6 ที่ไหว้พระพิฆเนศ สถานที่กราบไหว้บูชาน่าไปที่ ศาลพระพิฆเนศ – หน้าห้าเซ็นทรัลเวิลด์ จ.กรุงเทพมหานคร

6 ที่ไหว้พระพิฆเนศ เป็นเทพในศาสนาฮินดู มีความเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ขจัดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกให้สำเร็จในทุกสิ่ง พระองค์ยังเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์อีกด้วย และการเรียบเรียงอีกด้วย

ดังนั้นใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในด้านความรู้และการทำงานมักจะไปสักการะและสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศ นอกจากนี้ในพิธีใดๆ อย่างไรก็ตาม พิธีบูชาพระพิฆเนศจะต้องดำเนินการก่อนจึงจะสำเร็จในพิธีนั้น

อยู่หน้าห้างสรรพสินค้าอิเซตัน เซ็นทรัลเวิลด์ วัด ที่มีพระพิฆเนศ ใกล้ ฉัน ผู้คนมาขอพรมงคลเพราะพระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและความสมหวัง ข้างพระพิฆเนศเป็นที่ประดิษฐานพระตรีมูรติ เทพเจ้าแห่งความรัก สามารถซื้อดอกไม้ไปบูชาได้ที่หน้าห้าง

เป็นศาลเจ้าขององค์พระพิฆเนศที่ตั้งอยู่บนลานหน้าห้างสรรพสินค้าอิเซตันของเซ็นทรัลเวิลด์ ข้างศาลพระตรีมูรติ เซ็นทรัลเวิลด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. ถือว่าเป็นหนึ่งในศาลเจ้าของเทพเจ้าฮินดูแถวสี่แยกราชประสงค์ มีพระพุทธรูปนั่ง ด้านหน้ามีรูปเคารพบูชาหนูมากมาย

 

6 ที่ไหว้พระพิฆเนศ สถานที่กราบไหว้บูชาน่าไปที่ วัดเทพมณเฑียร – จ.กรุงเทพมหานคร

80 ปีที่แล้ว ในเทศกาลวิชัย ทศมี ในปี พ.ศ. 2468 วันสำคัญวันหนึ่งของชาวฮินดู ภารัต (อินเดีย) ในประเทศไทยถือเป็นวันมงคลที่สำคัญ จึงร่วมกันจัดตั้งสมาคมเพื่อรวมชาวบารตะเป็นหนึ่งเดียว ณ อาคารหลังเล็กบริเวณหลังวังบูรพา (ใกล้โบสถ์พราหมณ์ชิงช้า) ในนาม “สภาฮินดู” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “สังคมฮินดู” จนถึงปัจจุบัน

มีเทวรูปหินอ่อนหลายองค์ประดิษฐานไว้ด้วยกัน โดยมีพระวิษณุและพระลักษมีเป็นหลัก เทพอื่นๆ ได้แก่ พรหมผู้สร้างโลก ความละเอียดอ่อนในศิลปะอินเดียเหนือ พระแม่ทุรคา สัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและอำนาจ พระพุทธเจ้า สัญลักษณ์แห่งความไม่รุนแรง (อหิงสา)

พระรามและภควดีสีดา (พระแม่สีดา) พระรามเป็นชาติที่เจ็ดของพระวิษณุ วัดที่มีพระพิฆเนศ ปทุมธานี กฤษณะและชายะอวตารอีกรูปหนึ่งของพระวิษณุ ท่านหนุมาน ร่างอวตารของพระศิวะ เพื่อปกป้องและดูแลพระรามเจ้าแม่ลักษมีผู้ยิ่งใหญ่ สัญลักษณ์แห่งความงาม การรักษาที่ดี พระพิฆเนศ (พระพิฆเนศ) บุตรของพระอิศวรและอุมา และยังมีอีกมากที่ชาวฮินดูและชาวไทยนับถือ

พิธีกรรมภายในวัดเทพมณเฑียรในแต่ละวันเรียกว่า “พิธีอารตี” ซึ่งเป็นการถวายไฟแด่พระเจ้า จัดขึ้นทุกวัน เวลา 06:00 น. ถึง 8.00 น. (ในวันอาทิตย์จนถึง 10.00 น. หรือ 11.30 น.) และทุกเย็นเวลา 18.30 น. ถึง 19.30 น.

