ดจะมีพลังลึกลับ สติปัญญาของมนุษย์ทั่วไป

การวางหมายเลขสำหรับรถยนต์หมายเลขสมาร์ทโฟน ตัวเลขเจ็ดนำไปใช้กับหนึ่งหมายเลขหนึ่งเพื่ออำนาจของสัปดาห์ ส่งผลให้ผู้ใช้มีพลังแฝง คิดใหญ่ สู้งานหนัก มีความเป็นผู้นำสูง ใจร้อน ตัดสินด้วยอารมณ์ สู้งานหนัก เลขเจ็ดใช้กับเลขหก ส่งผู้ใช้ไปยังการสูญเสียมีอุปสรรค ขัดขวางความสำเร็จของงาน

เลขเจ็ดใช้กับเลขสี่ ผู้ใช้จะมีพลังในการทำงานมากกว่าร้อย ขยัน พูดจาหยาบคาย เพราะแรงดันสูงแต่ใช้กับเลขเจ็ดรวมกันเป็นสองเท่า ผู้ใช้จะมีความอดทนสูงในการต่อสู้กับอุปสรรคได้ดี เลข 7 ความหมายจีน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเลขไหน หากผู้ใช้นำความเชื่อของคนโบราณมาประยุกต์ใช้ในเวลาที่เหมาะสมและควบคู่ไปกับการทำความดี ละเว้นความชั่ว ผู้ชมเชื่อว่าย่อมสร้างความเป็นมงคลแก่ผู้ใช้เลขนั้นหรือทุกหมายเลขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

บทความอื่นๆๆ>>> 10 เลขมงคล

ดูบอลออนไลน์ได้ที่นี่>>>> เว็บดูบอลสดฟรี