 

6 ที่ไหว้พระพิฆเนศ

 

6 ที่ไหว้พระพิฆเนศ สถานที่กราบไหว้บูชาน่าไปที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) จ.กรุงเทพมหานคร

เป็นโบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะของเทพธิดา Mariamman พื้นเมืองในท้องถิ่นทางตอนใต้ของอินเดีย ซึ่งได้รับการรวมและอธิบายใหม่ว่าเป็นอวตารของอุมาเทวี มเหสีของพระอิศวรตามความเชื่อแบบหลายพระเจ้า ศาสนาฮินดูเป็นเทพประธานของวัดแห่งนี้

วัดนี้มีหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราวปี พ.ศ. 2453-2454 โดยชาวทมิฬที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสีลม และตำบลหัวลำโพง อำเภอบางรัก ตั้งรกรากอยู่ในอาณาเขตของคาบสมุทรมาเลย์รวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทย

เมื่อนายไวตี พ่อค้าวัวและญาติชาวฮินดูที่อาศัยและทำงานอยู่ที่ตำบลหัวลำโพง ไหว้พระพิฆเนศใช้อะไรบ้าง อำเภอบางรัก และตำบลริมคลองสีลม อำเภอบางรัก มีศรัทธาสร้างวัดเพื่อบูชาพระอุมาเทวี ตามหลักศาสนาฮินดู เริ่มเป็นศาลเจ้าไม้ใต้ต้นสะเดาในสวนอ้อยริมคลองสีลม วัดวัวลำพองหรือหัวลำโพงวันนี้

ต่อมาคณะกรรมการก่อตั้งวัดดังกล่าว นายไวทรี ประดิอาชี (ตระกูลไวต์ อดีตเจ้าของที่ดินในซอยสีลม 13 หรือ ซอย ไวตี (ถนนสีลม)) นายนารายณ์ เจติ นายโคบารติ ได้ค้นหาที่ดินเพื่อจัดตั้ง ที่ถาวร โดยขอแลกที่ดินแปลงเป็นแปลงปลูกผักริมคลองสีลมของนางอุปกาล โกสาคร (ปาน วัชรไพ) มคณายิกา วัดสุทธิวราราม ภริยาหลวงอุปการ (เวก หรือ เวท วัชรไพศาล) ปัจจุบันเป็นหัวหน้าถนนที่ ตัดกับถนนสีลม

โดยนำเทพและเทพต่างๆจากอินเดียมากับพระแม่มารีอัมมานองค์หลักของวัด รวมทั้งรูปเคารพศิลาแกะสลักพระพิฆเนศและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ผู้ที่ได้รับพรจากพระศิวะเทพบิดรเป็นเทพที่ ได้รับการบูชาก่อนการบูชาเทพเจ้าอื่น ๆ ทุกครั้ง

 

6ที่ไหว้พระพิฆเนศสถานที่กราบไหว้บูชาน่าไปที่ อุทยานพระพิฆเนศ – จ.นครนายก

เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพพระพิฆเนศองค์ใหญ่ ภายในอุทยานพระพิฆเนศมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 2 องค์ตั้งอยู่ใกล้กัน ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นด้วยพลังศรัทธาจากประชาชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก นอกจากจะมีพระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์รูปพระพิฆเนศ 108 องค์

ให้ชมและสักการะอีกด้วย รูปหล่อฤาษีลิงดำในอิริยาบถต่างๆ สถานที่ไหว้พระพิฆเนศ ในกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุจาก 9 ประเทศให้เราได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้และการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป มีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ถ้ามีโอกาสมานครนายก อย่าลืมแวะไหว้พระกันนะครับ พระพิฆเนศเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

อุทยานพระพิฆเนศ ถือกำเนิดจากแนวคิดพระราชพิพัฒน์โกศล หรือ หลวงพ่อสามเณร วัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับบริจาคที่ดิน 16 ไร่ จากลูกศิษย์หลวงพ่อภู อดีตเจ้าอาวาสวัดเวรุราชินทร์ เขตบางยี่เรือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินที่ล้อมรอบด้วยคลองธรรมชาติ เดิมทีตั้งใจจะสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุ แต่ต้องพักโครงการจนที่ดินร้างไปนานจนเกิดความคิดที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม

พระพิฆเนศหรือท่านพระพิฆเนศหรือท่านพระพิฆเนศหรือท่านพระพิฆเนศหรือท่านพระพิฆเนศหรือพระพิฆเนศวรเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ ผู้คนมองว่าเขาเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ ผู้มีสติปัญญาสูงสุด ปราดเปรียวในทุกด้านของศิลปะและวิทยาศาสตร์

และเป็นผู้นำกลุ่มเหนืออุปสรรคต่างๆ (ผู้ที่อยู่เหนือความคับข้องใจ) อย่างไรก็ตาม คนไทยถือว่าพระพิฆเนศเป็นที่เคารพนับถือ บูชาครูศิลปศาสตร์ 18 ประการ ที่คนไทยยอมรับ ในองค์พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งศิลปะทั้งปวงและเป็นเทพที่สำคัญในพิธีกรรมต่างๆ

 

6 ที่ไหว้พระพิฆเนศ

 

6ที่ไหว้พระพิฆเนศ สถานที่กราบไหว้บูชาน่าไปที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดช่องลม 2 – สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เจ้าคุณพระศาคามุนีให้เหตุผลในการสร้างองค์พระพิฆเนศว่าผมขอแจ้งให้ทราบว่าเราจะทำให้สถานที่แห่งนี้มีประโยชน์มากที่สุด และได้ประทานสถานที่นี้ให้เหล่าสาวกมาสวดมนต์เพื่อพระพิฆเนศซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ อันที่จริงผมอยากสร้างวัดในพระพุทธศาสนา

และเรามีหลักพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว เราจึงเทศน์อย่างต่อเนื่อง นัตถิ เม สะระนัง อนัง พุทธโธ เม สรานาง วารัง… ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า เราจะมีเพียงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเรา แต่ทำไมเราถึงสร้างพระพิฆเนศ? อยากเรียนว่านั่งสมาธิคืนละ 2 ชั่วโมงในช่วงเข้าพรรษา หลังเข้าพรรษาลดลงเหลือหนึ่งชั่วโมง พระองค์ตรัสว่าสามารถทำอะไรที่นั่นได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ข้าพเจ้าคิดถึงพระพิฆเนศ

ข้าพเจ้าได้ไปชมสวนพระพิฆเนศของพระพิพัฒน์โกศล ไหว้พระพิฆเนศ เซ็นทรัลเวิลด์ ดูเหมือนว่าการวัดจะสมบูรณ์แบบ เพราะมีฟาร์มเศษเหล็กปีที่แล้ววางศิลาฤกษ์ สองวันต่อมา เขาได้อัญเชิญเขาและประดิษฐานอยู่ เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ขณะพระภิกษุสวดมนต์ชยันโตให้ฝนโปรยลงมา บางคนที่เข้าร่วมพิธีก็เห็นเมฆคล้ายพระพิฆเนศบนท้องฟ้า

ขณะที่ถูกอัญเชิญมา ฉันไม่เคยคิดว่าพระพิฆเนศจะถูกสร้างขึ้นมาก่อน สิ่งเหล่านี้จะนำความสำเร็จมาสู่ผู้ที่มาสวดมนต์ เพราะพระพิฆเนศเป็นเทพแห่งความสำเร็จ สถานที่แห่งนี้อยู่ถัดจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2555

ได้มีการจัดพิธีครั้งแรกขององค์พระพิฆเนศ โดยมีพิธีเปิดศาลพระสุวรรณพลับพลาและพระศพอัญเชิญองค์เทพโบกพระแม่ใบศรีชุมนุมโดยพราหมณ์ ปู่น็อต ท่าฉลอม พร้อมด้วยพระวรกายเจ้าแม่แก้วพระตำหนักขับร้องโดยพิพัฒน์ กลุ่มแมวทอง ปิ่น คนอนวรรณ มิวสิค ขณะทำพิธีบวงสรวง ฝนโปรยปรายอย่างอัศจรรย์ดุจสายน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเหล่าทวยเทพ

 

6ที่ไหว้พระพิฆเนศ สถานที่กราบไหว้บูชาน่าไปที่ เทวสถานองค์พระพิฆเนศ – ด่านนอก จ.สงขลา

วัดพระพิฆเนศ ตั้งอยู่บนถนนพิพิธคีรี ตำบลบางนาก ไหว้พระพิฆเนศ ปทุมธานี ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ตำบลบางนาก ลักษณะของพระพิฆเนศเป็นรูปปั้นปูนปั้น สูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 7 เมตร นั่งปางลีลาสนะ (ท่านนั่งพับขาซ้ายและห้อยขาขวาลงบนฐานดอกบัว) สวมศิรพร (เครื่องประดับศีรษะ) มี 4 แขน มือขวาบนถือดอกบัว มือล่างขวาแสดงพร

 

6 ที่ไหว้พระพิฆเนศ

 

พระหัตถ์บนซ้ายถืออาวุธ . มือซ้ายล่างถือ Modaka เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มการก่อสร้างคือเจ้าของร้านผ้าชื่อเทศบาลตำบลเดวันพาณิชย์ เทศบาลนครนราธิวาส ซึ่งเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณและความสำเร็จตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ให้ประชาชนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงได้สักการะบูชา เปิดทุกวันตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 16:00 น.

บทความอื่น>>> 4 ที่กราบไหว้เทพกวนอู

ทางเว็บดูหนัง>>> ดูหนังออนไลน์

ทางเข้าเว็บ>>>  แทงบอลโลก